Prioriteit
46
major
6
minor
40

Marktsignalen iVerzoek

 • Als ambtenaar wil ik in "Aanvraag afschrift BS" dat het document internationaal uittreksel uit het huwelijksregister is gekoppeld aan de keuze "Meertalig huwelijksakte"

  In het proces Huwelijk is het document "Internationaal uittreksel huwelijk" al beschikbaar. Dit document wil ik toevoegen aan het proces "Aanvraag afschrift burgerlijke stand" als er gekozen wordt een afschrift (uittreksel) huwelijksakte in 'meerdere talen'. Keuze: * Variabelen niet meenemen

  GAAS-35313
 • Als ambtenaar wil ik in "Aanvraag afschrift BS" dat het document internationaal uittreksel uit het overlijdensregister is gekoppeld aan de keuze Meertalige overlijdensakte

  In het proces Overlijden is het document "Internationaal uittreksel overlijden" al beschikbaar. Dit document wil ik toevoegen aan het proces "Aanvraag afschrift burgerlijke stand" als er gekozen wordt een afschrift (uittreksel) overlijden in 'meerdere talen'. Keuze: * Variabelen niet meenemen

  GAAS-35314
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-45876
 • Als ambtenaar wil ik dat een uittreksel BRP niet aangevraagd kan worden voor de partner

  Het is volgens het HUP gemeentelijk beleid toegestaan om uittreksels aan te vragen voor de partner. Sommige gemeenten willen dit niet toestaan, om problemen bij echtscheidingen te voorkomen. Keuze: * Niet kunnen aanvragen voor een partner op een ander adres * Configurabel maken

  GAAS-57645
 • Als ambtenaar wil ik dat de burger kan invullen voor welk land er digitaal een afschrift BS wordt aangevraagd

  Bij de "Aanvraag afschrift BS" is het sinds 16 februari voor sommige landen niet meer voldoende om een gewoon internationaal uittreksel af te geven. Voor die landen moet er een origineel Nederlands afschrift worden gestuurd inclusief een meertalig modelformulier. Voor de burgerview zou het handig zijn als de burgers bij de aanvraag kunnen aangeven voor welk land ze de afschrift nodig hebben. Afwegingen: * Een andere prijs kunnen vragen voor een meertalig modelformulier (dus een nieuw product aanbieden) * Burger zelf vragen of het een MMF of Internationale akte moet zijn? * Land uitvragen met landenkeuzelijst (standaard Nederland?)

  GAAS-63465
 • Als ambtenaar wil ik een 'adresuittreksel' vanuit de BRP kunnen maken voor alle personen woonachtig op 1 adres

  Toelichting: BEL-combinatie Bij ons hebben we geregeld een adresuittreksel nodig. Het komt regelmatig voor dat er een familie een au-pair wil uitnodigen. Hiervoor moeten de bewoners voor de IND een uittreksel overleggen waaruit blijkt wie er bij de aanvraag op dat adres woont.

  GAAS-63805
 • Als ambtenaar wil ik linkjes naar kennisbanken VIND en HBA getoond krijgen in de processen Naamsgebruik en Verstrekkingsbeperking

  Op dit moment zitten er geen links naar VIND en HBA in deze processen.

  GAAS-36262
 • Als ambtenaar wil ik in het proces "Bewijs van in leven zijn" de "Wijze van identificatie" invullen op het document "Attestatie de Vita"

  Keuzes: * Afstemmen welke "Wijze van identificatie" hoort bij welke opties op de "Attestatie de Vita" * Alle opgehaalde gegevens op de "Attestatie de Vita" anders tonen (bijvoorbeeld vetgedrukt).

  GAAS-40443
 • Als ambtenaar of burger wil ik een uittreksel BRP voor mezelf en gerelateerden tegelijk aan kunnen vragen

  Nu kan in het proces "Aanvraag uittreksel BRP" het document voor één persoon tegelijk aangevraagd worden. In sommige situaties zou je het document voor meerdere personen tegelijk aan willen vragen en wil je niet voor iedere persoon een nieuwe zaak aanmaken. Het voorstel is om het vinkje wat nu gezet wordt voor maar één persoon, dat dit voor meerdere personen gezet kan worden en dat je dus voor iedere persoon een uittreksel aanmaakt.

  GAAS-42583
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-45342
 • Als ambtenaar en burger wil ik in het proces Aanvraag afschrift Burgerlijke stand een correspondentieadres kunnen opgeven

  Keuzes: * Verplicht of optioneel in de burgerview. * Configurabel maken. * Zie andere story over het correspondentieadres voor RNI personen, is dat niet al afdoende?

  GAAS-48719
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51035
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51042
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51049
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51054
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-58670
 • Als ambtenaar of burger wil ik een afschrift BS voor mezelf en gerelateerden tegelijk aan kunnen vragen

  Nu kan in het proces Afschrift BS het afschrift voor één persoon tegelijk aangevraagd worden. In sommige situaties zou je het document voor meerdere personen tegelijk aan willen vragen en wil je niet voor iedere persoon een nieuwe zaak aanmaken. Het voorstel is om het vinkje wat nu gezet wordt voor maar één persoon, dat dit voor meerdere personen gezet kan worden.

  GAAS-58955
 • Als burger wil ik digitaal een document kunnen aanvragen

  Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een verzoek te doen om inzage persoonsgegevens (AVG/Wet BRP). De gemeente kan configureren welke documenten er digitaal kunnen worden aangevraagd. Uit scope: Aanvraag door bedrijven.

  GAAS-63449
 • Als ambtenaar wil ik dat in een digitale "Aanvraag afschrift BS" gecontroleerd wordt of de gebeurtenis in de gemeente heeft plaatsgevonden

  Zo voorkom je dat bedrijven of burgers foutieve aanvragen doen. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een geboorteakte bij de gemeente waar de persoon nu woont, maar waar hij niet geboren is.

  GAAS-64400
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-65159
 • Als ambtenaar wil ik dat in een digitale "Aanvraag afschrift BS" gecontroleerd wordt of de gebeurtenis in de gemeente heeft plaatsgevonden

  Zo voorkom je dat bedrijven of burgers foutieve aanvragen doen. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een geboorteakte bij de gemeente waar de persoon nu woont, maar waar hij niet geboren is.

  GAAS-65160
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-66013
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-66059
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-68833
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70081
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70263
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70638
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70639
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70642
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70732
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-71987
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73102
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73120
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73515
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-74973
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75342
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75344
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75345
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75354
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75369
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77408
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77556
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78073
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78889
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79205
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79226