Direct naar de content
icon search white
22 oktober 2019 - Blogs

Delen vermenigvuldigt zich niet vanzelf

De visie “Wat we delen wordt vermenigvuldigd. Of het nu om kennis, aandacht of inspiratie gaat.” komt vanuit de overtuiging dat het delen zorgt voor een positief sneeuwbaleffect. Door het delen van ideeën komt er ruimte voor inspiratie waarmee kennis of daadkracht kan worden vermenigvuldigd. Wees echter ook gewaarschuwd want delen vermenigvuldigt zich niet vanzelf! Er ontstaat namelijk voor je het weet een zee van uitwisseling met talloze onderstromen. En dat kan verraderlijk zijn als je niet kunt zwemmen…

Voorwaarden voor kennisdeling

Als samenleving zijn we op weg naar ‘een nieuwe manier van denken, werken en leren’. En vanuit PinkRoccade Publiekszaken dragen we daar ons steentje aan bij door de komende periode tientallen Best practices rondom iBurgerzaken te delen. Dat is echter slechts een eerste stap in de goede richting want delen vermenigvuldigt zich niet vanzelf. Om dit echt te laten landen in elke gemeente moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Er is afstemming tussen geven en ontvangen nodig om iets te delen: iemand is in staat om te geven en een ander in staat om te ontvangen;
  • Maak de juiste keuzes anders wordt het delen hol en nietszeggend: iemand is in staat om te kiezen wat hij wil geven en/of ontvangen;
  • Er moet tijd zijn om te delen en om te verteren wat is gedeeld: iemand moet een pas op de plaats kunnen maken in een wereld die eigenlijk nooit stilstaat.

Aandachtspunten rondom kennisdeling

We weten het allemaal: “Als we écht kennis met elkaar delen wordt iedereen daar beter van”. Je leert meer, je werk wordt interessanter, het contact met je collega’s – bij andere gemeenten – wordt leuker en je geeft zienderogen een boost aan de klanttevredenheid. Goed om daarnaast te weten is dat uit onderzoek blijkt dat de volgende punten door een medewerker belangrijk worden gevonden bij het delen van kennis:

  • Mensen leren voornamelijk van elkaars kennis en ervaring;
  • Kennisdeling stimuleert procesverbetering en -optimalisatie;
  • Door kennisdeling kunnen nieuwe technieken en werkwijzen sneller worden aangeleerd en overgedragen;
  • Kennisdelen is goed voor het bedrijfsresultaat;
  • Door kennisdeling blijven duurzame kennis en expertise behouden.

Delen is tóch het nieuwe vermenigvuldigen

Tientallen best practices rondom iBurgerzaken ineens online delen is héél veel informatie. De afgelopen periode hebben we dan ook goed nagedacht over hoe we deze best practices het beste kunnen presenteren. Met in ons achterhoofd de beschreven voorwaarden en aandachtspunten. Het eerste resultaat zie je op https://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/best-practices. Op basis van meerdere filters bekijk jij wat op welk moment bij jouw situatie, jouw vraagstuk past. Bovendien vind je meer informatie over de contactpersonen zodat je desgewenst direct afstemming kunt zoeken.

Kortom wij blijven kennisdeling 100% zeker in zetten als instrument om de interne en externe dienstverlening rondom burgerzaken te verbeteren. Want het delen van deze kennis levert sowieso meer op dan het voor onszelf houden. En hopelijk pluk jij daar in je eigen tempo de vruchten van!

delen is.png
Deel via: