Direct naar de content
icon search white
14 december 2020 - Blogs

Een terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021

Met het nieuwe jaar voor de deur kijk ik graag terug naar de mooie stappen die we in 2020 samen hebben gezet. Hierbij denk ik aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en jullie selfservicepercentages. Maar ook het verder verrijken van iBurgerzaken met apps als iBijhouding, iDocumentcreatie en iVerblijfsobject. In deze blog kijk ik ook vooruit, naar 2021. Was je 10 december aanwezig bij ons digitale iBurgerzaken Eindejaarsevent? Dan heb je daar al het een en ander over gehoord. Hierbij een korte samenvatting voor als je er niet bij kon zijn of het nog graag even terugleest. 

Het jaar 2020 in beeld 

Met het nieuwe jaar voor de deur kijk ik graag terug naar de mooie stappen die we in 2020 samen hebben gezet. Onderstaande video geeft dit kort maar krachtig weer. Het geeft daarnaast een uniek kijkje in onze iBurgerzaken keuken. 

Kijkje in de keuken.jpg

2021: 3 thema's in beeld 

De cloud

Wat betekent het om een cloud te onderhouden? Nou, dat betekent nogal wat. Ik neem jullie nu mee in de ontwikkelingen die we afgelopen jaar hebben doorgemaakt:

 • In maart hadden we 2 clouds waar ieder 80 gemeenten op staan. Bij een uitval van cloud 1 zouden we migreren naar cloud 2. In theorie prima, maar in de praktijk bleek dit toch te gevaarlijk. We liepen namelijk het risico dat de andere 80 gemeenten daar last van zouden ondervinden en dat risico konden we niet lopen;
 • Op deze 2 clouds hebben we Top-of-Networks ingericht. Een technisch iets, maar het komt erop neer dat wij zonder dat bij jullie aanpassingen in het netwerk gedaan hoeven te worden, wij eenvoudig omgevingen kunnen verhuizen;
 • Vervolgens zijn we van 2 naar 4 omgevingen gegaan. Vandaag de dag staan er dus ongeveer 40 gemeenten per cloud. En iedere seconde wordt alle data gedeeld naar de andere cloud, om bij een storing snel weer up and running te zijn;
 • Om er voor te zorgen dat bij een storing in omgeving A geen impact is in omgeving B, C of D hebben we een 5e en 6e cloud opgeleverd. Deze staan in een 3e datacenter in alle rust te draaien.
 • Dit alles heeft er toe geleid dat er bij een storing binnen 1 uur weer dienstverlening mogelijk is. Het doel voor 2021? Een downtime van minder dan 3 minuten. 

VVV voor iBurgerzaken

Zoals bekend is gemeente Waalwijk in 2014 als 1e gemeente live gegaan met iBurgerzaken (met de eerste 3 apps). Inmiddels zijn we 6,5 jaar verder en is vrijwel alle functionaliteit in iBurgerzaken beschikbaar. iDocumentcreatie, iVerblijfsobject en iBijhouding zijn hiervan mooie voorbeelden. Nu de applicatie in de volle breedte is ontwikkeld, gaan we onze focus verleggen naar de VVV voor Burgerzaken: 

De 1e en meest belangrijke V is Verbeteren
50% van onze ontwikkelcapaciteit zetten we vanaf vorige maand al in op het verbeteren van bestaande functionaliteit. Hierbij baseren we ons op de input van jullie dat binnen is gekomen vanuit marktsignalen, incidenten en verschillende werkgroepen. Per release pakken we verschillende apps beet en voeren we concrete verbeteringen door. 

De 2e V gaat over Verrijken
Hoe kunnen we de wereld van Burgerzaken nog mooier maken? Aanvullende functionaliteit waar door jullie om wordt gevraagd. Soms vanuit specifieke eisen vanuit een aanbesteding en soms vanuit kwartiermakersgroepen. Dit betreffen dan geen verbeteringen van bestaande functionaliteiten, maar juist een verbreding van de applicatie. 

De 3e en laatste V gaat over Vooruitdenken
Hoe ziet de wereld van iBurgerzaken eruit over 5 jaar? Denk hierbij aan dat de burger meer regie zal krijgen over zijn gegevens, de online identiteit wordt steeds belangrijker en de dienstverlening gaat van proces- naar eventgedreven. Maar ook inzetten op de ketendienstverlening: koppelingen tussen iBurgerzaken en partijen als woningcorporaties, verloskundigen, notarissen en advocaten. 

Tjerk Venrooy

‘Waar we met de 1e 2 V’s werken aan concrete plannen, houdt de 3e V zich bezig met ideeën voor de toekomst. Ik kan hier nu nog geen planning aan koppelen, maar wat ik wel weet is dat we deze kant op bewegen. Net zo ambitieus als we 7 jaar geleden met iBurgerzaken zijn gestart!’

Samen verder

De afgelopen jaren hebben we in meerdere fasen iBurgerzaken bij jullie uitgerold. Onze consultants waren op locatie en boden de gewenste ondersteuning. Echter zien we dat er grote verschillen zijn in de manier waarop iBurgerzaken wordt gebruikt. Denk hierbij aan:

 • Verschillen in selfservicepercentages;
 • Gemeenten die nog processen in Cipers afhandelen;
 • De tijd die het kost om een persoon op te vragen. Het overgrote deel van de gemeenten zit op minder dan 1 seconde, maar we zien ook gemeenten met meer dan 5 seconden per bevraging.

Om die reden willen we jullie blijven ondersteunen en:

 • Optimaliseren we jullie werkprocessen;
 • Blijven we je uitdagen om de dienstverlening te verbeteren;
 • Leggen we nieuwe functionaliteit uit;
 • Zijn wij altijd direct bereikbaar voor al je vragen.

iNSPIRATIE & kennisdeling

Ook volgend jaar staat weer in het teken van bestaande best practices delen en nieuwe toevoegen (kijk op www.100bestpractices.nl en/of bestel gratis het magazine). Ook werken we druk aan een agenda vol met webinars, opleidingen en ga zo maar door. Houd daarvoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Tjerk Venrooy

‘We hebben al met al nog genoeg ideeën en nog genoeg te verbeteren. We kijken uit naar het nieuwe jaar. Nogmaals hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking. Namens mij en de rest van het team: fijne feestdagen en een gezond, succesvol 2021!’

Deel via: