Direct naar de content
icon search white
1 mei 2017 - Blogs

Keuzes tussen kwaliteit en kwantiteit

Om de kwaliteit van onze producten te kunnen blijven garanderen staat testen hoog in het vaandel. Bij het ontwikkelen van de software voor iBurgerzaken heeft daarom elk team een eigen tester. Hoe groter de applicatie, hoe meer tijd hiervoor moeten worden gereserveerd. Dit is hoe er wordt getest en welke bijdrage de klant hierin levert.

Verschillende soorten testen

Bij de ontwikkeling van iBurgerzaken staat van alles met elkaar in verbinding. Elke stap heeft weer een gevolg. Elke ontwikkelaar moet dus alles overzien én dit weer communiceren met betrokkenen. Daarom gebruiken we de scrummethode, die handvatten biedt. In de voorbereidende fase, refinement genoemd, wordt bepaald hoeveel werk een aanpassing is. Er wordt bepaald waaraan de oplossing moet voldoen om door de test heen te komen. Ook bekijkt de tester of en hoeveel testscenario’s toegevoegd worden aan de automatische tests die nog gaan volgen.

Na het bouwen van de aanpassing in de software wordt deze altijd handmatig getest. Daarnaast wordt de automatische test (die ’s nachts draait), indien nodig, aangevuld met de nieuwe aanpassing. Zo borgen we de kwaliteit van de software. Als de release vervolgens compleet is, dan vindt er een regressietest plaats met de applicatie over de volle breedte. Dit doen we om eventuele fouten te vinden in functionaliteiten die niet direct aangepast zijn, maar eventueel wel geraakt zijn. Na deze periode testen de product-owners de release op onze acceptatie-omgeving.

De klant test mee

Een nieuwe recente ontwikkeling bij iBurgerzaken is het testen door de klant binnen de klanttestomgeving. Onze Core Kwartiermakers hebben nu al een groot aandeel in de klantacceptatietesten op deze omgeving. Daarnaast maken steeds meer klanten gebruik van de klanttestomgeving. Het is niet alleen prettig om een nieuwe release alvast te zien en uit te proberen maar ook om een specifieke configuratie goed te kunnen testen. Configuratie kan overgehaald worden uit productie, dus de klant kan zijn eigen specifieke configuratie alvast bekijken voordat de release in productie wordt genomen. Voor ons als bouwers levert het hele waardevolle informatie op. Door de vele configuratiemogelijkheden is namelijk niet elk scenario tot in het diepste detail te testen. We zullen de komende periode samen met onze klanten kijken hoe deze nieuwe ontwikkeling kan bijdragen aan nog beter gebruik van de software. Ook hier geldt: Samen kom je verder!

Betere performance voor iBurgerzaken

Binnen elke release wordt er dus veel tijd besteed aan het geheel op de juiste manier testen. Naast het testen zelf, wordt er door onze ontwikkelaars ook veel tijd besteed aan technische randvoorwaarden om goede testen mogelijk te maken. Tijd voor deze activiteiten gaat ten koste van tijd voor nieuwe ontwikkelingen. Deze activiteiten zijn echter wel noodzakelijk om kwalitatief goede software te kunnen blijven ontwikkelen. Deze afwegingen worden veel gemaakt. We proberen hierbij altijd te voorspellen hoe een applicatielandschap reageert op de te verwachten groei en het daarbij behorende gebruik van de software. De afgelopen periode leek het succes van de snelle groei ons even in te halen. Daarom hebben we ons de afgelopen weken volledig gefocust op performance-verbeteringen en functionele wensen. Hiermee hebben we de afwijkende voorspelling rechtgezet in de volgende release die deze week geïnstalleerd wordt. Ook dit hoort bij de wereld van softwareontwikkeling. Belangrijkste is dat we snel leren van verkeerde keuzes en deze in de toekomst zullen voorkomen. Hier mag de klant ons altijd op aanspreken.

Communicatie staat centraal

De communicatie over de software en alle bijbehorende aanpassingen is zeer belangrijk voor de klanttevredenheid. Hierbij is het belangrijk dat we transparant zijn en onze gebruikers blijven vertellen over het proces. Alleen op deze manier creëer je begrip voor de keuzes die gemaakt worden. Hierin speelt ook de iCommunity een belangrijke rol. Hier zijn de release- en productbeschrijvingen te vinden en kunnen klanten hun input voor marktsignalen kwijt. Ook stemmen zij mee in de prioritering van deze marktsignalen. Met de input van onze klanten werken we gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van iBurgerzaken en zo helpen we samen deze digitale omgeving nog sterker te maken.

Deel via:

‘Mijn dag is geslaagd als de teams 'onder de motorkap' alles onder controle hebben. Zodat we aan de 'voorkant' de beste klantervaring kunnen bieden.’

John Kerstens, Manager Services
PinkRoccade_John_Kerstens_AS - Copy.png (1)