Prioriteit
46
major
14
minor
32

Marktsignalen iHuwelijk

 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-16830
 • Automatische mail naar de burger als geen getuigen zijn ingevuld

  Als gemeente wil ik dat er een automatisch mail naar de burger wordt gestuurd als er geen getuigen zijn ingevuld

  GAAS-33648
 • Als gemeente wil ik in de burgerview niet alle gegevens van de trouwambtenaar tonen (bijv. geen adres)

  Melding Men zou graag de gegevens van de trouwambtenaar die niet gevuld worden in de stamtabel, onzichtbaar stellen (bijvoorbeeld “adres”). Dit geldt voor zowel de trouwambtenaar als voor de trouwlocatie. Oplossing Als een veld voor trouwambtenaar en trouwlocatie niet gevuld is in de stamtabel, dan wordt deze ook niet meer getoond in de huwelijkskalender.

  GAAS-36413
 • Huwelijksagenda Als applicatiebeheerder wil ik een vrije keuze van tijd, zodat het tijdstip niet aan vaste tijdsblokken is gebonden

  Melding Als applicatiebeheerder wil ik in trouwlocaties de mogelijkheid tot een vrije keuze van tijd. Nu ben ik afhankelijk van de tijdsblokken van 1 uur of anderhalf uur. Ik wil dat burgers zelf een tijd kunnen kiezen. Oplossing In de configuratie van de Huwelijkskalender/locatie/ambtenaar/beschikbaarheid worden de starttijden 'los' gemaakt van de duur van een ceremonie. Dat betekent dat als starttijd ieder half uur kan worden gekozen ook al duurt de ceremonie een uur.

  GAAS-37727
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-38018
 • Nieuwe huwelijkszaak vanuit de agenda

  Als ambtenaar willen zij eerst controleren of een datum en tijd beschikbaar is in de trouwkalender en daarna direct een zaak aanmaken. Zij willen een tijd voor een locatie kunnen selecteren en van daaruit het proces kunnen starten, waarbij de tijd en locatie dan dus worden overgenomen van de kalender

  GAAS-38504
 • Als gemeente wil ik kunnen instellen dat voor een gratis huwelijk alleen "eigen" inwoners een digitale aangifte kunnen doen

  Melding Als ambtenaar wil ik kunnen voorkomen dat bewoners buiten de gemeente digitaal aangifte/melding kunnen doen voor een gratis huwlijk. Als je nu in de procesconfiguratie de controle op fout zet kan de burger nog steeds een melding voorgenomen huwelijk vervaardigen. Voor gratis huwelijk moet dit niet mogelijk zijn. Oplossing In de proocesconfiguratie van huwelijk (en ook straks omzetting?) kan worden geconfigureerd dat alleen 'eigen' burgers een gratis huwelijk digitaal kunnen doen. Resultaat is een foutmelding in de digitale aanvraag als blijkt dat: - er is gekozen voor een gratis huwelijk en - de beide huwelijkspartners niet in de eigen gemeente woonachtig zijn (na inloggen met DigiD).

  GAAS-38903
 • Als ambtenaar wil ik een omzetting partnerschap ook in de wachtende taken kunnen zetten

  Melding Na de release 2.6 kan de omzetting met de huwelijkskalender gebruikt worden, wat heel erg fijn is. Maar het zou ook erg prettig werken als het proces dan ook nog naar de wachtende taken gezet kan worden, net zoals de huwelijksprocessen. Oplossing Aan het proces Omzetting wordt dezelfde wachtfunctionaliteit toegevoegd als bij huwelijk. In de procesconfiguratie van Omzetting kan ook een bewakingstermijn worden ingegeven. In het proces Omzetting wordt rekening gehouden met het bewakingstermijn en in/uit de wachtkamer geplaatst indien van toepassing.

  GAAS-39367
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-47726
 • Wijzigingen in huwelijkskalender zeer traag en onoverzichtelijk

  Het aanbrengen van wijzigingen in de huwelijkskalender (bv. wijziging van de ambtenaar) verloopt zeer traag; heel vaak verschijnt een melding in beeld ‘Langdurig lopend script’. Dit geeft verwarring in de verdere afhandeling.

  GAAS-50384
 • Efficiëntere afhandeling verwerking HuwAangifte Burgerview

  Bij aangifte van huwelijk via Burgerview worden de gegevens van de getuigen opgenomen (inclusief een upload van een identiteitsbewijs). Dit zijn vaak niet de officiële gegevens, zoals deze uiteindelijk op de akte worden opgenomen (bv. roepnaam ipv voornaam, naamgebruik). Bovendien worden wel eens fouten gemaakt in geboortedatum en schrijfwijze van namen. Dit moet bij de intake worden gecontroleerd en aangepast.

  GAAS-50385
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-81253
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85894
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85937
 • Optie voor de burgerview om verplicht te stellen voor het bruidspaar om identiteitsbewijzen toe te voegen

  De identificatie gebeurt natuurlijk via digiD maar voor de Babsen is het wenselijk om een document met foto te hebben voor als het bruidspaar voor de ceremonie helemaal niet meer op het gemeentehuis verschijnt.

  GAAS-41419
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-55570
 • Identiteitsbewijzen van het bruidspaar verplicht geupload

  Wanneer er een melding gedaan wordt van een voorgenomen huwelijk kan het bruidspaar zonder de identiteitsdocumenten te uploaden toch door in het proces. Bij de getuigen kun je daar een controle opzetten binnen de procesconfiguratie, bij het bruidspaar niet.

  GAAS-58801
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-58827
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid opnemen in iBurgerzaken

  GAAS-58834
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-59013
 • De naam van de vrije locatie op de afsprakenlijst

  Naast het toevoegen van de vrije locatie in huwelijkskalender moet deze ook worden toegevoegd op de afsprakenlijst.

  GAAS-59851
 • Datum in het verleden kunnen vastleggen

  De inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand moet worden gedateerd op de datum dat de poststukken van de rechtbank bij de gemeente zijn binnengekomen. Die datum kan in het verleden liggen, maar het is niet mogelijk een datum in het verleden op te nemen. Daarom willen we graag de mogelijkheid om een datum in het verleden te kunnen vastleggen. (De ABS is wettelijk niet verplicht om de beschikking meteen dezelfde dag in te schrijven (artikel 1:163 lid 3 BW). In verband met aansprakelijkheid is het wel verstandig om het meteen te doen.)

  GAAS-64518
 • Huwelijk: akte met latere datum

  Foutmelding: "Er is een akte in de klapper aanwezig met een latere datum" bij een huwelijk/partnerschap. Op dit moment is deze melding blokkerend, dit zou een waarschuwing moeten zijn. Het mooiste zou zijn als dit door de gemeente zelf te configureren is.

  GAAS-65985
 • Kalender iBurgerzaken werkt niet prettig

  Nu je (vaak) de huwelijken een jaar moet verzetten kun je niet via de drop-down naar de juiste maand en jaar. Je moet met het pijltje alle data door totdat je een jaar verder bent.

  GAAS-76128
 • In de Afsprakenlijst van de Huwelijksagenda het zaaknummer vermeld zien

  GAAS-76340
 • Tarief feestdagen

  Aan trouwen op een feestdag hangt een hoger tarief, gelijk aan het weekendtarief. Wij willen graag bij bepaalde dagen van het jaar kunnen instellen dat er een ander tarief hangt aan trouwen. Bijv. Goede Vrijdag.

  GAAS-77335
 • Verplichte velden Burgerview

  In de burgerview, bij de 'Getuigen' staat dat alle velden met een * verplicht zijn. Dit is niet het geval. De velden 'Voornaam', 'Achternaam' en 'Geboorte datum' hebben geen *, maar blijken wel verplicht. Graag een * toevoegen bij deze velden.

  GAAS-77336
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77426
 • Eigen trouwambtenaar op zelfde tijdstip mogelijk

  Bij ons kan door een bruidspaar een eigen trouwambtenaar gekozen worden. Deze hebben we uiteraard in de stamtabel staan. Maar nu komt het voor dat de eigen trouwambtenaar 2 verschillende huwelijken is gekozen die ophetzelfde moment plaatsvinden. In de applicatie kan echter een trouwambtenaar maar op 1 tijdstip tegelijkertijd worden ingepland. Kan er voor een eigen trouwambtenaar een optie komen dat die voor meerdere tijdstippen tegelijkertijd geplant kan worden en dus nooit geblokt wordt in de kalender?

  GAAS-77502
 • Meerdere voorkeuren kunnen aangeven voor de BABS

  Het is nu slechts mogelijk om 1 voorkeur voor de BABS door te geven via de app. Wij zouden hier graag een mogelijkheid willen zien waarin de burger een tweede en derde voorkeur kan aangeven, omdat de eerste keuze niet altijd beschikbaar is.

  GAAS-77503
 • Als trouwambtenaren wil ik eerlijker getoond worden in de huwelijkskalender, bijvoorbeeld in willekeurige volgorde

  In het overzicht van trouwambtenaren staan de ambtenaren nu (bij ons als keuze op alfabetische) volgorde. Ze zijn niet allemaal te zien. Hierdoor krijgen wij klachten van trouwambtenaren dat diegene die laag op de lijst staan aanzienlijk minder aanvragen krijgen. Wat erg wenselijk is, zeker voor gemeenten met meer dan vier BABSen, is om het speelveld gelijk te houden en dus allemaal pasfoto's met naam zichtbaar te hebben, met de mogelijkheid om door te klikken voor een (eigen) pagina met meer informatie.

  GAAS-79165
 • Mail naar Babs

  De automatische mail die de babs krijgt nadat hij/zij gereserveerd is door de burger bij de digitale aangifte is hetzelfde mailtje als dat de burger krijgt na de intake stap. Graag willen wij dat het mogelijk is om de Babs een apart mailtje te sturen. Dus dat je bijvoorbeeld in de stamtabel kunt aangeven bij trouwambtenaar welk sjabloon de babs krijgt.

  GAAS-79167
 • Kennisgevingen van huwelijk en partnerschap samenvoegen

  Op dit moment zijn de kennisgevingen van huwelijk en partnerschap aparte documenten. Nu moet de medewerker de juiste code kiezen voor het aanmaken van het juiste documenten. Medewerkers kiezen nu soms het verkeerde document. Het verzoek is om deze documenten samen te voegen en met de juiste condities de juiste tekst te gebruiken. 

  GAAS-79866
 • Automatische email versturen na dossier compleet

  Ik zou graag een automatische email willen versturen naar het bruidspaar als het dossier compleet is. Of het dossier compleet is kun je we aangeven bij beoordeling echter er volgt dan geen automatische email.

  GAAS-82136
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82213
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-82595
 • Versturen van automatische email bij huwelijk

  Wij versturen 3 automatische e-mails bij het maken van een melding voorgenomen huwelijk. De laatste is naar aanleiding van een mislukte betaling. In dat geval wil ik de 2 eerdere email niet versturen.

  GAAS-82596
 • Aanpassing "gratis" in "kosteloos"

  Is het mogelijk om het woord 'gratis' te vervangen door het woord 'kosteloos' in de Burgerview Huwelijken onder het tabblad Beschikbaarheid? Zodat er komt te staan: Betreft het een 'kosteloos' huwelijk in plaats van een 'gratis' huwelijk.

  GAAS-83238
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-83993
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-84045
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-84584
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85795
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85799
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-85897
 • Melding voorgenomen huwelijk kennisgevingen ook in het Engels

  Volgens NVVB modellenboek: * Melding voorgenomen huwelijk (kort in Engels) ix -2 * Melding voorgenomen huwelijk + verblijfsrecht (Engels) ix -4

  GAAS-86959
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-87085