Direct naar de content
icon search white
31 december 2018 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (januari 2019)

In elke digitale nieuwsbrief van de businessunit Publiekszaken, vind je een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. Dit keer een korte vooruitblik naar de innovaties en belangrijke ontwikkelingen voor 2019. Maar eerst petje af voor de 25 herindelingen die we samen met de klanten de laatste 2 weken van 2018 zonder grote issues hebben afgerond. Met als topprestatie alsnog de herindeling van Haarlemmermeer.

Allereerst een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019

Voor velen van ons is 1 januari de dag om goede voornemens voor jezelf af te spreken. Zoals meer aandacht voor je gezin, meer sporten en elke dag met plezier naar je werk gaan. En hoe ouder je bent hoe meer aandacht je vraagt voor een goede gezondheid en geluk. En dat wens ik jullie ook allen.

Meer aandacht voor bestaande klanten

Zakelijk gaan we met iBurgerzaken er wederom een mooi jaar van maken. Veel aandacht voor het maximaal gebruik van iBurgerzaken. Sanne van de Zanden in haar nieuwe rol als Product Owner Team Care gaat extra aandacht schenken aan het realiseren van wensen op de huidige apps samen met haar Care team. Verder geeft ze aandacht aan het verhogen van de selfservice percentages (#LSG17 vervolg) en het optimaliseren van de procesgang (#LSG18 vervolg). Ook krijgen de klanten die vanuit een andere leverancier zijn overgestapt naar iBurgerzaken extra aandacht.

Team Core van Frank van Baren staat opgesteld om de bestaande apps te verbeteren en uit te breiden met nieuwe functionaliteit. Met name de BAG-mutaties en de tekst data integratie krijgt extra aandacht. Ook wordt de app iGeboorte uitgebreid zodat alle vormen van thuis- en ziekenhuis bevallen digitaal ondersteund worden. Dus ook hier alle aandacht voor het verder optimaliseren van de bestaande apps voor de huidige gebruikers. En ook aandacht om met de andere PRLG-units ons beleid af te stemmen zodat de integrale PinkRoccade klant beter bediend gaat worden.

Grote gemeenten gaan krachten bundelen   

In 2019 zijn we voor de eerste keer bij elkaar gekomen met een groep van grotere gemeenten. Gemeente Almelo, Assen, Bergen op Zoom, Breda, DOWR, Ede, Enschede/Losser, Groningen, Haarlemmermeer, Helmond, Lelystad, Moerdijk, Roosendaal, Venlo en Zwolle zijn gemeenten waar we samen en in co-creatie aanvullende apps en functionaliteiten voor gaan ontwikkelen. Denk aan de app voor de burger (MijnIk.nl), het massaal inschrijven van studenten op locatie, de grensgemeente app en de brondocumenten app.

Ook merken we dat deze groep een andere aanpak verlangen waar dedicated aandacht voor nodig is. Jesse gaat met zijn grote gemeenteteam hier extra aandacht aan geven en de krachten in co-creatie bundelen.

Nieuwe innovaties samen met kwartiermakers

Zonder volledig te willen zijn en wetend dat een en ander nog niet definitief is, wil ik met jullie de belangrijkste innovaties voor 2019 met jullie delen. Dylan Kusters en zijn Edge team staan hiervoor opgesteld. Naast de innovaties van iVerblijfsobjecten (BAG mutaties naar iBurgerzaken) en iBzk Modelcreatie (tekst data integratie) van het Core team, zijn dit:

 • iActualisering en iBijhouding voor het bijwerken van de gemeentelijke BRP of de persoonslijst
 • iBzk HBA, ofwel de koppeling met de kennisbank van Handboek Amsterdam.
 • iBrondocumenten, voor het vastleggen van alle Burgerzaken brondocumenten
 • iRapportage Management Dashboard, voor zowel iBurgerzaken als voor je mobiele telefoon met actuele informatie over selfservice, doorlooptijden en werkdrukte
 • MijnIk.nl, een app voor de burger met mijn.gegevens, mijn.diensten en mijn.identitieit.
 • iBzk Notarissen, een integratie met een ketenpartner, zijnde de notariskantoren.

Naast de apps gaan we ons succesvol iService concept uitbreiden met een iFAB-service voor de applicatiebeheerders. Ten aanzien van de security gaan we meer aandacht geven samen met de CiSO’s van de gemeenten. 

Waar moet ik in 2019 rekening mee houden?

In 2018 hebben we een plan opgezet voor iVerkiezing. Dat biedt grote voordelen voor klant en ons. Dit willen we in 2019 vaker toepassen. Ofwel collectieve implementatie waarbij implementaties in een korte periode en samen met de regiogemeenten plaatsvinden. Kennis geborgd, je leert van elkaar en het is goedkoper voor iedereen. De GV-regiosessies zijn hierbij de basis. Dus kom hier naar toe. Zorg ook dat de burgerzakenmedewerkers de nieuwsbrief ontvangen. Dus mail deze nieuwsbrief naar je collega’s en laat ze aanmelden.

Onderstaand de belangrijkste collectieve acties en planning voor de eerste helft van 2019.

 1. iRapportage Overzichten (50 standaard overzichten iBurgerzaken),

Eerste groep klanten (45 klanten):

 • 1e kwartaal 2019 de implementatie van de reeds geordende 25 iBurgerzaken klanten en de Dimpact klanten.

Tweede groep klanten (maximaal 50 klanten)

 • 2e kwartaal 2019 (april mei): Extra voorlichting en informatie tijdens GV-sessies. Opdrachtverstrekkingen tot aan zomervakantie.
 • Implementaties 3e kwartaal, direct na zomervakantie.
 1. iBzk HBA (koppeling Handboek Amsterdam met iBurgerzaken)
 • 1e kwartaal annoncering van de koppeling met HBA en de aanbieding naar de klanten die al interesse hebben getoond.

Tevens de livegang van de kwartiermakers.

De opgedane kennis delen we op de GV regiosessies

 • 2e kwartaal in mei en juni: 2 wekelijks Webinar waarin uitleg gebruik en installatie.
 1. NVVB jaarcongres
 • Wordt gehouden op 17 en 18 april
Deel via: