Prioriteit
22
major
5
minor
17

Marktsignalen iOverlijden

 • Als uitvaartverzorger wil ik ook de digitale aangifte overlijden kunnen doen als de verzorger en/of aangever nog niet bekend is in iBurgerzaken

  Melding Bij de digitale aangifte van een overlijden moet zowel de uitvaartverzorger bekend zijn als de aangever. Het komt regelmatig voor dat een uitvaartverzorger een aangifte moet doen in een gemeente die niet in het gebied ligt waar ze normaal gesproken actief zijn. Ook, of juist, in deze situaties is het voor de uitvaartverzorgen handig als ze digitaal aangifte kunnen doen, vanwege de vaak grotere afstand naar die gemeente. Ook deze uitvaartverzorgers moeten een digitale aangfite kunnen doen. Oplossing Als een digitale aangifte via e-Herkenning binnen komt waarvan de uitvaartverzorger/aangever nog niet bekend is in iBurgerzaken dan moet aanvullende informatie worden ingevuld (gegevens over de uitvaartverzorger) en moet voor de gegevens van de aangever aanvullend ingelogd worden met DigiD, waarna de gegevens van de aangever worden gepresenteerd.

  GAAS-38946
 • Adresgegevens opnemen in de stamtabel voor uitvaartondernemers

  Wens om het adres van de uitvaartonderneming (het fysieke pand) op te nemen in de stamtabel. Dit omdat er wel eens brieven verstuurd moeten worden naar het bedrijf en we momenteel enkel de gegevens van de uitvaartondernemer (lees huis adres) hebben.

  GAAS-76633
 • Als ambtenaar wil ik dat een aangifte levenloos geborene de BRP kan bijwerken

  Wij zouden graag willen dat een akte van levenloos geboren kind gelijk doorwerkt naar PL ouders.

  GAAS-76753
 • Aangifte doen van geb. dat. 00-00-1947

  De aangever logt in met e-herkenning en moet dan een bsn en een geboortedatum van de overledene invullen. Dit lukt niet want de geboortedatum is 00-00-1940.

  GAAS-80669
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83346
 • Als uitvaartverzorger wil ik ook de digitale aangifte overlijden kunnen doen voor een RNI-persoon

  Bij de digitale aangifte van een overlijden wordt nu een foutmelding gegeven als de overledene een RNI-persoon is. In deze story worden dergelijke digitale aangiftes ook mogelijk gemaakt.

  GAAS-42693
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-58836
 • Onbekende tijd levenloos geborene

  Het is momenteel niet mogelijk om voor een levenloos geborene een onbekende overlijdingstijd op te geven. Door omstandigheden bij bijvoorbeeld thuisgeboorte is het mogelijk dat de geboortetijd onbekend is. Omdat dit al geen fijne aangifte is willen wij graag deze lijn doorgetrokken hebben zodat er een onbekende tijd opgegeven kan worden.

  GAAS-59100
 • In de procesconfiguratie de controle op contactpersoon en telefoonnummer ook instelbaar voor de ambtenaar

  Wanneer je de vinkjes aanzet in contentbeheer om bepaalde velden uit te sluiten, zijn deze alleen niet meer zichtbaar in de burgerview kant.

  GAAS-66033
 • Melding bij mislukte betaling

  Bij andere processen is het momenteel mogelijk dat de klant een mail krijgt nadat de asynchrone betaling verwerkt is door ibz met de mededeling dat dit goed of fout gegaan is. Dit is voor overlijden nu nog niet mogelijk, maar zou men wel graag willen.

  GAAS-69702
 • Geboortedatum tonen bij naam overledene

  Kan in het scherm van het proces aangifte overlijden de geboortedatum worden geplaatst onder de naam van de overledene, zodat persoonsgegevens zonder heen en weer klikken gecontroleerd kunnen worden met o.a. de artsverklaring.

  GAAS-72212
 • Mogelijkheid excel overzichten uitdraaien van de inhoud van de stamtabellen

  GAAS-74095
 • Waarschuwing als partner in andere gemeente woont

  Graag automatisch waarschuwing op scherm dat er een Tb02 bericht aangemaakt moet worden als de partner van de overledene in een andere gemeente woont.

  GAAS-76748
 • Velden in proces toevoegen die terugkomen op verlof uitstel begraven/crematie

  In het verlof tot uitstel begraven/crematie (document 2a_vut) moeten de naam van de geneeskundige en uitvaartverzorger ingevuld worden. Graag een veld toevoegen in de processtap 'Uitvaart' waar de naam van geneeskundige ingevuld kan worden die vervolgens op het document geplaatst wordt; hetzelfde voor de uitvaartverzorger, graag de naam van het bedrijf herleiden van de aangever (stamtabel uitvaartondernemer) en die op het document kan worden geplaatst.

  GAAS-76749
 • Instellen opties betalen bij iOverlijden

  Binnen de procesconfiguratie van Uittreksels heb ik onder Betalen items om in te stellen. Bij iOverlijden heb ik die opties echter niet.

  GAAS-76752
 • Melding bij Uitstel begraven/cremeren

  Waarschuwing te krijgen binnen het proces overlijden, wanneer de datum van begraven verder dan 6 werkdagen in de toekomst ligt t.o.v. de overlijdens datum. hier komt dan namelijk een zogenoemd uitstel begraven of cremeren aan te pas.

  GAAS-77308
 • Veld begraafplaats/crematorium verplicht

  Graag het veld begraafplaats/crematorium een verplicht in te vullen veld maken. Indien een begraafplaats/crematorium niet in onze tabel voorkomt (en men dan bv. moet selecteren 'komt niet voor in tabel'), dan moet het vrije invulbare veld alsnog verplicht worden.

  GAAS-77366
 • Als uitvaartondernemer wil ik me bij een landelijke voorziening kunnen aanmelden

  Als er een portal was waar ik met eHerkenning kan inloggen en dan voor alle gemeentes wordt opgeslagen zou dat handig zijn. Dan hoef ik niet bij elke gemeente me los aan te melden en in de stamtabel gezet worden.

  GAAS-78480
 • Veld in iB toevoegen voor doodsoorzaak op laissez-passer

  Graag een veld toevoegen aan het onderdeel 'laissez-passer gegevens' in het tabblad Uitvaart zodat direct de juiste doodsoorzaakomschrijving op de laissez-passer wordt gezet.

  GAAS-78609
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78621
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79308
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-84575