Direct naar de content
icon search white
13 november 2023 - Blogs

iParticipatie en de WCAG2.2 richtlijnen

Met iParticipatie zijn we bezig om de applicatie te laten voldoen aan de WCAG 2.2 richtlijnen. Dit betekent dat we hier over een tijdje een rapport voor zullen gaan krijgen. Wat houden de WCAG 2.2 richtlijnen in en welke niveaus bestaan er? Dat lees je in dit artikel. 

Wat zijn de WCAG richtlijnen?

De standaard wordt ook wel de Web Content Accesibility Guidelines genoemd (WCAG) 2.2. De richtlijnen bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

De WCAG bestaan uit een aantal principes. Deze principes zijn:

  1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  1. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

  1. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

  1. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Het is verplicht om te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA. Vanaf 5 oktober 2023 wordt WCAG 2.2 A en AA aanbevolen. De audit die we uitvoeren met iParticipatie zal ook betrekking hebben op de WCAG 2.2 richtlijnen. Het niveau en het rapport wordt later met jullie gedeeld. Ook zullen we direct eventuele verbeteracties uitzetten als deze aan de orde komen.

Deel via:

‘Ik denk graag mee aan de beste selfservice oplossingen voor jouw burgers.’

Nick van der Heijden, Businessanalist
Nick van der Heijden - PinkRoccade Samenlevingszaken