Direct naar de content
icon search white
9 oktober 2023 - Blogs

Bestaande idee-en vallen even stil en nieuwe mogelijkheden ontstaan

Nadat het kabinet viel kwam er veel in beweging, maar zijn een aantal onderwerpen ook stil komen te liggen. In de opmaat naar nieuwe verkiezingen komen er andere thema’s naar de voorgrond. Wetgeving in wording wordt stil gelegd omdat een nieuw kabinet mogelijk een andere richting op wil. Wij volgen het vanuit PinkRoccade met de grootste interesse. Het betekent ook dat we bepaalde idee-en even moeten laten rusten. Maar natuurlijk ontstaan er ook genoeg nieuwe ingevingen.

In dit artikel nemen we de stand van zaken met je door. Ook geven we je een inkijkje in waar we ons als Samenlevingszaken op willen gaan richten.

De Tweede Kamer behandelt een aantal onderwerpen niet verder

Na de val van een kabinet heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om onderwerpen controversieel te verklaren. Dit betekent dat zij niet verder worden behandelt tot er verkiezingen zijn geweest en er steun voor een nieuw kabinet is. Begin september zijn hier de besluiten over genomen. Dit betekent dat een wet waar wij reikhalzend naar uitkeken voorlopig stil ligt. De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein wordt niet verder behandeld. Zo blijft het integraal samenwerken op een aantal onderdelen voor jouw gemeente nog een echte uitdaging. Ook is het ontwikkelen van een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen stil gevallen.

Er is nog genoeg dat wel in beweging is

Een aantal onderwerpen is niet controversieel verklaard. Bijvoorbeeld het voorstel Participatiewet in balans. Ook voorstellen om de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afhankelijk te maken van inkomen en vermogen kunnen door. Dit komt vooral omdat beide voorstellen nog niet zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Mochten zij voor de verkiezingen aangeboden worden, kunnen zij nog controversieel verklaard worden. Wij begrijpen dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het ministerie aandringt op een vlotte behandeling van de Participatiewet in balans. We houden er als PinkRoccade dan ook rekening mee dat wij in 2024 alle wijzigingen voor deze wet moeten doorvoeren. Ditzelfde geldt voor de Wet handhaving sociale zekerheid.

Deze wetten regelen onder meer dat jouw gemeente met een bufferbudget kan werken. Hiermee vang je verschillen die ontstaan tussen de uitkering en wisselende inkomsten op. Je bent als gemeente ook in staat om meer maatwerk te leveren tijdens het opleggen van sancties. Daarnaast verandert ook de manier waarop je vakantiegeld verrekend met de uitkering.

Bestaanszekerheid wordt 1 van de grote thema’s tijdens de verkiezingen

Dit was al te merken tijdens afgelopen Prinsjesdag. Overal kwam dit woord terug. In de Troonrede, maar ook vooral tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de dagen daarna. Bestaanszekerheid is een breed begrip, maar valt voor een groot deel onder het sociaal domein. Er zijn veel inkomensondersteunende regelingen. Maar niet alles is goed op elkaar afgestemd. Niet elke inwoner kent zijn recht op regelingen. Of weet de weg niet te vinden naar een aanvraag. Binnen PinkRoccade zijn we op dit moment in gesprek wat we aan deze laatste punten kunnen bijdragen. Hier hebben wij verschillende idee-en over.

Het aanvragen van regelingen moet én kan eenvoudiger

Rondkomen kan erg lastig zijn. Vooral als je niet weet op welke regelingen je recht hebt en jouw inwoner niet alles aanvraagt waar hij recht op heeft. Soms is dit uit schaamte, maar ook vaak omdat er geen duidelijk overzicht is en er verschillende loketten bestaan. Binnen PinkRoccade denken we op dit momenten manieren en werkwijzen uit om dit veel eenvoudiger te maken. Door slim gebruik te maken van koppelingen die we hebben en gegevens die we al kennen. Deze gegevens koppel je als gemeente aan de regelingen die je kent. Een inwoner van jouw gemeente kan in onze oplossingen een snelle check doen op waar hij recht op heeft. Met daarbij alle nodige ondersteuning voor een eenvoudige aanvraag voor deze regelingen.

We zitten bovenop de actualiteit

Wij volgen de bewegingen in Den Haag op de voet, zodat we direct voor jou in actie komen als dit nodig is.  

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken