Prioriteit
38
major
7
minor
31

Marktsignalen iReisdocumenten

 • Als gemeente wil ik de vereiste toestemming van een curator kunnen ingeven, en registreren, bij de aanvraag van een paspoort door iemand die onder curatele staat

  GAAS-38960
 • Bij aanvraag paspoort een foutmelding bij signalering

  Als ambtenaar wil ik dat iBurgerzaken een foutmelding geeft als ik een nationaal paspoort aan wil vragen als een persoon een signalering heeft.

  GAAS-45032
 • Efficientere afhandeling afgifte-processen

  De verschillende directe afhandelingsprocessen (uitreiken Reisdocument, Rijbewijs, Uittreksels) zouden in minder stappen mogelijk moeten zijn. Zijn hier shortcuts mogelijk; bv. instelbaar zodat gemeente hiervoor eigen keuze kan maken?

  GAAS-50386
 • Afgifte vreemdelingenpaspoort

  Het Ministerie BUZA kan in uitzonderlijke situaties toe staan dat iemand een vreemdelingenpaspoort krijgt die daar anders niet toe gerechtigd is. Dit moet dus ook mogelijk zijn in iBurgerzaken.

  GAAS-74207
 • Ouder van een minderjarige de vermissing reisdocument kan aangeven

  Ik wil graag dat een ouder digitaal de vermissing van het reisdocument van zijn of haar kind door kan geven. Nu is het alleen mogelijk dat de persoon die inlogt met zijn of haar DigiD het eigen document als vermist laat registreren, maar als de documenten van kinderen kwijt / gestolen zijn dan kan dit niet.

  GAAS-75929
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-76740
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83952
 • Bij aangifte vermissing digitaal kunnen de gegevens van de vermissing niet worden afgedrukt

  Als burgers digitaal een vermissing van reisdoc/rijbewijs aangeven, is het voor ons niet zichtbaar wat er is ingevuld. De aangifte is dan verwerkt zonder dat er een formulier of iets dergelijks van te vinden is in de zaak. Het zou prettig zijn als de verklaring van vermissing (modelformulier C2) volledig wordt ingevuld en wij deze kunnen toevoegen bij de nieuwe aanvraag.

  GAAS-42761
 • Raas-bericht opnieuw verwerken

  Als ambtenaar wil ik dat ik een Raas-bericht opnieuw kan verwerken. Gewenst is dat een L-bericht (of een W-bericht of een O-bericht of een T-bericht) opnieuw kan worden verwerkt.

  GAAS-46423
 • Controle tweede paspoort

  Op het moment dat de ambtenaar een tweede paspoort aanvraagt en het huidige eerste paspoort heeft een geldigheid korter dan 6 maanden dan mag er geen tweede paspoort worden aangevraagd.

  GAAS-54554
 • Uitgelegd krijgen hoe het gezag bepaald is

  Het doel is om inzicht te verbeteren in het bepalen van gezag.

  GAAS-62326
 • Groene vermissing ook meegenomen voor iManagementdashboard

  GAAS-63920
 • Raasuitdraai toon geen vermissingsgegevens vorige document

  GAAS-70730
 • Afhaalbewijs net als bij een rijbewijsaanvraag direct aangemaakt

  Bij een rijbewijsaanvraag wordt het afhaalbewijs direct gegenereerd, dus je hoeft niet meer op de knop Aanmaken te drukken. Dezelfde afhandeling zou bij reisdocumenten handig zijn.

  GAAS-71182
 • Check op locatiecode en melding genereren wanneer deze afwijkt

  Wellicht zou er binnen IBZ een check kunnen komen op locatie code en dat er een melding wordt gegenereerd wanneer dat afwijkt. Het gaat erom dat een gemeente meerdere locaties kan hebben en het kan voorkomen dat men aanvraagt bij A en afhaalt bij B. De reisdocumenten worden afgeleverd bij de locatie waar het document besteld is.

  GAAS-71647
 • Zaaknummer op het toestemmingsformulier afgedrukt

  Het zou fijn zijn als het zaaknummer standaard op het toestemmingsformulier bij aanvraag reisdocumenten wordt vermeld.

  GAAS-71866
 • Als grensgemeente wil ik een proces voor aanvraag reisdocument niet-ingezetene

  GAAS-72254
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-72807
 • Bij aanvraag voor kleine kinderen de Identificatiewijze tekst aangepast

  Identificatie kleine kinderen kan je kiezen voor: 'nog geen paspoort en nog niet aanspreekbaar'. Logischer zou zijn : 'Niet in het bezit van een identiteitsbewijs en (nog) niet aanspreekbaar'.

  GAAS-73661
 • In iReisdocumenten een rapportage op functiescheiding

  In de module rijbewijzen wordt er een waarschuwing gegeven als een medewerker een document wil uitreiken welke hij/zij ook heeft aangevraagd. Vervolgens kan in rijbewijzen een rapportage worden gedraaid 'functiescheiding bij aanvraag en uitreiken' welke gebruikt kan worden ter verantwoording in de zelfevaluatie. Kan de functionaliteit ook in reisdocumenten worden ingebouwd en kan er dan ook een rapportagemogelijkheid komen?

  GAAS-73662
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73674
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73679
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-74333
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75455
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75927
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75928
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75930
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75932
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-75933
 • Niet mijn overleden kinderen zien bij indienen toestemmingsformulier reisdocument

  Omdat op categorie 09 we niet groep 08 element 10 hebben (overlijdensdatum) is het nu niet mogelijk te zien welke kinderen er overleden zijn en welke niet. Alles los ophalen is nadelig voor de performance. Er moet dus ene service komen die alle kinderen

  GAAS-78071
 • Kennisbank linkjes voor HBA en VIND koppelen aan proces Toestemmingsformulier reisdocument

  GAAS-78470
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78593
 • Als gemeente wil ik dat na het inttrekken van een reisdocumentaanvraag automatisch een blokkering naar de bezorger wordt verstuurd

  Op deze wijze weet de bezorger dat de aanvraag vanuit de gemeente volledig geannuleerd is en kan de aanvraag ook aan hun kant volledig worden afgehandeld.

  GAAS-78956
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79528
 • Verwerken uitgifte via het RAAS

  GAAS-81240
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-81241
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83907
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85975