Direct naar de content
icon search white
1 mei 2017 - Blogs

Hoe de gemeente baas in eigen huis blijft met bouwstenen van buiten

ICT - en de cloud in het bijzonder - vergen binnen gemeenten veel van zowel beleidsmatig betrokkenen als technisch verantwoordelijken. Hoe kunnen gemeenten hierin zelfstandig opereren en tegelijkertijd goed samenwerken met de softwareleverancier? Engelbert Wijnhoven, manager operations bij PinkRoccade Publiekszaken, gaat in een reeks blogs ervaringen delen over de operationele zaken die aansluiten bij de twee speerpunten van 2017: verbeteringen doorvoeren zodat medewerkers sneller zaken kunnen afhandelen en de selfservice van de burger verhogen.

Openstaan voor de keten?

Om medewerkers en burgers beter te kunnen bedienen, moeten verschillende onderwerpen goed in kaart gebracht zijn. Daarbij is van belang dat zowel binnen PinkRoccade als bij de gemeente iedereen op de hoogte is van wat de plannen zijn. Die plannen kunnen bijvoorbeeld gaan over performance, stabiliteit of security. Het zijn in ieder geval onderwerpen waarmee zowel medewerkers als burgers worden geholpen en waar we ons dit jaar volledig op richten.

Praktisch alle actuele vraagstukken hebben betrekking tot de fundamentele vraag hoe een gemeente zich opstelt in de keten en openstelt voor andere betrokkenen. Elke gemeente wil –en moet!- baas in eigen huis zijn, maar heeft daarvoor bouwstenen nodig die van elders komen en die vaak het beste tot hun recht komen indien zij gekoppeld zijn. De komende maanden ga ik in op deze dilemma’s en de manier waarop uiteenlopende gemeenten met ze omgaan. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de best practices van een aantal koplopers onder de kwartiermakers en van de inzichten van onze gebruikers.

Kennis delen over complexe dilemma’s

Door ketenautomatisering en cloud computing krijgen gemeenten nieuwe dilemma’s voor hun ICT-beleid. Zelf doen, uitbesteden of samenwerken; nieuwe technologieën of vertrouwen op bewezen technologie; ultieme veiligheid of het primaat van gebruiksgemak. En dat, terwijl de complexiteit dagelijks toeneemt. Al deze beslissingen hebben invloed op de ervaringen van medewerkers en burgers en op de eisen die er aan de software worden gesteld. In de volgende blogs licht ik specifieke onderwerpen toe, die hierin een belangrijke rol spelen en die ook voor medewerkers en burgers van belang zijn:

 • Performance
  Hoe moeten we performance formuleren in een systeem? En nog belangrijker: hoe kunnen we het meten? Om meer grip hierop te krijgen is een goede testomgeving nodig: hoe creëren we die?
 • Stabiliteit en wetgeving
  Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en dit geeft uitdagingen op bestuurlijk, compliance en technisch gebied. Gemeenten moeten nadenken over wat ze moeten aanpassen en waar ze meer kennis van in huis moeten halen. Hoe kunnen ze praktijkervaringen gebruiken om anders om te gaan met stabiliteitsissues?
 • Security
  Wat verstaat PinkRoccade Publiekszaken onder security; wat zijn de risico’s en wat is de beste strategie hiervoor?
 • End-to-end-monitoring
  Hoe werkt end-to-end-monitoring en waarom zetten we dit in? Wat kunnen we leren van andere gemeenten die dit al doen?

Geen standaard antwoord

Binnen PinkRoccade Publiekszaken kennen we deze dilemma’s van onze gebruikers en van de kwartiermakers die met ons in co-creatie nieuwe mogelijkheden ontginnen en bestaande applicaties verbeteren. Als softwareleverancier zien wij het als een van onze taken om hun gecombineerde ervaring en expertise te delen met anderen die hier profijt van kunnen hebben. Want, zoals gezegd, de uitdagingen zijn veelzijdig en een standaard antwoord is er zelden.

Huis en dienstverlening op orde

In mijn blogs zal ik me niet beperken tot de technische omgeving en haar direct betrokkenen. Of het nu gaat om de beslissing over de mate waarin end-to-end-monitoring wordt toegepast of over investeren in security; de beleidsmatige en bestuurlijke kant is vaak minstens zo belangrijk. En wat voor onze taak als ICT-dienstverlener in het algemeen geldt, is natuurlijk ook van toepassing op mijn blogs: jouw input is méér dan welkom. Geef commentaar, deel persoonlijke ervaringen, doe suggesties voor onderwerpen. Ik zie uit naar een goede dialoog waarmee je jouw huis nog beter op orde krijgt en waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Innovatie Manager
Engelbert Wijnhoven