Direct naar de content
icon search white
1 juli 2019 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (juli 2019)

Als productmanager ben je continu bezig met de toekomst. Zoals met de vraag wat we moeten doen om het voor de burger en de medewerkers van de gemeenten makkelijker te maken. Deze maand schenk ik weer aandacht aan het 5-jarig bestaan van iBurgerzaken, iBurgerzaken on tour, ingang nieuwe wetgeving geboorteproces, iRaadplegen, LO3.12, continuïteitsvoorziening en de iDocumentcreatie klantsessie.

22 november 2019 is ons 5-jarig jubileumcongres iBurgerzaken

Daar wil je bij zijn, sterker nog … daar moet je bij zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden voor alle duidelijkheid. Dit congres staat in het teken van de geweldige vernieuwing die we samen hebben neergezet op het gebied van dienstverlening voor burgerzaken. Met jullie, voor jullie en dankzij jullie.

Tijdens deze dag staan 2 onderwerpen centraal:

  1. Mooie best practices die gemeenten de afgelopen 5 jaar hebben ingevoerd.
  2. Innovaties die we samen met gemeenten de komende 5 jaar realiseren.

Zeker dat je naar huis gaat met vele nieuwe ideetjes die je graag morgen wilt oppakken of innovaties waar je als gemeente zeker beleid op gaat maken. Dus.. beheerders, keyusers, users, kwartiermakers, teamleiders, managers… zet de dag in je agenda en schrijf je nu in. We kunnen max. 300 deelnemers toelaten.

p.s. Er worden ook bussen ingezet voor vervoer naar de congreslocatie in Apeldoorn. Daarover later meer.

iBurgerzaken on tour

Zoals vermeld hebben we iedere maand (m.u.v. de vakantiemaanden juli en augustus) een annoncering in het kader van ons 5 jaar bestaan. De eerste annoncering was dat we een toertocht door Nederland gaan maken. Met de fiets. Van Zeeland t/m Groningen. We starten bij de gemeente Veere op 9 september en sluiten af bij gemeente Groningen op 13 september. Daarin gaan we een aantal van onze 140 klanten aan.

Voor de echte fietsliefhebbers is er de gelegenheid om mee te fietsen. De keuze is aan jou…. Of je de korte afstand doet van jouw gemeente naar de volgende gemeente (we brengen je terug), of je gaat een hele dag mee, of je gaat zelfs een hele week mee…. Je bent welkom!

> Direct verder lezen en aanmelden voor het wielerevent.

Ingang nieuwe wetgeving geboorteproces

De wet van digitale aangifte burgerlijke stand is er al. Voor het overlijdensproces ook al geëffectueerd. Voor het geboorteproces moest eerst een pilot afgerond worden bij de gemeente Den Bosch. Dat heeft lang geduurd maar het rapport is opgeleverd. Nu nog wachten op de goedkeuring van het ministerie van Justitie. Goed om te weten dat ons huidige digitale proces van  geboorteaangifte al voldoet aan deze nieuwe wetgeving. Maar we gaan verder met het optimaliseren van het proces. Zodanig dat ook de verloskundige en de ziekenhuizen maximaal ondersteund worden in het proces van aangifte en verplichte registratie. Wil je er meer van weten, bel me gerust via 06-29527442.

iRaadplegen

iRaadplegen, de iBurgerzaken-app voor het raadplegen van de BRP voor niet-burgerzakenmedewerkers. Ofwel … de vervanger van het raadplegen via de IZRM. In de afgelopen periode een zeer nuttige kwartiermakers bijeenkomst gehad voor iRaadplegen waarin we de hoofdonderwerpen hebben behandeld:

  1. Autorisaties: wie krijgt toegang tot iRaadplegen
  2. Gegevensautorisatie: wie mag wat raadplegen. In de eerste versie van iRaadplegen zijn deze alleen nog gebaseerd op de door de RvIG gedefinieerde modelautorisaties.
  3. Presentatie van de gegevens: hoe zien de schermen eruit. Hierbij waren ook eindgebruikers van iRaadplegen aanwezig, zodat we straks in iRaadplegen de BRP-gegevens op een heldere en begrijpbare manier presenteren voor niet-burgerzakenmedewerkers.
  4. Protocollering: wie heeft wanneer welke gegevens geraadpleegd

In release 3.1 is de eerste versie van iRaadplegen beschikbaar.

LO 3.12 is ingegaan per 1 juli 2019

Logisch Ontwerp GBA 3.12 (LO GBA 3.12) is ingegaan. De inhoud van deze LO wijziging:

  • TMV 2.0: Terugmeldingen gaan vanaf 1 juli via de TMV 2.0. De TMV 2.0 is bereikbaar via het Digimelding koppelvlak. Iedere gemeente heeft in de afgelopen periode informatie ontvangen van de RvIG hoe te koppelen met deze landelijke voorziening. Vanaf release 3.02 sluiten we ook iBurgerzaken geautomatiseerd aan op de TMV 2.0.
  • GBA-berichtenverkeer via webservice: Het aanleveren van het Lg01-bericht aan de GBA-V naar aanleiding van een update in de BRP, kan ook via een webservice. Het is de eerste stap naar een modern berichtenverkeer en de uitfasering van het huidige GBA-berichtenverkeer. Uiteraard gaan we dit oppakken binnen iBurgerzaken.

Continuïteitvoorziening gestart bij gemeente Deventer en Weert

Ja, we hebben al veel koppelingen met diverse zaaksystemen. Ervaring leert dat deze koppelingen vaak nog kinderziektes hebben. Dat kan maar mag zeker geen gevolgen hebben voor iBurgerzaken beschikbaarheid. Zeker als de balies open zijn moet iBurgerzaken beschikbaar zijn. En niet afhankelijk van een zaakkoppeling. Vandaar dat we een grote investering hebben gedaan om de continuïteit van iBurgerzaken te waarborgen ook al zijn er problemen met het zaaksysteem of de koppeling. Dit noemen we de continuïteitsvoorziening binnen iBurgerzaken.

Met release 3.00 van iBurgerzaken is het mogelijk om gebruik te maken van deze continuïteitsvoorziening binnen iBurgerzaken. Gemeente Deventer en Weert zijn inmiddels live met deze oplossing. De eerste indruk is goed en als de pilot succesvol is kan iedere klant die met een zaaksysteem werkt gebruik maken van deze oplossing.

Meld je vóór 12 juli aan voor de iDocumentCreatie klantsessie

Voor de app iNationaliteit in iBurgerzaken maken we al gebruik van iDocumentCreatie: onze app om eenvoudig en gebruiksvriendelijk documenten mee te maken. De reacties zijn zeer positief. Alle documenten worden op deze wijze binnen iBurgerzaken opgepakt. Ook hier willen we graag de praktijkkennis van onze gebruikers inzetten. Dus … heb jij interesse om mee te doen in een kwartiermakersessie van iDocumentCreatie?

Meld je dan vóór 12 juli aan bij dylan.kusters@pinkroccade.nl. Je krijgt daarna een uitnodiging om samen met ons en andere gemeenten inhoud te geven aan iDocumentCreatie voor de andere apps.  

 

 

Deel via: