Direct naar de content
icon search white
4 april 2016 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (april 2016)

Mijn vaste rubriek in de nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken. De eerste twee onderwerpen deze maand: "Voortgang operatie BRP" en "Kwartiermaker digitale geboorteaangifte, elektronische handtekening".

Vaste rubriek

In elke digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken, vindt u voortaan een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. In deze rubriek beschrijf ik onderwerpen als: Wat viel mij op in het nieuws? Wat vind ik goed aan deze ontwikkeling? Wat vindt PinkRoccade van een bepaalde ontwikkeling in de branche? In deze rubriek bekijk ik het nieuws met mijn Burgerzakenbril op, maar zeker ook vanuit burgerperspectief en innovaties. De ene keer zult u hier mijn mening in teruglezen, de andere keer is sec het nieuwsfeit.  

Voortgang operatie BRP

Vorige week in Den Haag bespreking gehad over de voortgang van de oBRP. Paar wetenswaardigheden die ik graag met jullie deel:

Politiek: 22 april is beantwoording van de kamer vragen over de brief aan de Tweede Kamer aangaande de voortgang van de operatie BRP (latere oplevering en er is extra geld nodig). Men kijkt hier positief naar uit.

Tribune oBRP: De jaarlijkse Tribune Operatie BRP zal plaatsvinden op 8 december 2016. Dit keer wordt er speciaal aandacht gegeven aan hoofden Burgerzaken en Publiekszaken in het programma. Dit naast de gangbare bezoekers van de Tribune. Reserveer alvast uw agenda: 8 december.

RNI: RNI gaat ook een nieuwe oplossing bieden die aansluit op de BRP. Daarvoor zal een aanbesteding worden opgestart. De uitgangspunten en doelstellingen van de RNI zie ik als zeer positief en meedenkend naar vernieuwing.

Koplopers: VNG heeft aangegeven door de latere livegang van de BRP in 2016 nog geen extra aandacht te gaan geven aan de koplopers. Wel is gevraagd aan de leveranciers om samen met de koplopers op te trekken. Uiteraard ga ik deze oproep oppakken, samen met de koplopers en onze eigen kwartiermakers van iBurgerzaken. Ik zal hiervoor tijdens de NVVB een korte inventarisatie houden wat de behoefte is. Hiervoor volgt nog een uitnodiging.

Kijk ook met regelmaat naar onze website en die van de operatie BRP voor meer actuele informatie. 

Bron: Operatie BRP.

Kwartiermaker digitale geboorteaangifte, elektronische handtekening

Gemeente Almelo, klasse wat jullie doen: De POC is gereed en tijdens de NVVB laten we, op onze stand en in een workshop, zien hoe gemakkelijk het is een geboorteakte elektronisch te ondertekenen vanuit het kraambed!!!

Wel een oproep: De gemeenten die Almelo willen volgen, laat het me weten. Heb je een ziekenhuis en wil je innoveren en je dienstverlening echt onderscheidend maken? Bel me 06-29527442.

Kwartiermaker Begraafplaatsen app

Dit keer is gemeente Nunspeet de vaandeldrager. En ik merk dat er wel meer interesse is om een Begraafplaatsen app te ontwikkelen. Vorig jaar kregen we nog niet voldoende kwartiermakers bij elkaar om te starten. Een eerste verkenning geeft aan dat ook hier gemeenten heel blij van gaan worden en er veel voordelen zijn voor burger en ambtenaar.

Mijn verzoek: Meld je aan als je mee wilt doen als kwartiermaker voor deze app. Mijn planning is april/mei aanmeldingen, juni eerste bijeenkomst, 3e kwartaal ontwikkelen, 4e kwartaal livegang met de kwartiermakers. Doe mee en meld je aan. We zoeken minimaal tien kwartiermakers.

Lieve Dreesen is onze contactpersoon en product owner.Haar nummer is 06-46091049.

P.S. het is ook nog super leuk voor degenen die mee doen en tijdbesteding valt mee.

RDW

Mooi om te zien hoe innovatief de RDW is. Wederom een voorbeeld dat door innovaties toe te passen het gemakkelijker wordt gemaakt voor de burger. Maar het heeft ook een keerzijde; er gaat ook veel werk en ook veel geld direct naar de RDW en weg bij de gemeenten. Terwijl de loketten nog altijd open moeten blijven voor de eerste aanvraag en bijzondere gevallen. Mijn advies is dan ook deze ontwikkeling op de voet te volgen en tijdig te anticiperen op de consequenties.

Onze nieuwe app iRijbewijzen zal tijdens de GV-sessies aandacht krijgen en daarin laten we zien hoe we het voor de burger en ambtenaar gemakkelijker kunnen maken. Dan laten we ook zien hoe we inspelen op de ontwikkelingen van de RDW.

Bron: VNG pilotstarter.

GV-sessies

De regionale sessies vanuit de GebruikersVereniging (GV) komen er weer aan. Centraal staat, naast de app iRijbewijzen, ook de nieuwe app iVerzoek. Daarmee wordt het mogelijk alle documentcreaties vanuit iBurgerzaken te doen en niet meer vanuit Cipers. Dus voor Burgerzaken geen plaatselijke TDI server meer voor Cipers. Interesse? Kom naar de GV sessies. De uitnodigingen zijn/worden verstuurd door de regiovoorzitters.

Bron: GebruikersVereniging

LO 3.10

Logisch Ontwerp (LO) 3.10 komt er aan. De definitieve inhoud is nog steeds niet goedgekeurd en vastgesteld. De ingangsdatum staat nu op 17 september 2016. Persoonlijk ben ik niet tevreden hoe het gaat. Veel partijen die betrokken zijn en de gemeenten worden vervolgens weer geconfronteerd met de korte termijn invoering. LO3.9 was geen schoolvoorbeeld, vandaar dat we ons meer eisend opstellen. Wordt vervolgd... 

Bron: Digitale Overheid.

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BRP

Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de deelnemende gemeenten of aan een andere organisatie. In de leidraad ‘Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BRP’ wordt meer duidelijkheid gegeven over de wijzen waarop deze samenwerkingsverbanden, gegevens verstrekt kunnen krijgen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Indien van toepassing goed om een keer te zien wat de mogelijkheden zijn.

Bron: RvIG.

NVVB jaarcongres: programma bekend, inschrijving geopend

De NVVB heeft eind maart haar programmaboek online gepubliceerd en op dat moment de inschrijving geopend. Het thema is: “Eindelijke echte dienstverlening?”. Deze vraag, kunnen wij enkel met een volmondig "Ja!" beantwoorden. iBurgerzaken staat immers voor selfservice voor en door de burger, 24x7 vanaf elk gewenst apparaat. Wij zijn er trots op dat onze kwartiermakers datzelfde antwoord zullen geven in een viertal workshops. Ik hoop u op het NVVB congres te mogen ontmoeten.

Experimentwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

De VVD heeft een initiatiefwet bij de Tweede Kamer ingediend om stemmen via een beeldscherm mogelijk te maken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zou het dan voor het eerst kunnen worden gebruikt. Daarmee is de invoering van een nieuwe stemcomputer is weer een stap dichterbij. Ik wil hier graag verdere stappen in zetten en samen met een aantal kwartiermakers op strategisch nivo van gedachte wisselen.

Interesse? Bel me 06-29527442.

Bron en meer info: Tweede Kamer.

 

Heeft u onze nieuwsbrief nog niet? Vergeet u dan niet aan te melden, zodat u deze update nooit meer hoeft te missen. Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar uw collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: