Prioriteit
20
major
5
minor
15

Marktsignalen iVerkiezing

 • RNI-personen in het proces 'Aanvraag stempas'

  Het kan voorkomen dat je als gemeente personen hebt die kiesgerechtigd zijn, maar NIET in Cipers bekend zijn en dus ook niet het kiesregister zijn opgenomen. Deze personen zijn echter wel terug te vinden in de RNI. Voor deze personen wil je bij uitzondering toch een stempas kunnen aanvragen.

  GAAS-63559
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-65284
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-65285
 • Nummering stemdistricten in de zaak

  Bij Onderhoud verkiezingen – Stemdistricten kun je de gegevens opnemen van het Stemdistrict, hier zijn aparte velden voor Stemdistrict, Omschrijving Stemdistrict en District code. Wij hebben bewust bij Stemdistrict als eerste de code opgenomen zodat ze netjes gerangschikt onder elkaar zijn en dus gemakkelijk terug te vinden zijn. Het zou mooi zijn als dit ook getoond werd (of een aparte kolom voor de districtcode) bij de zaak, onderdeel –Stemdistricten- ; daar zie je dit niet (op de een of andere manier staat dan de districtcode áchter het naam) en is het lastiger zoeken.

  GAAS-73735
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83319
 • Adressen/stemdistricten op type waterschap en niet op verkiezing

  Bij het uitsluiten van een stemdistrict of adres maken we nu gebruik van de uitsluitingen stamtabel. Het uitsluiten werkt goed, maar wordt momenteel gekoppeld aan een waterschapsverkiezing. Dit betekent dat bij elke nieuwe verkiezing de klant een andere verkiezing moet koppelen. Dit is onlogisch. Het zou logischer zijn als het gekoppeld zou zijn aan het waterschap.

  GAAS-61768
 • Als TE wil ik de stamtabel Verkiezingsselectie verplaatsen naar de global tenant

  Momenteel zit de verkiezingselectie in de stamtabel per tenant. Sinds de 2.17 hebben we de mogelijkheid om deze in de global tenant op te nemen, zodat deze slechts 1 keer opgeslagen hoeft te worden en ook maar 1 keer in de server cache komt te staan.

  GAAS-61846
 • Controle dat een persoon niet bij meerdere waterschappen kiesgerechtigd is

  Tijdens de waterschapsverkiezingen kwam naar voren dat bij gemeenten met meerdere waterschappen er soms stempassen werden gemaakt voor personen in beide waterschappen. Dit is natuurlijk niet goed. Een persoon is namelijk kiesgerechtigd voor een waterschap.

  GAAS-62818
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-62942
 • Uitsluitingen ongedaan kunnen maken bij een waterschapsverkiezing

  Bij een waterschapsverkiezing heb je als ambtenaar de mogelijkheid om kiesgerechtigden uit te sluiten. Dit doe je op basis van de 'Uitsluiting tabel'. Echter is er geen mogelijkheid om alle uitsluitingen te herstellen. Deze story maakt het mogelijk om alle uitsluitingen van een verkiezing ongedaan te maken via het proces door middel van een knop.

  GAAS-65071
 • Aanschrijving op stempassen

  Verzoek om de verkiezingsselectie aan te passen zodat alleen in de aanschrijving letters worden aangeven en niet meer de volledige voornaam.

  GAAS-65286
 • Indeling en tekst aanvraag stempas

  Tekst en indeling op beginscherm burgerview onduidelijk

  GAAS-65287
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-72836
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73734
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73737
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73763
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75801
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75802
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-76937
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77332