Direct naar de content
icon search white
8 december 2020 - Blogs

Robuustheid van de iBurgerzaken cloud | Blog 5

Robuustheid: een mooi woord, dat letterlijk betekent: in hoeverre een systeem of applicatie gevoelig is voor storingen van buitenaf. Ron van den Enden, Enterprise Architect bij Publiekszaken vertelt in zijn blogreeks meer over de robuustheid van de iBurgerzaken cloud én het verbeterprogramma daarvan. In deze blog (nummer 5 alweer!): meer over Disaster Recovery procedures én de toekomst van het verbeteren van de architectuur. Bekijk hier alle blogs van Ron terug. 

Deze maand geen Loes, onze marketing & communicatie medewerkster, die me achter de broek aan zit om een stuk op te leveren voor de deadline van onze nieuwsbrief. Het schrijven van externe communicatie zoals het opstellen van een blog, is onderdeel geworden van mijn vaste activiteiten. Precies hetzelfde hebben we gedaan met het oefenen van onze Disaster Recovery (DR) procedures. Het uitvoeren van zo’n test is een vast onderdeel geworden van de werkzaamheden van ons Operations team. 

Verankeren

Waarom is dit onderdeel van de dagdagelijkse bezigheden, kun je je afvragen? Een uitwijk test plan je toch op een aantal momenten en daarmee is de kous toch af? Daar ben je zeer zeker toch niet dagelijks mee bezig? Die gedachtegang klopt helemaal als je zo’n test als een statische procedure ziet: een serie van handelingen die je op de automatische piloot afhandelt.

Maar dat is nu precies wat we niet willen. Kijk even terug naar de kwaliteitscirkel van Deming die ik in mijn eerste blog heb beschreven. Geen statische procedures maar een houding van voortdurend verbeteren. Zoeken naar versnellingen, naar verhogen van de kwaliteit etc. En juist dat doe je niet één keer per kwartaal bij een uitwijk test, maar dat doe je dagelijks.

Een mooi voorbeeld: om gemeenten van een flatgebouw naar de DR omgeving te verhuizen (zie blog 3), moeten netwerk regels in het Top-of-Netwerk worden aangepast. Een van onze netwerk goeroes had tijdens het uitvoeren van andere taken, het een idee om deze netwerkaanpassing zo op te zetten, dat dit met minimale inspanning tijdens een uitwijktest geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Zoiets wordt onmiddellijk opgepakt.

Testen, testen en nog eens testen

Op zaterdag 14 november heeft het operations team wederom een nieuwe uitwijktest uitgevoerd. De hoofddoelstelling van deze test was het oefenen van de procedures. Daarnaast zijn ook een aantal verbeteringen, zoals de geautomatiseerde netwerk aanpassing, beproefd. De testen zijn op die dag succesvol uitgevoerd. Hoewel de uitwijk al een aantal keren is getest, hebben we weer inzicht gekregen in wat nog verbeterd kan worden. Die punten worden opgepakt en zullen bij de uitwijktest van januari worden meegenomen.

Oplevering nieuwe opzet

Het afgelopen half jaar hebben we de nieuwe opzet van onze cloud gerealiseerd. Nog even als geheugensteuntje (en ik hoop niet tot vervelens toe) hierbij het visuele overzicht van die omgeving:

ronblog.jpg

Hoewel de omgeving volledig operationeel is, is de afwerking nog niet geheel klaar. Iets wat je kunt vergelijken met de oplevering van een nieuwbouw huis. Een raamkozijn moet nog worden afgelakt, een deur die niet helemaal goed sluit moet beter worden afgehangen. Dit geldt ook voor de nieuwe omgeving. In de afgelopen maand heeft het Operations team de puntjes op de i gezet én volgens planning zullen we met de afwerking medio december klaar zijn.

Blik op de toekomst 

Hoe ziet de toekomst er nu uit van het verbeteren van de architectuur van de cloud? PinkRoccade Local Government zal blijven innoveren in de cloud architectuur. Want het is met een IT architectuur net hetzelfde als met water. Als water te lang stil staat dan wordt het brak. En dat is het laatste wat we voor onze cloud willen.

In deze blog heb ik veel gemeld over de activiteiten van het Operations team. Naast dit team is een 2e team, het cloud development team, bezig met het doorontwikkelen van de cloud architectuur. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld: het vernieuwen van de robuustheid, het uitbouwen van de toegang tot de cloud én het adapteren van het gedachtegoed van Common Ground.

Het team kijkt hierbij ook naar het toepassen van nieuwe technologieën en werkt samen met een aantal specialistische bedrijven. Zo is er afgelopen weken een samenwerking over de cloud beveiliging aangegaan met Fox-IT.

Blijf mijn blogreeks volgen en stel gerust je vragen

De komende blogs zal ik verslag blijven uitbrengen over de activiteiten van het Operations team. Daarnaast zal ik ook de vorderingen van het cloud development team gaan melden. Heb je vragen naar aanleiding van mijn blogs? Stuur mij dan gerust een e-mail via: Ron.vandenEnden@PinkRoccade.nl.

Deel via:

‘Techniek: mijn zorg, jullie voordeel!’

Ron van den Enden, Enterprise Architect
PinkRoccade_0667.png (1)