Direct naar de content
icon search white
13 november 2023 - Blogs

Het volgend jaar staat in het teken van voorbereidingen op 2025

Het kabinet viel afgelopen zomer en deze maand zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Een aantal wetsvoorstellen waar we reikhalzend naar uitkijken liggen stil. Zij zijn controversieel verklaard. Sommige andere voorstellen die we verwachten liepen vertraging op. In plaats van invoering per 2024 staan bijvoorbeeld de aanpassingen in de Participatiewet nu op de planning om begin 2025 door te voeren. Er speelt natuurlijk veel meer waar wij als PinkRoccade rekening mee houden.

In dit artikel zetten we een aantal belangrijke ontwikkelingen in het sociaal domein op een rij voor je.

De Regeling opvang ontheemde Oekraine loopt door in 2024

Sinds begin 2022 kennen we de Regeling opvang ontheemde Oekraïne, deze noemen we ook wel de RooO. Een regeling die in eerste instantie tijdelijk is bedoeld, wordt telkens verlengd. Dit betekent dat de regeling ook telkens wijzigt. Zo komen er in 2024 mogelijk aanvullende regels om meer zicht te krijgen op het inkomen van een ontheemde. Door een aanpassing in wet- en regelgeving mag je als gemeente de polisadministratie voor deze doelgroep raadplegen. Dit doe je via Suwinet, bijvoorbeeld bij nieuwe verzoeken. Lopende dossiers controleer je via het signalen van het Inlichtingenbureau. Deze signalen verwachten we in de loop van het jaar. Daarnaast heeft de VNG plannen om ontheemden een eigen bijdrage te vragen voor een verblijf in de gemeentelijke opvang. Dit geldt alleen voor ontheemden die werken en daardoor geen gebruik maken van leefgeld. Een lastig punt hierin is nog het innen van de eigen bijdrage. Op dit moment is de VNG, samen met de wetgever, bezig met een onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten moet helder worden of het innen van deze eigen bijdrage wel of geen gemeentelijke taak wordt. We weten op dit moment nog niet exact welke datum deze wijzigingen ingevoerd worden. Als we concrete informatie hebben dan hoor je dat van ons. 

De wijzigingen in de Participatiewet voeren we in 2024 door

In de afgelopen jaren was de Participatiewet met regelmaat onderwerp van gesprek. Vanuit de rechtspraak ontstaat het beeld dat bepaalde onderdelen van deze wet te hard zijn. We kennen de zogenaamde boodschappenaffaire, maar natuurlijk ook de aanpak richting burgers in de toeslagenaffaire door de Belastingdienst. Inzet van de wetswijzigingen op de Participatiewet is dan ook dat de harde kanten van de regels af gaan. Dit betekent onder meer het invoeren van nieuwe mogelijkheden voor de gemeente. Bijvoorbeeld het bufferbudget, waarmee de gemeenten samen met een inwoner schommelingen in het inkomen oplost. Daarnaast kan de gemeente met de wetswijzigingen meer maatwerk leveren op het gebied van handhaving en ondersteuning. Een andere belangrijk element is dat het verrekenen van vakantiegeld over inkomsten anders zal worden. Al deze wijzigingen komen voort uit de Participatiewet in balans en de Wet handhaving sociale zekerheid. Beide wetten behandeld de Tweede en Eerste Kamer nog. De wijzigingen hebben wij al in beeld en kunnen direct uit de startblokken als de wetten definitief zijn.

Het zwaartepunt van de aanpassingen ligt in het inkomensdomein

Dit betekent dat het op de andere onderdelen van het sociaal domein betrekkelijk rustig is. We verwachten geen grote aanpassingen op het gebied van werk en participatie. Ook op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Jeugdwet verandert er niet veel. Natuurlijk verwachten we in de loop van het jaar wel aanpassingen in de berichtenstandaarden. Echter, deze zijn nog niet bekend. Onze inschatting is dat deze aanpassingen niet heel omvangrijk zijn. Voor het onderdeel werk en participatiewet passen wij per 1 januari 2024 onze programmatuur nog wel aan. Dit heeft te maken met het invoeren van de Wet minimumuurloon. Door deze wet krijgen werknemers in plaats van een minimummaandloon een minimumuurloon. Dit heeft gevolgen voor het berekenen van loonkostensubsidies. In release 23.6 van CiVision Samenlevingszaken ontvang je al de aanpassingen om de juiste subsidies te verstrekken vanaf 1 januari 2024.

Er zijn ook ontwikkelingen die het gehele sociaal domein raken

Dan bedoelen we bijvoorbeeld de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Deze wet hangt al een flinke tijd boven de markt. Na de val van het kabinet, deze zomer, is deze wet controversieel verklaard. De behandeling van de wet ligt op dit moment stil. Wel merken wij als PinkRoccade dat de voorbereidingen vanuit de wetgever doorgaan. We weten dat er gewerkt wordt aan nadere regels die onder deze wet horen gewerkt wordt. Met deze wet in handen werk je beter samen in het sociaal domein. Er komt een uniforme meldings- en onderzoekprocedure in het sociaal domein wanneer er sprake lijkt van multi-problematiek. Ook wordt het uitwisselen van informatie met verschillende professionals eenvoudiger. Daarbij komt er een nieuwe rol voor de Coördinator Wams bij. Deze coördinator zet de lijnen uit in casussen met meervoudige problematiek. Alle details volgen nog. Als we zeker weten dat gemeente deze nieuwe rol in 2025 gebruiken, dan zorgen wij ervoor dat alle functionaliteit die deze rol nodig heeft aanwezig is.

Dit is slechts een inkijkje voor een heel jaar aan ontwikkelingen

In dit artikel las je snel wat ontwikkelingen in het sociaal domein voor volgend jaar. In de loop van een jaar gebeurt er altijd veel. Het sociaal domein staat nooit stil. In volgende nieuwsbrieven houden we je meer in detail op de hoogte. Dat lukt namelijk niet in 1 nieuwsartikel.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken