Direct naar de content
icon search white
12 december 2023 - Blogs

Ketenmonitoring  

Om ketens goed aan te sturen is het noodzakelijk om de prestatie van de ketens volledig te monitoren. En dat is precies waar het platform Informatievoorziening en de Gebruikersvereniging waarde wil toevoegen.

 

Als gemeenten zijn wij in toenemende mate 24x7 organisaties. Inwoners verwachten dat onze digitale loketten ten alle tijden beschikbaar zijn en werken naar verwachting, snel en efficiënt. Werken applicaties, koppelingen en of processen niet, dan leidt dit tot ontevreden inwoners, eindgebruikers, medewerkers, faalkosten en imagoschade.

Van silo denken naar keten denken

Gemeentelijke organisaties richten zich vaak op de silo’s. De bewaking en continuïteit van de prestatie van de complete klantreis ontbreekt. Omdat het applicatielandschap als schakels aan elkaar vast zitten, is het belangrijk om bedrijf kritische processen scherp te monitoren. Dit zodat je bij (dreigende) storingen direct ziet waar het in de keten fout gaat, wat de impact hiervan is én wie het probleem moet oplossen.

Top 5 meest kritische bedrijfsprocessen

PinkRoccade heeft op basis van marktonderzoek de top 5 meest kritische bedrijfsprocessen van gemeenten in kaart gebracht. Daar springen er bij Samenlevingszaken 2 processen uit:

  • Alle burger gerichte processen, zoals jeugd, werk en inkomen, uitkeringen etc.
  • Betalingen zoals uitkeringen, salarissen, subsidies, levensonderhoud, bijzondere bijstand, noodfondsen etc. 

Samen geven we ketenmonitoring vorm

Om inzage in de keten te creëren, gaat het platform Informatievoorziening én de GV samen met PinkRoccade én onze ketenpartners aan de slag. We focussen ons in de eerste fase op de ketens van Samenlevingszaken, een van de meest kritische bedrijfsprocessen.

Het doel van onze samenwerking is het creëren van:

  • Transparantie binnen ketens (leveranciers, applicaties, koppelingen en processen), automatisering en proactieve communicatie
  • Vanuit de samenhang kijken naar de prestatie als gehele keten en naar de prestaties van losse onderdelen
  • Samenwerking met PinkRoccade én ketenpartners om meer in regie te komen

Wil jij een persoonlijke bijdragen leveren
Wil jij samen met ons met ons ketenmonitoring uitdiepen en kijken waar de kansen liggen? Meld je dan hier aan vóór 31 december! Vermeld bij de aanmelding welke keten(s) jij als eerste gevisualiseerd wilt hebben.  

Als deelnemer heb je een belangrijke rol en bied je toegevoegde waarde in de ontwikkeling en invulling van Ketenmonitoring. Je neemt deel aan sessies om de afgebakende functionaliteit zo goed mogelijk vorm te geven en geeft feedback op de ontwikkelingen, waarbij de gerealiseerde software wordt gepresenteerd. Deze reviews kunnen zowel live als digitaal gevolgd worden. Bij voldoende aanmeldingen gaan we in Q1 2024 als werkgroep van start!

Met vriendelijke groet, 

Het Platform Informatievoorziening (Samenlevingszaken, Publiekzaken & Informatievoorziening)

Deel via: