Direct naar de content
icon search white
26 augustus 2016 - Blogs

Klaar voor morgen!

Zelfs tijdens mijn vakantie kan ik mijn werk niet helemaal, niet 100% loslaten. Zeker niet als de achtergebleven collega’s dan ook nog druk zijn met de tweede Best Value aanbesteding op het gebied van Burgerzaken dit jaar. Aanbestedingen waarbij de opdrachtnemer als expert wordt gezien en dat dient aan te tonen in haar stukken.

Want hoe formuleer je dat je nieuwe iBurgerzaken apps, die je dan eigenlijk ook nog maar eens beter geen apps kunt noemen, meer dan voldoen aan de gestelde eisen – projectdoelstellingen – van deze specifieke gemeente? Hoe kunnen we dat telkens weer passend omschrijven, wetende dat elke gemeente anders is?

Prestatie-onderbouwing

In de Best Value aanbesteding is het Scopedocument komen te vervallen. Er wordt gevraagd op een Prestatie-onderbouwing. Dat betekent, aan de hand van stellingen of beweringen aangeven, dat je in staat bent de projectdoelstellingen te realiseren en waarom. ‘Het waarom’ dien je vervolgens SMART te onderbouwen met uitvoeringsinformatie.

Het lijkt zo eenvoudig. Het gaat namelijk om eigenlijk vooral om de volgende hoofdzaken: (1) Digitale dienstverlening, (2) Ontzorging en (3) Actuele en betrouwbare gegevens. Waarbij de eerste wellicht het belangrijkste is. Een vraag ingegeven vanuit programma’s als Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020. Maar vooral omdat steeds meer burgers en bedrijven dit van hun gemeente verwachten

Blauwdruk voor digitale dienstverlening (on)mogelijk

Maar toch… KING heeft niet voor niets geconcludeerd dat gemeenten teveel van elkaar verschillen om één blauwdruk voor digitale dienstverlening te kunnen maken. Ze benoemt echter wel een tiental succesfactoren. Wat dan weer elementen zijn die elke gemeente die hoog scoort in de benchmarks digitale dienstverlening heeft toegepast. En geeft daarbij het advies deze op je eigen manier en in je eigen tempo, passend bij de doelen van jouw gemeente te doorlopen.

Laten wij deze elementen nou verankerd hebben in onze blauwdruk voor de implementatie van iBurgerzaken. Wat betekent dat we elke gemeente, vanuit onze expertrol, als vanzelf meenemen door deze stappen. Wij zijn natuurlijk de laatste die gemeenten voorschrijft hoe zij die stappen moeten invullen. Maar zijn wel degene die kan en zal helpen en ondersteunen bij dat proces.

Technologische ontwikkelingen: formulieren lijken niet meer op formulieren

Bij Best Value aanbestedingen wordt de opdrachtnemer gezien als expert. Als gemeente vertrouw je er daarmee op dat wij – de opdrachtnemer – inspelen op technologische ontwikkelingen en deze slim toepassen. En dat vormt waarschijnlijk de sleutel tot succes voor de (toekomstige) samenwerking. Want als gemeente ben je klaar voor veranderingen. Kun je focussen op je primaire taken: (digitale) dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Zo springt in de “Factsheet overheidsdienstverlening 2020” de laatste tip, nummer elf “Formulieren lijken niet meer op formulieren” er voor mij uit. En misschien komt dat wel door de toelichting die erbij staat: Formulieren lijken niet meer op formulieren van vroeger – lijstjes invullen – en daardoor hebben inwoners niet door dat het toch formulieren zijn.

Ervan uitgaande dat je de apps van iBurgerzaken al hebt gezien, behoeft het geen toelichting dat wij deze mening 100% delen én toepassen. De techniek, iBurgerzaken, is er helemaal klaar voor; apps, geen formulieren. Mocht je de apps nog nooit gezien hebben, maar wel nieuwsgierig zijn, schroom dan niet om het me te laten weten.

Hoe we dit alles SMART kunnen formuleren, in een prestatie-onderbouwing, blijft lastig, maar ook daar komen we wel uit… Wij durven die uitdaging in ieder geval zeker aan!

Deel via: