Direct naar de content
icon search white
1 februari 2016 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (februari 2016)

Mijn vaste rubriek in de nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken. De eerste twee onderwerpen deze maand: "Tweede poging VNG voor gezamenlijke aanbesteding van Burgerzakenmodulen gaat niet door" en "TMV voorziening BRP nog even terug naar de tekentafel".

In elke digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken, vindt u voortaan een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. In deze rubriek beschrijf ik onderwerpen als: Wat viel mij op in het nieuws? Wat vind ik goed aan deze ontwikkeling? Wat vindt PinkRoccade van een bepaalde ontwikkeling in de branche? In deze rubriek bekijk ik het nieuws met mijn Burgerzakenbril op, maar zeker ook vanuit het ICT perspectief. De ene keer zult u hier mijn mening in teruglezen, de andere keer is sec het nieuwsfeit.

Tweede poging VNG voor gezamenlijke aanbesteding van Burgerzakenmodulen gaat niet door

De VNG heeft onlangs voor de tweede keer (2012 was de eerste keer) besloten om geen gezamenlijke aanbesteding voor Burgerzakenmodules voor de aansluiting op de Centrale BRP te organiseren. Er zijn onvoldoende gemeenten die gezamenlijk willen aanbesteden, zo blijkt uit de enquête die net na de zomer van 2015 door KING onder gemeenten is gehouden.

TMV voorziening BRP nog even terug naar de tekentafel

Onlangs kwamen de leveranciers en afnemers die direct en indirect te maken hebben met de TerugMeldVoorziening (TMV) in Den Haag bij elkaar. Het beoogde concept is kritisch bekeken en levert nog een aantal aanvullende eisen op voor de uiteindelijke oplossing. We hebben hierbij vooral gekeken hoe we het voor de gemeenten gemakkelijker kunnen maken. Op korte termijn zal er niets veranderen.

LO3.10 gaat er komen

3 september 2016 is nu de vastgestelde datum voor LO3.10 [Logisch Ontwerp (LO) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)]. Nog veel is onzeker doch de hoofdonderwerpen zijn:

  • W05       Webservice stuur PL
  • W74       Van Boco-norm naar NEN-norm
  • W81       Buitenlands persoonsnummer
  • W83       Van rechtswege vervallen reisdocumenten
  • W91       TMV aparte mailbox

Bron: RvIG.

Laatste Cipers Unix klanten migreren naar iBurgerzaken

Nog enkele te gaan en dan zijn een vijftigtal Unix klanten omgezet of worden binnenkort omgezet naar iBurgerzaken. Temeer met de komst van LO3.10 is er prioriteit bij Services gelegd op deze omzettingen. PinkRoccade en ook RVIG krijgen het de komende maanden erg druk. Onze contactpersoon voor deze omzetting is Roel Claassen. Hij en zijn team staan er klaar voor.

Baseline bevindingen moet extra aandacht krijgen in 2016

Een aantal bevindingen in kader van Baseline 1 dienen in 2016 nog aandacht en opgelost worden richting een goede landelijke BRP. Dit betreft nog:

  • 51 bevindingen in kader van ontbreken van gegevens zoals A-nummer, geboorteplaats en/of geboorteland in de categorieën persoon, ouders en huwelijk/geregistreerd partnerschap.
  • 30 bevindingen in kader van onvolledige BAG-gegevens.
  • 25 bevindingen ten aanzien van onvolledige gegevens in de adressen buitenland en adreshouding.
  • 20 bevindingen in de categorie nationaliteit.

Bron: Operatie BRP.

App iVerblijf en Adres zeer goed ontvangen

De pilots zijn achter de rug en dankzij de inzet van de kwartiermakers en ons development team is er weer een topprestatie neergezet. Vooral de risicoprofielen worden goed ontvangen. Haarlemmermeer, Almelo en Lingewaard, dank voor jullie bijdrage.

Gezamenlijke innovatie geboorteaangifte zonder handtekening

Almelo, Den Bosch en Ede slaan de handen ineen. Stelling is: Wat heeft het voor zin een pilot uit te voeren van het digitale proces geboorteaangifte als de digitale handtekening niet meegenomen mag worden? Almelo en PinkRoccade Local Government hebben al een innovatie lopen met de signing tablet zoals die ook bij de RNI wordt gebruikt. Dit is wat we graag willen: Samen de grenzen opzoeken naar werkbare oplossingen. Tijd dat het ministerie mee gaat doen in de innovaties!!

iRijbewijzen van iBurgerzaken sluit aan op innovaties RDW

RDW is ook goed bezig om het de burger gemakkelijker te maken. Onlangs verscheen de notitie over de innovaties van de aanvraag en bezorgen van Rijbewijzen; pilotproject Procesverbetering Rijbewijzen. Onze nieuwe app gaat dit proces maximaal ondersteunen. Ook hiervoor gaan we binnenkort pilots opstarten. Kortom: ook op dit front is iBurgerzaken actief.

Bron: De Pilotstarter.

 

Heeft u zelf nieuwtjes voor in mijn volgende rubriek, laat het me weten! Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Vergeet u dan niet aan te melden, zodat u deze update nooit meer hoeft te missen.

Deel via: