Direct naar de content
icon search white
3 juni 2021 - Blogs

OPENburgerzaken: het resultaat na de Innovatieweek

In de blogs van april en mei vertelde Dylan Kusters (Innovatie Manager bij PinkRoccade Publieksszaken) al meer over OPENburgerzaken: een platform met open data en open verbindingen. In deze blog vertelt Dylan samen met Jennes de Ronde (Java Software Engineer bij PinkRoccade Publiekszaken) en Edwin Helmers (senior medewerker burgerzaken bij gemeente Groningen) meer over de Innovatieweek waar waardepapieren en regie op gegevens aan bod kwamen. Daarnaast vertelt Dylan ook meer over de koppeling van het verhuisproces aan de parkeervergunning.

In de week van 10 tot 14 mei 2021 heeft de Innovatieweek van PinkRoccade Publiekszaken weer plaatsgevonden. Deze Innovatieweek is onderdeel van de ‘Eye of the Hurricane’: een moment tussen 2 iBurgerzaken releases om te werken aan dingen die moeilijk in te passen zijn in het vaste sprintritme: ruimte voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Met Dimpact en gemeente Apeldoorn, Groningen en Helmond zijn we in deze Innovatieweek onder andere gestart met 2 innovaties: waardepapieren en regie op gegevens.

Waardepapieren

Met het initiatief waardepapieren wordt het proces uittreksel BRP van iVerzoek verrijkt met de QR-code functionaliteit. Het voordeel hiervan is dat de uittreksels voortaan niet meer geprint hoeven te worden op speciaal papier, inclusief de stempel van de gemeente. En vervolgens opgestuurd te worden naar de burger of instantie die het aanvraagt. Door de QR-code kan de burger of instantie dit document digitaal downloaden vanaf het portaal én de partij die de gegevens ontvangt kan via de QR-code valideren of het een geldig document van de gemeente is.

We hebben geprobeerd om deze toepassing in iBurgerzaken te ontwikkelen met de informatie die op GitHub stond. Helaas bleek dat de informatie die daarop stond niet toereikend genoeg was om dit ‘out of the box’ te implementeren met iBurgerzaken. Hierdoor heeft dit initiatief helaas tot op heden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Inmiddels hebben we nieuwe documentatie ontvangen die ons verder moet gaan helpen om dit in de toekomst wél succesvol te implementeren. Wordt vervolgd!

Regie op gegevens 

We zien dat steeds meer derde partijen betrokken worden bij processen. Om dit goed te laten werken is er een digitaliseringsslag vereist. We hebben daarom met het initiatief regie op gegevens gekeken welke API’s er ontwikkeld moeten worden om gegevens te delen met derde partijen, zoals in onderstaand specifieke voorbeeld de woningcorporatie. Jennes de Ronde maakte deel uit van deze innovatie, hij vertelt er graag wat meer over:

Jennes de Ronde, Java Software Engineer bij PinkRoccade Publiekszaken

‘Regie op gegevens houdt in dat externe partijen, zoals een woningbouwcorporatie, gegevens op kunnen vragen bij de gemeente waarbij de burger zelf mag beslissen of deze gegevens gedeeld mogen worden. Een woningbouwcorporatie kan vragen om historische adressen van een burger. Wanneer ze dat willen kunnen ze een verzoek sturen naar OPENburgerzaken. OPENburgerzaken zorgt ervoor dat er een notificatie gestuurd wordt naar de burger via iBurgerzaken. Deze notificatie kan bijvoorbeeld zijn via de e-mail, sms of de berichtenbox. De burger krijgt dan de notificatie binnen met de vraag of ze hierop willen reageren. Wanneer ze dit doen dan worden ze naar iBurgerzaken doorgelinkt. Ze moeten dan inloggen met DigiD om te verifiëren of ze wel de juiste persoon zijn. Als ze geverifieerd zijn, worden de gegevens getoond die de externe partij wilt opvragen zoals in het geval van de woningcorporatie de historische adressen. Ze krijgen dan de vraag of ze deze willen delen. Wanneer ze dit willen, worden de gegevens direct naar de woningbouwcorporatie gestuurd. Zo niet, dan wordt er verder niks gedeeld met de woningbouwcorporatie behalve dat ze het verzoek geweigerd hebben. Desnoods kunnen ze dan nog persoonlijk contact opnemen met de burger.’

Kwartiermaker gemeente Groningen

Gemeente Groningen is kwartiermaker voor OPENburgerzaken en heeft een actieve rol gehad binnen deze Innovatieweek. Zij hebben meegedacht over onder andere waardepapieren en regie op gegevens. Edwin Helmers, Senior medewerker Burgerzaken bij gemeente Groningen vertelt jullie graag meer over zijn ervaringen:

Edwin Helmers, Senior medewerker Burgerzaken bij gemeente Groningen

‘Het initiatief regie op gegevens vond ik veelbelovend. Hier komt geen uittreksel BRP meer aan te pas en dat maakt het heel efficiënt! Voor wat betreft de waardepapieren bleek het helaas te kort dag om deze binnen ruim een week draaiend te krijgen. Op een later tijdstip wordt hier wellicht nog naar gekeken. We hebben afgesproken dat we vaker bij elkaar gaan komen om meer ideeën uit te wisselen en te kijken hoe we OPENburgerzaken nog meer in de praktijk kunnen brengen. Ik vind het erg fijn dat PinkRoccade Publiekszaken dit via een innovatieweek oppakt én meedenkt met de gemeenten!’

 

Ketenoptimalisering door verhuisproces te koppelen aan parkeervergunning

Natuurlijk staan wij niet alleen stil bij de bovenstaande initiatieven maar pakken we graag door. Eén van de lopende initiatieven met OPENburgerzaken is daarom om het parkeervergunningssysteem te koppelen aan de verhuizing. Hierbij staat service aan de burger op basis van life events centraal. Het te laat aanvragen van een parkeervergunning door een burger is dan bijvoorbeeld verleden tijd, omdat je als gemeente de burger erop attendeert dat er een parkeerregime geldt voor het nieuwe adres. Vanuit het verhuisproces kan de burger, indien het nieuwe adres een parkeerregime heeft, direct de aanvraag van de parkeervergunning starten. Met OPENburgerzaken delen we vervolgens de informatie van de aanvraag direct met het parkeervergunningssysteem. Onderstaande afbeelding laat zien hoe het verhuisproces in combinatie met de parkeervergunning applicatie werkt.

MicrosoftTeams-image (10).png

Neem gerust contact met mij op

Dit zijn weer hele mooie innovaties die laten zien wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Ik hoor het graag, stuur gerust een e-mail naar: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via: