Direct naar de content
icon search white
16 oktober 2020 - Blogs

Toegang tot al je tools!

Als je gaat klussen is het dan handig als je hamer op zolder ligt, de schroevendraaiers in de schuur en je spijkers en schroeven in de garage? Nee, dan vind je het logisch dat je een gereedschapskist hebt waarin je al je ‘tools’ bij elkaar hebt. Zo zien we iBurgerzaken ook, als één ‘omgeving’ waarin je toegang hebt tot al je tools die je nodig hebt voor burgerzakenprocessen. Het resultaat mag er zijn. En tóch… willen en kunnen we iBurgerzaken nog elke dag een beetje beter maken. Je leest hier dat we – blijven – Verbeteren, Verrijken én Vooruitdenken.

Een goed begin is het halve werk

De start is en was een gedegen basis van iBurgerzaken, in onderstaande afbeelding gevisualiseerd als iBurgerzaken Platform. Destijds gebaseerd op de wensen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening* van diverse kwartiermakergemeenten én met oog voor werkdrukvermindering en dus procesoptimalisatie. En het resultaat mag er zeer zeker zijn: de eerste iBurgerzaken-apps zijn al meer dan 5 jaar in gebruik, we hebben eind vorig jaar meer dan 100 best practices opgetekend en we kennen een hoge klanttevredenheid bij inmiddels 159 gemeenten (september 2020, red).

En langzaam maar zeker werken we steeds verder naar buiten toe waardoor de gereedschapskist steeds beter gevuld raakt: Verbeteren, Verrijken en Vooruitdenken. Althans van binnen naar buiten in de getoonde afbeelding dan want in de praktijk werken we juist heel erg van buiten naar binnen. Bij alles wat we doen staan steeds immers – de wensen van – de gebruikers centraal omdat zij het beste weten hoe hun gereedschapskist vormgegeven moet worden en op welke plek welke tool wanneer beschikbaar moet zijn. We kiezen dan ook altijd voor een intensieve, interactieve vorm van samenwerking met alle betrokken partijen; goed geregisseerde co-creatie. Deze verbinding vinden wij super belangrijk!

*) 24x7, selfservice voor en door de burgers en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat

Propositie-v3.jpg

Verbeteren, Verrijken, Vooruitdenken

De oplettende lezer ziet trouwens waarschijnlijk dat we één woord vervangen hebben in het rijtje Verbeteren, Verrijken, Vooruitdenken. Voorheen stond er namelijk Vernieuwen in het midden. In gesprekken over deze positionering was er echter regelmatig (wat) onduidelijkheid over het verschil. En met deze, op het oog, kleine aanpassing hopen we dat te verduidelijken.

Laat ik toch deze blog afsluiten met waar we op doelen met verrijken: Het uitbreiden van iBurgerzaken met aanvullende functionaliteiten. En misschien nog wel het mooiste? Onder Verrijken verstaan we iets wat eigenlijk direct beschikbaar is, voor in ieder geval de pilotgemeenten. Recente voorbeelden zijn het Bedrijvenportaal en het Burgerportaal. Mooie, veelgevraagde aanvullingen op de e-Diensten in iBurgerzaken en nu al in gebruik bij de eerste klanten waarvan er een aantal meedachten tijdens de ontwikkeling. Een echte verrijking van iBurgerzaken dus.

Elke dag een beetje beter

Goed! Zo zie je maar weer: we willen en kunnen iBurgerzaken nog elke dag een beetje beter maken. En dat zullen we ook de komende jaren blijven doen, door samen met onze klanten, ketenpartners en wetgevers te blijven Verbeteren, Verrijken en Vooruitdenken. Dan wordt de toegang tot al die verschillende tools steeds makkelijker! En doordat we blijven Vooruitdenken zijn we ook tijdig klaar voor het aansluiten van en/of op nieuwe tools.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)