Prioriteit
16
major
3
minor
13

Marktsignalen iOnderzoek

 • Als ambtenaar wil ik een (volledig) adresonderzoek kunnen doen voor een andere gemeente

  Als ambtenaar wil ik een (volledig) adresonderzoek kunnen doen voor een andere gemeente Een gemeente krijgt vaak van een andere gemeente het verzoek om te controleren of een bepaalde persoon in de gemeente woont met daarbij het vermoedelijke verblijfsadres. In het huidige proces iOnderzoek kan niet verder worden gegaan dan de stap “in onderzoek zetten” omdat de persoon niet in de gemeente woont. Vandaar de wens om een onderzoek naar een buitengemeentelijk persoon te doorlopen in iOnderzoek.

  GAAS-33966
 • Een online aangifte adresonderzoek

  Als gemeente hebben we nu een e formulier waar burgers een adresonderzoek kunnen opgeven. Dit zouden we graag in iBurgerzaken implementeren. Vraag: Is dit proces ook relevant voor bedrijven/instellingen die dan met eHerkenning inloggen?

  GAAS-36371
 • Eén adresonderzoek met verschillende resultaten afsluiten

  Op het moment dat je een heel gezin in adresonderzoek plaats kan het zijn dat je verschillende resultaten voor de gezinsleden hebt. Dat wil je dan op persoonsniveau kunnen aangeven.

  GAAS-58103
 • Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid 'opmerkingenveld'

  Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid 'opmerkingenveld', denk aan schaalbaarheid, invoermogelijkheden en opslaan zonder doorvoeren wijzigingen.

  GAAS-34013
 • Notificatie voor behandelaar bij ingekomen document

  Als iemand anders dan de behandelaar een document toevoegt aan de zaak wil de behandelend ambtenaar daarvan een signaal krijgen. Dat is immers een trigger om mogelijk weer verder te kunnen met het adresonderzoek.

  GAAS-71548
 • Overzicht voor publicatie in weekblad

  Lijst met publicaties van adresonderzoeken voor in een weekblad. Benodigd: naam (voorletters + geslachtsnaam) / geboortedatum / datum voornemen.

  GAAS-71635
 • Andere uitkomsten kunnen selecteren

  Er zijn meer mogelijke uitkomsten van een adresonderzoek dan er in iBurgerzaken worden getoond. De andere uitkomsten moeten eigenlijk toegevoegd worden omdat per uitkomst andere wetsartikelen (kunnen) worden gebruikt.

  GAAS-72502
 • Automatisch Dossier Adresonderzoek aanmaken bij afronden zaak

  Na het afronden van de zaak kunnen dossieritems niet meer aangemaakt worden. Het is dus belangrijk om dit te doen voordat de zaak afgesloten wordt.

  GAAS-72504
 • iOnderzoek beschikbaar maken voor buitendienstmedewerkers in het veld

  Als buitendienst van de gemeente heb ik behoefte aan een mogelijkheid om iOnderzoek letterlijk buiten te raadplegen en te gebruiken. Dan kan ik daar de zaak raadplegen en/of ter plekke wijzigen na controle door de buitendienst.

  GAAS-72618
 • Als ambtenaar wil ik het vermoedelijke adres kunnen opzoeken in de LV-BAG

  Als ambtenaar kan ik bij een adresonderzoek nu een vermoedelijk adres intypen. Om tijd te besparen wil ik het adres kunnen vullen door het op te zoeken in de LV-BAG.

  GAAS-73688
 • B1 teksten documenten / spelfouten iOnderzoek nalopen en verbeteren in iDocumentcreatie

  B1 teksten documenten / spelfouten iOnderzoek nalopen en verbeteren in iDocumentcreatie

  GAAS-74863
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77628
 • SMS versturen via proces adresonderzoek

  Ik wil van uit het proces Adresonderzoek een SMS kunnen versturen.

  GAAS-78584
 • 1 Persoon uit onderzoek halen

  Als ik meerdere mensen in één onderzoekszaak heb wil ik ze per stuk uit onderzoek kunnen halen. Dus op verschillende momenten, mogelijk ook met verschillende resultaten.

  GAAS-78947
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-86594
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-86885