Direct naar de content
icon search white
12 december 2023 - Blogs

Een draagkrachtberekening maak je in CiVision Samenlevingszaken

Als gemeente wil je dat elke inwoner gebruik maakt van je minimabeleid

Dit betekent dat je ook aanvragen voor bijzondere bijstand krijgt van inwoners die geen gebruik maken van de algemene bijstand. Zij hebben dan bijvoorbeeld een uitkering van het UWV, of verdienen met werken wat meer dan de bijstandsnorm. Wel wil je hen op basis van maatwerk helpen met bijzondere bijstand. Hiervoor heeft jouw gemeente beleid opgesteld en maak je daarom ook draagkrachtberekeningen. Aan de hand van deze berekening stelt jouw gemeente vast welk bedrag van de aangevraagde kosten een inwoner zelf kan dragen. De draagkrachtberekeningen per gemeente kunnen flink verschillen. Voor ons was de grootste uitdaging om die gemeentelijke verschillen te kennen en er een oplossing voor te bieden. We vonden de oplossing en deze brengen we graag onder de aandacht bij je. We maakten namelijk een module waarmee jij voor elke inwoner waar het nodig is een berekening maakt. Volledig op basis van jouw gemeentelijk beleid. Hierdoor maak je geen berekeningen in Excel meer. Ook wordt de berekening betrouwbaarder doordat je rekent met alle informatie die al in de database bekend is.

Een draagkrachtberekening maak je in CiVision Samenlevingszaken     

Deze uitdaging namen we op onze schouders naar aanleiding van een van de aanbestedingen die we gegund kregen. Vanuit meerdere gemeenten ontvingen we vergelijkbare signalen. Deze gemeenten wilden ook een draagkrachtberekening in CiVision Samenlevingszaken maken en opslaan. Zoals gezegd verschilt een draagkrachtberekening per gemeente. We screenden daarom al het gemeentelijk beleid van onze klanten die Werk en inkomen in gebruik hebben. Op basis van al deze informatie vonden we rode draden in dit beleid. Zo wisten we de draagkrachtberekening passend te maken voor al onze gemeenten.

We ontwikkelden een losse module die je afstelt op jouw gemeente

Op basis van nieuwe technieken bouwden we de oplossing. In een module die je vanuit het bekende CiVision Samenlevingszaken aanroept stel je de draagkrachtvariabelen in. Je geeft exact in hoe jouw gemeente de draagkracht berekend. Een inkomensgrens stel je in, net als vermogensgrenzen. Vervolgens geef je ook in hoe de berekening van jouw gemeente werkt als er een inkomen bestaat dat boven de inkomensgrens uitkomt. Wil je wel of juist niet rekenen met vakantietoeslag over de norm, dan stel je dit ook in. Zoals we al eerder duidelijk maakten, geef je het totale beleid van jouw gemeente vorm in dit onderdeel van de module.

Je maakt in een handomdraai een betrouwbare berekening

Dit komt vooral omdat de module volledig is aangesloten op jouw database van CiVision Samenlevingszaken. Alle relevante informatie over jouw inwoner haalt hij daarom op en neemt deze mee in de berekening. Zo weet de module van welke leefsituatie er sprake is, ook is de leeftijd van de inwoner bekend en wordt de juiste rekennorm gekozen. Als er vermogen is vastgelegd in CiVision Samenlevingszaken, dan weet de module dit ook. Eigenlijk hoeft jouw medewerker alleen nog maar in te geven wat het inkomen is. Dat is in de regel voldoende om de berekening te maken. Op basis van jouw Draagkrachtinstellingen en wat je ingeeft aan inkomen, rekent de module voor de betreffende draagkrachtperiode exact uit welke draagkracht er geldt.

De berekende draagkracht sla je op en neem je over in CiVision Samenlevingszaken. Op deze manier verreken je de vastgesteld draagkracht met de verstrekkingen die je doet.

Wij leggen je graag meer uit over deze oplossing in het webinar op 30 januari 2024

Zelf zijn we ontzettend trots op deze nieuwe optie in ons pakket. Het haalt veel werk uit handen voor jouw gemeente. Doordat er veel informatie uit de database wordt gehaald zijn de resultaten betrouwbaar en is deze oplossing niet gevoelig voor foute ingave. Wij denken dat deze module ook jouw gemeente kan helpen. 

Meld je hier aan voor het webinar om te zien hoe onze oplossing jou helpt betrouwbaar en eenvoudig te werken

Wil je er meer informatie over ontvangen? Neem dan contact met ons op. Dit doe je via Robin Hutten (Productowner CiVision Samenlevingszaken) op robin.hutten@pinkroccade.nl

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken