Prioriteit
17
major
4
minor
13

Marktsignalen iNationaliteit

 • Als ambtenaar wil ik dat de andere ouder wordt gevuld in de modeldocumenten van iNationaliteit

  Als ambtenaar wil ik dat de andere ouder wordt gevuld in de modeldocumenten van iNationaliteit.  Andere ouder in model 2.14, 2.15, 2.16 De modeldocumenten 2.14, 2.15, 2.16 in het proces naturalisatie maken gebruik van een andere ouder dan de andere documenten. Op deze documenten moet namelijk niet de actieve ouder van dat document ondertekenen maar juist de andere ouder van het kind. Andere ouder in model 1.23, 1.24 De modeldocumenten 1.23 en 1.24 in het proces optieverzoek maken ook gebruik van zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger. Moet voor deze documenten dezelfde oplossing worden gemaakt als voor 2.14, 2.15 en 2.16 of is het bepalen van de juiste persoon hier anders? Op dit moment wordt de ouder waarvoor het document wordt gemaakt ingevuld, maar dit lijkt mij niet juist. Aannames - nAlleen als 1 ouder een naturalisatieverzoek doet met 1 of meer kinderen dan moet er bij deze ouder het document 2.14 worden geselecteerd. - Als 1 of meer van deze kinderen een naamsvaststelling heeft, dan moet ook het document 2.15 worden geselecteerd bij de huidige ouder. - Als 1 of meer van deze kinderen een naamswijziging heeft dan moet ook het document 2.16 worden geselecteerd bij de huidige ouder. - Als er 2 ouders aanwezig zijn of geen ouders dan moeten de modellen 2.14, 2.15 en 2.16 niet automatisch worden geselecteerd. Voorgesteld oplossing Als er 1 ouder en 1 of meer kinderen verzoek doen wordt het volgende uitgezocht: - Per kind wordt er gekeken wie de 2 ouders zijn. - Vervolgens wordt er gekeken welke van deze 2 ouders niet de ouder van het betreffende document is (de ‘andere ouder’). - Als van alle kinderen de gevonden ‘andere ouder’ hetzelfde is en beide ouders het gezag hebben, dan slaan we deze persoon op in ons systeem als de ‘andere ouder’ in die zaak. - Als niet alle verzoekende kinderen dezelfde ‘andere ouder’ hebben, dan kan het modeldocument met hierin alle kinderen niet door slechts 1 ouder ondertekend worden. Hoe hiermee om te gaan en hoe vaak dit voorkomt is op dit moment nog niet duidelijk. Moeten er dan bijvoorbeeld 2 documenten worden aangemaakt? - Als de andere ouder niet bekend is, niet gevonden kan worden of niet kan worden bepaald in ons systeem (zie ook punt hierboven) dan zullen de velden op de documenten leeg gelaten worden. Dan is duidelijk voor de ambtenaar dat de ‘andere ouder’ niet bepaald is en zal deze persoon zelf handmatig moet worden opgezocht en ingevuld. Vanuit iDocumentcreatie wordt de ‘andere ouder’ beschikbaar gesteld om te gebruiken op de documenten. - De modeldocumenten 2.14, 2.15 en 2.16 worden aangepast met hierin de variabelen van de ‘andere ouder’ ingevuld (mits de ‘andere ouder’ bepaald kon worden). - De modeldocumenten 1.23 en 1.24 worden aangepast met hierin de variabelen van de ‘andere ouder’ ingevuld in plaats van de ‘Betreffende persoon’ (mits de ‘andere ouder’ bepaald kon worden).

  GAAS-67583
 • HBA linkje 'BOT en naturalisatie' toevoegen in Naturalisatieverzoek

  GAAS-68224
 • EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning

  Als ambtenaar wil ik 'EU-langdurig ingezetene'als verblijfsvergunning kunnen selecteren bij iNationaliteit Toevoegen aan verblijfsvergunningen: - EU-langdurig ingezetene

  GAAS-71049
 • Als ambtenaar wil ik de ceremoniedatum in model 1.33 en de ceremonie hiervoor hebben geselecteerd.

  Als ambtenaar wil ik de datum van de ceremonie als ondertekeningsdatum op het bevestigingsdocument. Dit kan nu niet gedaan worden omdat je het document eerder aanmaakt dan dat de datum ceremonie bekend is. - Datum bevestiging verplaatsen naar menuitem uitreiking - Model 1.33 verplaatsen naar menuitem uitreiking. - Modeldocument 1.33 aanpassen (onderin de brief ipv datum vandaag datum ceremonie)

  GAAS-81795
 • Als ambetnaar wil ik dat de in Stamtabel Naturalisatie de Ceremonie tijd op 10 miniuten kan worden gezet

  Als ambetnaar wil ik dat de in Stamtabel Naturalisatie de Ceremonie tijd op 10 miniuten kan worden gezet We lopen tegen het feit aan dat de stamtabel voor ceremonie nat/optie niet ingericht kan worden zoals het hier gebeurd. De ceremonie tijd kan niet op 10 min gezet worden. Deze wordt automatisch op 15 min gezet. Bv 17:10 wordt opgeslagen als 17:15.

  GAAS-59456
 • Als ambtenaar wil ik dat in document 1.10 de partnergegevens worden gevuld.

  Als ambtenaar wil ik dat in document 1.10 de partnergegevens worden gevuld. Bij het maken van het document worden de partner variabelen niet gevuld. Vermoedelijk omdat de gerelateerde gegevens niet worden ingeladen. In dit geval is de partner Nederlands en opteerd niet mee. Vermoed dat het als volgt gebeurd: "Bij de vraag "Gerelateerde mee laten opteren" is er voor nee gekozen. Omdat meneer alleen opteerd. Maar hierdoor worden de gerelateerde gegevens niet ingeladen als variabel. Als ervoor ja word gekozen maar alleen meneer opteert dan worden de partner gegevens wel ingeladen en bruikbaar in de modeldocumenten. Ik gok dat de vraag gesteld word om het systeem sneller te maken omdat dan niet alles ingeladen moet worden maar de gegevens heb je wel nodig in het verdere proces. Ik raad dan aan om de gerelateerde altijd in te laden en de vraag weg te laten."

  GAAS-59969
 • Als ambtenaar wil ik alle documenten tegelijk kunnen aanmaken

  GAAS-71044
 • Andere ceremonie datum tijd kunnen kiezen en gebruiken op het document

  Procesconfiguratie voor naturalisatie en optieverzoek: Wilt u gebruik maken van de stamtabel 'Naturalisatieceremonie' -> Ja / Nee Als nee dan 2 invoervelden in plaats van stamtabel.

  GAAS-71050
 • Als ambtenaar wil ik dat aan te leveren documenten standaard aangevinkt zijn zodat deze zichtbaar zijn

  Op de pagina Documenten staat 'Aan te leveren documenten' onderaan de pagina. En het veld komt pas naar voren als je het groene selectie vakje bovenaan de pagina uitzet. Maar een burger levert eerst documenten aan die beoordeeld worden en dan pas kunnen ze een aanvraag indienen. Dus het zou logischer zijn als je eerst de aangeleverde documenten kunt uploaden en dan pas de formulieren aanmaken. Of dat het niet nodig is om eerst het selectie vakje uit te moeten zetten voordat je kunt uploaden.

  GAAS-73518
 • Als ambtenaar wil ik graag de tekst conditioneel hebben in model 1.38

  GAAS-73536
 • Als ambtenaar wil ik het voorvoegsel voor de geslachtsnaam hebben om onduidelijkheden te voorkomen

  Bij de IND zorgt de plaatsing van het voorvoegsel soms voor problemen. Bij buitenlandse namen is het niet altijd duidelijk wat de voorvoegsels zijn en wat de achternamen. Graag zou de gemeente daarom de voorvoegsels voor de geslachtsnaam willen hebben bij alle iNationaliteit documenten. Let er hier wel bij op dat bij sorteringen het wel gewoon op geslachtsnaam moet worden gesorteerd.  Er moet worden uitgezocht voor welke documenten dit nu allemaal het geval is. Waarschijnlijk bijna alle documenten. Wel wordt er veel gebruikt gemaakt van herbruikbare blokken dus dit kan werk schelen.  Het voorbeeld van de klant was model 1.14 die gebruik maakt van het herbruikbaar blok 'Persoonsgegevens actieve persoon' die staat op iNationaliteit.

  GAAS-74428
 • Als ambtenaar wil ik graag de tekst conditioneel hebben in model 1.02

  Het gaat om 'wel/niet*' in het volgende stukje tekst in model 2.01: Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij dit verzoek. Bij dit verzoek is wel/niet* een verzoek tot naamsvaststelling/naamswijziging toegevoegd. Ik verklaar de voor de verlening van het Nederlanderschap benodigde gegevens naar waarheid te.... Er wordt in het begin van het proces aangegeven bij deze persoon of de persoon een verzoek tot naamsvaststelling of naamswijziging doet. Dit kunnen we dan ook automatisch vullen in het document.

  GAAS-75956
 • Loop met uitnodigingen toevoegen en uitnodigingsdocument aanpassen

  Zorg dat in iDocumentcreatie een loop van alle uitnodigingen van de ceremonie bekend is. Die moet op het document komen te staan met een herhalend blok met hierin de gegevens. "U bent hiervoor al voor de volgende ceremonie(s) uitgenodigd: Ceremonie op 25 april 2020 om 18:00 Ceremonie op 5 mei 2020 om 18:00"

  GAAS-75986
 • Toegekend IND-nummer ongedaan maken of zelf invoeren

  Het zou handig zijn als het laatste IND-nummer vrijgegeven zou kunnen worden zodat deze nog een keer gebruikt kan worden.  

  GAAS-78237
 • Standaard 'Voldoet aan optieverzoek' op NEE zetten

  Standaard staat 'Voldoet aan optieverzoek' op JA (groen) en daardoor is automatisch de datum bekendmaking opgenomen. Handiger als dit standaard op NEE staat.

  GAAS-78944
 • Extra veld 'Datum afspraak' in proces naturalisatie voor gebruik in documenten

  Zouden jullie in het proces naturalisatie een extra veld maken: datum afspraak. Nu moet ik op elk document handmatig de datum wijzigen. Als er een veld datum afspraak zou kunnen komen, die dan over wordt genomen op de documenten dan zou dat wel veel handiger zijn.

  GAAS-85407
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-86570