Direct naar de content
icon search white
1 april 2019 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (april 2019)

In elke digitale nieuwsbrief van de businessunit Publiekszaken, vind je een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. Als Product Manager ben je continu bezig met de toekomst. En wat we moeten doen om het voor de burger en de medewerkers van de gemeenten makkelijker te maken. Daarom deze maand over het jubileum van iBurgerzaken, het NVVB congres, Common Ground en iBurgerzaken en het Uittreksel Ouderlijk Gezag.

iBurgerzaken jubileum: 1e annoncering voor alle gemeenten

Vorige nieuwsbrief heb ik het al kort gehad over het 5-jarig jubileum van iBurgerzaken. En ook aangegeven dat we dit samen gaan vieren. Bedankt voor de 3 suggesties die zijn binnengekomen om mee te denken op welke wijze we dat gaan doen.

Het eerste idee was voor de kwartiermakers, daar kom ik in de volgende nieuwsbrief op terug. Een tweede idee was voor delen van best practices; het bundelen van alle gemeentelijke leerervaringen uit #LSG17 en #LSG18. Dit gaan we zeker oppakken voor het feest op 22 november 2019. Dus noteer deze datum alvast in je agenda! En een derde idee om eerst in de praktijk kennis te maken met nieuwe oplossingen en daarna het product definitief af te nemen. Op dit idee ga ik deze maand verder in. En is dan ook onze eerste annoncering in het kader van ons 5-jarig bestaan van iBurgerzaken.

Eerst kennismaken in de praktijk, dan pas afnemen

Dit gaan we doen met het product iManagementDashboard. Het dashboard geeft je inzicht in (lopende) processen in iBurgerzaken met verschillende overzichten. Denk bijvoorbeeld aan een totaal overzicht over de lopende processen en inzicht in je online aanvragen.

Onderstaand de vertaling van het aangebrachte idee naar een concreet voorstel:

  1. Alle iBurgerzaken gemeenten krijgen voor het hele jaar 2019 gratis het gebruiksrecht van iManagementDashboard;
  2. Het gebruik van de app voor je gemeente wordt opengesteld direct na de GV-regiosessie van april en mei. Je krijgt dan een korte uitleg hoe te bedienen en kunt dan ook nog specifieke wensen aangeven;
  3. Er worden in 2019 2 webinars gegeven om de ervaringen van de gebruikers met elkaar te delen en het dashboard te verbeteren;
  4. Er zijn geen installatie- of consultancykosten verbonden aan dit product;
  5. In oktober 2019 krijg je van ons een aanbieding voor continuering van het gebruik voor 2020. Kosten bedragen dan 0,05€ per inwoner. Tip: hou tijdig rekening met je begroting voor 2020;
  6. Je hebt geen afnameverplichtingen en je moet expliciet “JA” zeggen indien je de app verder wilt gebruiken. Dus geen automatische verlenging of betaling. Wij helpen je hieraan te herinneren;
  7. Klanten die dit product al gebruiken en al betaald hebben voor 2019 krijgen van ons een tegoedbon voor dat bedrag;
  8. De kwartiermakers voor deze app zijn: Almelo, Ommen, Hardenberg, Helmond, Utrechtse-Heuvelrug, Veere, Schagen, BEL-Combinatie. Ook zij kunnen jullie toelichting geven over de inhoud en toegevoegde waarde van dit iManagementDashboard.

Bedankt voor het idee! En laat me weten als je dit waardeert, dan gaan we dit vaker herhalen. Uiteraard sta ik open om meer ideeën te ontvangen in het kader van ons 1e jubileum van iBurgerzaken.

Wij zien je graag op het jaarlijks NVVB congres

Woensdag 17 en donderdag 18 april is het weer zover. Het jaarlijkse NVVB jubileumcongres in Noordwijkerhout. Een trefpunt van Burgerzaken experts. Ook wij zijn aanwezig en laten op onze stand zien wat we in 5 jaar bereikt hebben met iBurgerzaken. En waar we de komende 5 jaar aan gaan werken.

Ook laten we je daar kennismaken met de app voor de burger met zijn dienstverlening; zijn gegevens; en zijn identiteit. Tevens hebben we wederom een 4-tal workshops waarin klanten met trots de innovaties bespreken.

Wil je een gesprek tijdens het NVVB congres met mij, Tjerk of één van onze specialisten, laat het ons weten en we maken graag tijd voor je vrij!

Common Ground en iBurgerzaken

We krijgen steeds meer vragen over Common Ground en API’s vanuit iBurgerzaken.

Laat duidelijk zijn dat we Common Ground omarmen en dat iBurgerzaken zeker gaat aansluiten op de extra mogelijkheden die geboden gaan worden. Alles wat kan helpen de dienstverlening naar de burger te verbeteren heeft onze aandacht en past in ons innovatie beleid. We geloven in marktwerking en samenwerking. Ook dit wordt een centraal thema en liefst met best practices tijdens ons einde jaarcongres.

Uittreksel Ouderlijk Gezag

In de NVVB-nieuwsbrief van 27 maart 2019 is het uittreksel ouderlijk gezag aangekondigd.

Uiteraard gaan we dit ondersteunen binnen iBurgerzaken. Frank van Baren en Sanne van der Zanden zijn al gestart met de analyse en planning. De Care-kwartiermakers gaan vervolgens aan de slag met de prioritering hiervan.

Wat houdt dit uittreksel in? Wanneer een ouder op reis naar het buitenland gaat met zijn of haar kind, kan het van belang zijn dat de ouder bewijsstukken meeneemt over de relatie die hij/zij heeft met het kind. Om te voorkomen dat er diverse documenten verzameld moeten worden, kan het de ouder helpen als de gemeente een uittreksel uit de BRP kan afgeven waarop het kind en de ouders zijn vermeld én waarop het duidelijk is of de ouders ouderlijk gezag hebben.

Deel via: