Prioriteit
49
major
7
minor
42

Marktsignalen iVerzoek

 • [Bewijs van in leven zijn] Als ambtenaar wil ik in de "Wijze van identificatie" invullen op het document "Attestatie de Vita"

  Keuzes: * Afstemmen welke "Wijze van identificatie" hoort bij welke opties op de "Attestatie de Vita" * Alle opgehaalde gegevens op de "Attestatie de Vita" anders tonen (bijvoorbeeld vetgedrukt).

  GAAS-40443
 • [Algemeen] Als ambtenaar wil ik de stamtabelwaarden gesorteerd hebben op positie

  In iBurgerzaken wordt in de stamtabel de volgorde van de uittreksels ingegeven. Echter wordt de volgorde in dropdowns niet aangehouden, maar blijven de uittreksels op alfabetische volgorde i.p.v. op volgnummer (positie op scherm, getal).

  GAAS-45876
 • [Afschrift BS] Als ambtenaar wil ik dat de burger kan invullen voor welk land er digitaal een afschrift wordt aangevraagd

  Bij de "Aanvraag afschrift BS" is het sinds 16 februari voor sommige landen niet meer voldoende om een gewoon internationaal uittreksel af te geven. Voor die landen moet er een origineel Nederlands afschrift worden gestuurd inclusief een meertalig modelformulier. Voor de burgerview zou het handig zijn als de burgers bij de aanvraag kunnen aangeven voor welk land ze de afschrift nodig hebben. Mogelijke opties: * Een andere prijs kunnen vragen voor een meertalig modelformulier (dus een nieuw product aanbieden) * Burger zelf vragen of het een MMF of Internationale akte moet zijn * Land uitvragen met landenkeuzelijst (standaard Nederland?)

  GAAS-63465
 • Als ambtenaar wil ik een 'adresuittreksel' vanuit de BRP kunnen maken voor alle personen woonachtig op 1 adres

  Toelichting: BEL-combinatie Bij ons hebben we geregeld een adresuittreksel nodig. Het komt regelmatig voor dat er een familie een au-pair wil uitnodigen. Hiervoor moeten de bewoners voor de IND een uittreksel overleggen waaruit blijkt wie er bij de aanvraag op dat adres woont.

  GAAS-63805
 • [Afschrift BS] Als ambtenaar wil ik dat in een digitale aanvraag gecontroleerd wordt of de gebeurtenis in de gemeente heeft plaatsgevonden

  Zo voorkom je dat bedrijven of burgers foutieve aanvragen doen. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een geboorteakte bij de gemeente waar de persoon nu woont, maar waar hij niet geboren is.

  GAAS-64400
 • [Uittreksel BRP] Als gemeente wil ik uittreksels ('waardepapieren') digitaal aan burgers kunnen verstrekken

  Zodat de klantreis van de burger sterk wordt verkort: Aanvragen en meteen digitaal verstrekken behoort dan tot de mogelijkheden. Keuzes: * Alleen voor burgers of ook voor (sommige) bedrijfsaanvragen? * Welke aanvragen mogen meteen 'groen' verstrekt worden en welke niet?

  GAAS-77556
 • [Afschrift BS/Uittreksel BRP] Als bedrijf wil ik een aanvraag doen zonder BSN op te geven van de persoon over wie het afschrift/uittreksel gaat

  Soms weet een notaris of advocatenkantoor wel identificerende gegevens van de gene voor wie zij een uittreksel nodig hebben, maar géén BSN. Op dit moment kun je dan niet gebruik maken van de digitale aanvraag. Om volledige adoptie van het digitale kanaal bij de bedrijven in de regio voor elkaar te krijgen, willen we deze soort aanvragen mogelijk maken.

  GAAS-83800
 • Als ambtenaar wil ik linkjes naar kennisbanken VIND en HBA getoond krijgen in de processen Naamsgebruik en Verstrekkingsbeperking

  Op dit moment zitten er geen links naar VIND en HBA in deze processen.

  GAAS-36262
 • Als ambtenaar of burger wil ik een uittreksel BRP voor mezelf en gerelateerden tegelijk aan kunnen vragen

  Nu kan in het proces "Aanvraag uittreksel BRP" het document voor één persoon tegelijk aangevraagd worden. In sommige situaties zou je het document voor meerdere personen tegelijk aan willen vragen en wil je niet voor iedere persoon een nieuwe zaak aanmaken. Het voorstel is om het vinkje wat nu gezet wordt voor maar één persoon, dat dit voor meerdere personen gezet kan worden en dat je dus voor iedere persoon een uittreksel aanmaakt.

  GAAS-42583
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-45342
 • Als ambtenaar en burger wil ik in het proces Aanvraag afschrift Burgerlijke stand een correspondentieadres kunnen opgeven

  Keuzes: * Verplicht of optioneel in de burgerview. * Configurabel maken. * Zie andere story over het correspondentieadres voor RNI personen, is dat niet al afdoende?

  GAAS-48719
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51035
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51042
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51049
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51054
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-51752
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-58670
 • Als ambtenaar of burger wil ik een afschrift BS voor mezelf en gerelateerden tegelijk aan kunnen vragen

  Nu kan in het proces Afschrift BS het afschrift voor één persoon tegelijk aangevraagd worden. In sommige situaties zou je het document voor meerdere personen tegelijk aan willen vragen en wil je niet voor iedere persoon een nieuwe zaak aanmaken. Het voorstel is om het vinkje wat nu gezet wordt voor maar één persoon, dat dit voor meerdere personen gezet kan worden.

  GAAS-58955
 • Als burger wil ik digitaal een document kunnen aanvragen

  Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een verzoek te doen om inzage persoonsgegevens (AVG/Wet BRP). De gemeente kan configureren welke documenten er digitaal kunnen worden aangevraagd. Uit scope: Aanvraag door bedrijven.

  GAAS-63449
 • Als ambtenaar wil ik kiezen of ik een Levenloos geboren kind wel of niet op het uittreksel BRP wil zien

  Toelichting: Groningen Een uittreksel aangevraagd door de ouders, daar moeten levenloos geboren kinderen wel op worden getoond. Op een uittreksel voor derden, niet. Op dit moment komen de levenloos geboren kinderen standaard wel op het uittreksel bij kinderen tonen: Ja.

  GAAS-63806
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-65159
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-66013
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-66059
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-68833
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70081
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70263
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70642
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70732
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-71987
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73102
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73120
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73515
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-74973
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75342
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75344
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75345
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75354
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75369
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77408
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78073
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78889
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79205
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79226
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82126
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82270
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82574
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83345
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83818
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85307