Prioriteit
47
major
17
minor
30

Marktsignalen iVerblijf en Adres

 • Bulkbrieven eenvoudiger kunnen selecteren

  Het menu-item "Afhandelen bevestiging verhuizing" binnen iVerblijf & Adres zou ik willen vereenvoudigen. Als ambtenaar wil ik de mogelijkheid om alle zaken op de pagina ineens te kunnen selecteren. Vraag: Is het wenselijk dat het aantal zaken op een pagina wordt vergroot?

  GAAS-39962
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-41003
 • Aangifteformulier inschrijving nog bijwerken voor daadwerkelijk verwerking BRP

  Op dit moment is het als backofficemedewerker niet mogelijk aanpassingen te doen in de gegevens van de inschrijving als het aangifteformulier al gemaakt is. Dit levert problemen op als een gemeente werkt met controle door de backoffice; het formulier is dan al gemaakt en ondertekend, en de burger is weg.

  GAAS-45914
 • Niet alle gerelateerden zichtbaar bij >10

  Als burger wil ik bij aangifte verhuizing, vanaf een adres met veel bewoners, een uitleg waarom ik niet iedereen kan selecteren om mee te verhuizen. Als gemeente wil ik de burger informeren waarom dit niet mogelijk is; een helptekst achter het vraagteken in iVerblijf & Adres.

  GAAS-46014
 • "Uitgebreid zoeken adres" in het zoekvenster aan de linkerkant

  Als ambtenaar wil ik de mogelijkheid hebben tot "Uitgebreid zoeken adres" in het zoekvenster aan de linkerkant; groene vergrootglans. Zie voor de uitwerking de aanwezige functionaliteit binnen iVerblijf & Adres, verhuizing; uitgebreid zoeken.

  GAAS-57258
 • Als ambtenaar wil ik het afhandelen van een verhuizing naar een briefadres beter ondersteund hebben

  Verhuizen naar een briefadres is een bijzondere situatie, die in meerdere gemeenten extra aandacht krijgt. Dit zou beter ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld een los proces er voor op te tuigen of een zaaktype voor het zaaksysteem aan te maken

  GAAS-58806
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-68973
 • Als PO wil ik een oplossing om documenten samen te voegen bij de 'afhandeling bevestiging verhuizing'

  Het proces "Afhandeling bevestiging verhuizing" i.c.m. zaakgericht werken en een DMS geeft soms foutmelding op het gebied van documenten samenvoegen.

  GAAS-72185
 • Geen bevestigingsbrief bij verhuizing naar briefadres

  Bij "Aanvraag verhuizing" met optie briefadres staat er bij de bulkbrieven een "Bevestiging verhuizing". Het is alleen geen verhuizing, het is een tijdelijk adres voor post en contact. Een bevestigingsbrief bij verhuizing naar briefadres is dan ook overbodig en zou niet moeten worden gemaakt.

  GAAS-73613
 • Foutmelding verwarrend; geen automatisch verwerking door risicoprofiel

  Wanneer een verhuizing niet automatisch verwerkt wordt door een risicoprofiel krijg je een foutmelding met daarin de tekst "dat het niet gelukt is omdat er een fout is opgetreden" Deze melding is niet juist en geeft veel verwarring bij de gebruiker en functioneel beheerder.

  GAAS-75577
 • (geboorte)aangifte van verblijf en adres mogelijk maken in iBz

  Inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres nav geboorte in Nederland. Moeder niet als ingezetene ingeschreven. Op de pl mag groep 14 Immigratie niet voorkomen in categorie 08. Bij een zaaktype Eerste inschrijving is de vraag: land vanwaar gevestigd en datum vestiging in Nederland niet te omzeilen.

  GAAS-77962
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78877
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83252
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83887
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-84365
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85879
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-87082
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-48560
 • Als ambtenaar wil ik risicoprofielen op oud adres en/of duidelijkere meldingen

  Ondanks oranje waarschuwingen op bewoning oud adres wordt verhuizing door automatic user afgehandeld. Bijvoorbeeld er blijven bewoners achterop het oude adres. Of er blijven minderjarigen achter op het oude adres.

  GAAS-61796
 • De knop "Verwerken" niet zichtbaar bij een "Hervestiging"

  In het proces "Hervestiging" staat bij alle categorieën de knop "Verwerken Ja/Nee" dit wekt de indruk dat de persoonslijst automatisch wordt bijgewerkt nadat deze is binnengehaald terwijl dit niet het geval is. Beter zou zijn deze knop te verwijderen of niet beschikbaar te maken.

  GAAS-61854
 • Als ambtenaar wil ik in de risicoprofielen in de zaak alle parameters zien op moment van deze zaak

  GAAS-61908
 • Het monitoren van "Briefadres"

  Het gebruik van een briefadres is tijdelijk. De gemeente spreekt in veel gevallen met de persoon af hoe lang deze op een briefadres ingeschreven mag blijven. Een briefadres is alleen een administratief adres, de persoon in kwestie woont hier niet maar het is vaak wel slechts een tijdelijke situatie. Gemeenten vinden het belangrijk om een termijnbewaking te hebben op een briefadres, met andere woorden een signaal krijgen als de afgesproken termijn (bijna) is verstreken. Graag nadenken over de volgende vragen: 1. Om hoeveel briefadressen gaat het per gemeente? 2. Wat wil de gemeente precies bereiken? 3. Volstaat een oplossing in iRapportage?

  GAAS-62396
 • Ook bij een groene verhuizing moet de automatische mail verstuurd worden

  Als er een automatische mail ingesteld is bij een verhuizing, moet deze ook verstuurd worden bij groene verhuizingen.

  GAAS-62821
 • Als gemeente wil ik dat bij eerste inschrijving handmatige adressen mogen worden gebruikt.

  GAAS-62886
 • Bij emigratie geen waarschuwing als niet gerelateerde achterblijft.

  Bij emigratie geen waarschuwing als niet gerelateerde achterblijft. Daarnaast worden er maximaal 10 mensen getoond.

  GAAS-62888
 • Als ambtenaar wil ik dat een intergemeentelijke verhuizing pas wordt afgehandeld indien de verhuizing daadwerkelijk plaats heeft gevonden

  De zaak wordt nu afgesloten, zodra het verhuisbericht verstuurd is naar de doelgemeente. Het zou beter zijn als dit pas gebeurt wanneer de zaak pas afgesloten wordt als de verhuizing verwerkt is door de doelgemeente.

  GAAS-63000
 • Omschrijving verklaring van inwoning verduidelijken en omschrijving van huurcontract aanpassen

  Omschrijving verklaring van inwoning aanpassen naar: Een verklaring van inwoning/bewoning is een _ondertekend_ document waarop de hoofdbewoner of medebewoner/hoofd van de instelling toestemming geeft. Punt 2: Pagina met datum van opmaken contract. Dit moet zijn: Pagina met de ingangsdatum van het huurcontract Punt 3: Pagina met uw handtekening. Dit moet zijn: Pagina met de datum van ondertekening huurovereenkomst en de handtekening van huurder en verhuurder.

  GAAS-65133
 • Risicoprofiel ''bewoners op het nieuwe adres'' opknippen

  Als ambtenaar wil ik de verhuissituatie bij het profiel ''bewoners op het nieuwe adres'' opknippen waardoor we selectiever met de risicoprofielen om kunnen gaan: de optie huurder of medehuurder uit elkaar halen dus van 1 optie 2 opties maken, namelijk Huurder én Medehuurder.

  GAAS-65156
 • Foutieve aantal in document "Bevestiging adreswijziging"

  In het document "Bevestiging adreswijziging" is het aantal bewoners op het nieuwe adres niet zoals verwacht; foutieve berekening.

  GAAS-65634
 • Groene toekomstige ambtshalve verhuizing

  Als ambtenaar wil ik een ambsthalve verhuizing automatisch af kunnen laten werken in de toekomst.

  GAAS-70084
 • Als instelling wil ik met één keer inloggen meerdere personen verhuizen

  Als instelling wil ik met één keer inloggen meerdere personen verhuizen, net zoals dat kan bij Overlijden/Begraven.

  GAAS-70086
 • 1e inschrijving en zaakgericht werken: initiator bij minderjarige

  Als ambtenaar wil ik dat een minderjarige bij 1e inschrijving niet als initiator wordt meegegeven aan het zaaksysteem. Dit zou de ouder of gezaghouder van het kind moeten zijn.

  GAAS-70725
 • Digitale aangifte voor inwonende ouder niet mogelijk

  Als inwoner mag je de verhuisaangifte doen voor een inwonende ouder. Echter komt deze inwonende ouder niet bij de gerelateerden in de burgerview naar boven.

  GAAS-71158
 • Koppeling met BRK Bevragen API

  BRK Bevragen maakt het mogelijk om in "Aangifte verhuizing" de gegevens van de eigenaar van een pand te controleren. Tijdens het fiedlab van Common Ground op 26 maart 2020 is de koppeling (technisch) gelegd met de BRK Bevragen API. Dit is de vervolgtaak.

  GAAS-73546
 • Mogelijkheid om historie op te bouwen bij eerste inschrijving

  In iBurgerzaken is het nu niet mogelijk om direct historie op te bouwen bij het aanleggen van de persoonslijst in het proces "Eerste inschrijving". (Het aanvullen van de historie kan inmiddels wel met iBijhouding.)

  GAAS-73612
 • RNI PL wordt bij Inschrijving niet goed verwerkt

  Een persoon die niet in de RNI staat en nog nooit in Nederland heeft gewoond wil zich vestigen in Nederland. Bij gebruik van het proces 'Eerste inschrijving' met scanapparatuur worden op de PL de categorieën 2 en 3 (ouders) niet automatisch bijgewerkt.

  GAAS-75401
 • Mogelijk maken van de 'groene emigratie'

  'Groene emigratie' als aanvulling op de 'Groene verhuizing' voor verhuizingen en vestigingen. Nu moeten deze emigraties handmatig worden verwerkt, zonde! In Groningen zijn dat bijvoorbeeld 100-200 emigraties aan het begin van de maand die voldoen aan de aangifte eisen van de Wet BRP.

  GAAS-75575
 • Titel procesdocument 'Aangifteformulier verhuizing' wijzigen

  Het procesdocument "Aangifteformulier verhuizing" heeft de titel "Bevestiging van de verhuisaangifte". Graag wijzigen in "Aangifteformulier verhuizing". Er is nu wetstechnisch geen aangifte in de zaak. Door wijziging in de tekst voldoen we hier wel aan.

  GAAS-75576
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75579
 • PL met reden opschorting M niet op te halen

  In iBurgerzaken kunnen we een opgeschorte persoonslijst met reden opschorting 'M' (Ministrieel besluit) niet ophalen uit de RNI.

  GAAS-75853
 • Meeverhuizen enkel met gezag

  Als gemeente wil ik dat een ouder geen kind kan (mee)verhuizen over wie hij/zij geen gezag heeft.

  GAAS-76277
 • Als instelling/tehuis ook minderjarigen kunnen verhuizen (inwoning)

  Een instelling/tehuis kan een verhuizing (inwoning) doorgeven met eHerkenning. Ze mag alleen geen minderjarigen verhuizen en dat is bijvoorbeeld voor een jeugddetentie instelling een probleem.

  GAAS-78469
 • Een BCM-controle in het proces "Inschrijving"

  Als ambtenaar wil ik in het proces "Inschrijving" de mogelijkheid hebben om de BCM-controle uit te voeren, net als binnen het proces "Bijhouding persoonslijst". [Bestandscontrole Module]

  GAAS-79501
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-80335
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82150
 • Vraag over verblijfstermijn toevoegen aan Aangifteformulier Verblijf & Adres

  De aanstaande burger moet actief verklaren hoe lang zijn verblijfstermijn is. Dit moet momenteel handmatig er bij geregeld worden en het zou fijn als dit al in het aangifteformulier opgenomen kan worden.

  GAAS-83827
 • Standplaats geeft ten onrechte waarschuwing dat pand mogelijk nog in aanbouw is.

  Als er nu verhuisd wordt naar een standplaats, komt er altijd de melding dat het pand mogelijk nog in aanbouw is. Dit is ongewenst, omdat de melding onterecht is.

  GAAS-83828