Direct naar de content
icon search white
27 september 2018 - Blogs

Kill your darlings

Als ex-projectleider van het project las ik met gemengde gevoelens dat de pilot Landelijke Online Diensten (LOD) van VNG Realisatie niet wordt voortgezet. Dit is besloten na evaluatie van de pilot. De belangrijkste reden? Op dit moment gebruiken slechts 15 gemeenten het landelijk ontwikkelde formulier voor Digitale Aangifte Overlijden (DAO) en 8 de (Verhuisservice VHS). Natuurlijk vergelijk ik dit project meteen met iBurgerzaken en in het bijzonder de recente ontwikkeling van iVerkiezing en ga ik op zoek naar de verschillen.

Eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruik

Over waarom de pilot niet wordt doorgezet en opgeschaald heb niet de detailinformatie. En het is natuurlijk jammer dat het niet gelukt is. Het project is ruim 3 jaar geleden gestart en er is veel tijd en energie gaan zitten in het uitdenken van de formulieren, de centrale aanschaf en de manier van het in gebruik laten nemen van deze formulieren door de gemeenten. Uiteraard heb ik deze ontwikkelingen altijd nauwgezet gevolgd, want de tijd van per gemeente je eigen processen en applicaties ontwikkelen en inrichten ligt natuurlijk ver achter ons.

Ook binnen PinkRoccade Local Government omarmen we daarom de filosofie van het eenmalig ontwikkelen en meervoudig gebruik. Samen met onze kwartiermakergemeenten stellen we de juiste werking van een dergelijke innovatie vast, voeren we deze in en verbeteren we deze op basis van hun gebruikservaringen. Daarna implementeren we deze nieuwe applicaties bij andere gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn iBurgerzaken en iParticipatie.

Innoveren doe je samen

Persoonlijk geloof ik in de kracht van de markt en marktwerking waarbij meerdere partijen in een domein actief samen innoveren om de beste producten voor de gemeenten te leveren en op die manier bestaansrecht te behouden. Wij lopen bij deze innovaties ook tegen onze grenzen aan, zoals de beschikbaarheid van een hoogwaardige digitale identiteit en eenvoudige gegevensuitwisseling. Ontwikkelingen als Common Ground en Samen Organiseren en eID bieden de gemeenten en de marktpartijen mogelijkheden om samen innovatieve diensten te ontwikkelen.

En dan blik ik tevreden terug “Ik draag nog altijd mijn steentje bij aan mijn ideaalbeeld: Eén efficiënte, digitale overheid.”. Door samen te innoveren met VNG Realisatie, andere marktpartijen en gemeenten met aandacht voor landelijke ontwikkelingen ben ik ervan overtuigd dat de dienstverlening van de gemeenten aan burgers en bedrijven een continue impuls krijgt. Dat vraagt om goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap van alle betrokken partijen.

 

Deel via: