Direct naar de content
icon search white
2 maart 2020 - Blogs

De beweging is ingezet, ga je mee?

De Common Ground visie heeft in korte tijd – terecht – veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, ‘agile’ manier van werken: in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Laat jij ons weten waar jouw behoefte zit zodat we kunnen teamen?

Common Ground: een routekaart naar de toekomst

Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller en gemakkelijker te innoveren en kosten te besparen. (Bron: http://www.commonground.nl)

Common Ground is niet langer vooral een idee, een lonkend perspectief. Er wordt al met verschillende teams naar gehandeld. Er ontvouwt zich een routekaart naar de toekomst! Hoewel het nu nog abstract lijkt kunnen en willen we er samen met onze klanten mee aan de slag gaan. Want Common Ground is niet meer weg te denken! Het is de routekaart naar de toekomt en die kunnen we nu al samen vormgeven door tijdig samen pilots/teams te benoemen rondom maatschappelijke vraagstukken.

Teamen met plezier!

Misschien heb je gezien dat we als PinkRoccade Publiekszaken deelnemen aan “Team 16”? Dit team buigt zich over het tijd- en plaatsongebonden aangeven van een geboorte , digitaal door zowel ouders als medici. Prachtig om te zien hoe we vanuit verschillende disciplines en invalshoeken snel tot een moderne oplossing konden komen. Een oplossing die zorgt voor goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven; kersverse ouders, gemeenten en medici!

Deze week zijn er gesprekken bij gemeente Ede om als eerste iGeboorte+ te gebruiken. Dat doen ze dan in nauwe samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei. In het verlengde daarvan vertellen ze tijdens het NVVB congres meer over de oplossing, waar je nu trouwens al meer over leest op www.igeboorte.nl.

Ga je mee? Dan gaan we samen!

Met de herinrichting van de informatievoorziening dankzij Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Deze nieuwe inrichting is gebaseerd op lagen, niet langer op silo’s. Dat maakt het mogelijk om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. Dat biedt kansen voor goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven: Foutloos en snel. Beheersbaar en aanpasbaar. Met inachtneming van de privacyregels. En misschien wel het belangrijkste door; efficiënt om te gaan met data

Laat je me per mail of in een (telefoon)gesprek weten waar jouw wensen en/of behoeften zitten binnen het burgerzakendomein? Dan kunnen we een nieuw team starten en samen actuele maatschappelijke vraagstukken oplossen! Want dat is de manier van werken die wij al jaren hanteren en die helemaal aansluit bij het gedachtegoed van Common Ground; op basis van klantvraag keuzes maken en samen de ontwikkelingen in gang zetten op een agile manier.

Deel via: