Direct naar de content
icon search white
6 mei 2019 - Blogs

Het is tijd voor tempoversnelling

De vraag naar organisatie overstijgende innovatie van overheidsdiensten is groot. Hoewel gemeentelijke dienstverlening steeds volwassener wordt zijn we er nog niet. Net als de afgelopen jaren zal er ook de komende jaren flink moeten worden geïnvesteerd in de dienstverlening van overheidsorganisaties. Aantoonbaar verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven is dan ook voor alle gemeenten een hoofdzaak. Dat vraagt betrokkenheid vanuit overheden, ketenpartners én verschillende bedrijven. En om klein beginnen, groot eindigen.

Van organisaties naar organiseren

Om deze dienstverleningsambities te realiseren ontplooien diverse partijen hele mooie initiatieven. Tegelijkertijd constateren we dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt in verbetering van organisatie overstijgende dienstverlening. Het lastige is; iedere partij is verantwoordelijk voor haar deelproduct terwijl we samen verantwoordelijk zijn voor het eindproduct/ de dienst voor burgers en bedrijven. Afzonderlijk van elkaar innovaties neerzetten is niet langer het antwoord.

De praktijk vraagt om intensieve samenwerking en informatiedeling tussen organisaties. En om starten met een klein, behapbaar idee en dat met andere vooruitstrevende gemeenten en leveranciers ver(der) ontwikkelen. Alleen dan realiseren we samen de optimale werkdrukvermindering, maximale besparingen en betere prestaties. iBurgerzaken is daarvan een mooi voorbeeld met focus op selfservice en werkdrukvermindering wat leidt tot blije burgers en blije ambtenaren.

Toegevoegde waarde dankzij innovatie

Op 25 juni 2014 was gemeente Waalwijk de eerste gebruiker van iBurgerzaken. Een compleet nieuw product wat deze gemeente met andere kwartiermakergemeenten en medewerkers van PinkRoccade Publiekszaken heeft ontwikkeld; co-creatie. Een innovatief product gebaseerd op digitale dienstverlening voor en door burgers en bedrijven; selfservice. Een product wat resulteert in werkdrukvermindering, kostenbesparing én blije burgers en blije ambtenaren Met 141 gemeenten die iBurgerzaken gebruiken is de continuïteit nu nog belangrijker; de dienstverlening aan burgers en bedrijven wil je immers niet verstoren.

De afgelopen 5 jaar is iBurgerzaken verder uitgerold en doorontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld vele nieuwe processen en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Steeds weer in samenspraak met gemeenten en altijd vanuit de gedachte van toegevoegde waarde. En regelmatig zijn daarbij ook andere organisaties betrokken. Neem bijvoorbeeld iVerblijf & Adres Inschrijving waar een nauwe samenwerking met ORIBI het mogelijk maakt om een burger die zich komt vestigen in Nederland direct met een Burgerservicenummer (BSN) naar huis te sturen na een grondige, betrouwbare identiteitscontrole. En gemeente Groningen die daarop doorpakt en dat concept toepast bij de inschrijving van buitenlandse studenten, op locatie zelfs. (https://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/praktijkcases/van-scan-naar-bsn-dankzij-scanstraat/)

Klein beginnen, groot eindigen

Eerlijk is eerlijk, iBurgerzaken is eigenlijk een ontwikkeling op kleine schaal. Het raakt enkel het burgerzakenvakgebied met soms een link naar de keten. Veel van deze innovaties zijn echter prima bruikbaar voor andere overheidsdienstverlening. En ik ben van mening dat Common Ground en werken met API’s landelijk doorpakken binnenkort mogelijk gaat maken. Samen zullen we de juiste modellen gaan bepalen om een heuse tempoversnelling te maken en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te optimaliseren dankzij organisatie overstijgende innovatie.

Deel via: