Prioriteit
36
major
2
minor
34

Marktsignalen iDocumentcreatie

 • Standaard testprofielen

  Het zou fijn zijn om voor ieder proces over een standaard testprofiel te beschikken zodat de gemeente snel en gemakkelijk documenten kan testen.

  GAAS-67664
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-73074
 • Als PO wil ik testprofielen kunnen importeren en exporteren

  Het maken van een testprofiel is een omvangrijke klus. Binnen deze story gaan we een mogelijkheid maken om testprofielen te importeren/exporteren zodat we hier ook een basisset voor kunnen uitleveren en dat gemeenten hun eigen set kunnen uitwisselen met elkaar.

  GAAS-65113
 • Als ambtenaar wil de import / export set kunnen configureren

  Nu worden altijd alle leverancierstemplates of alle eigen templates geëxporteerd. Binnen deze story moet het mogelijk worden om hier zelf meer keuzes in te kunnen maken.

  GAAS-65115
 • Een testprofiel kunnen genereren op basis van een zaak

  Binnen een zaak zou een knop moeten komen om het profiel om te zetten naar een iDocumentcreatie testprofiel. Na klikken op de knop kun je er een naam aangeven en opslaan.

  GAAS-66273
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70153
 • Zelf talen en vertalingen van variabelen kunnen toevoegen

  Als gemeente wil je zelf een taal kunnen toevoegen om zo op variabele niveau te kunnen aangeven naar welke taal een specifieke variabele vertaald moet worden, zoals dit nu kan voor Fries, alleen dan met de optie om er zelf aan toe te voegen.

  GAAS-70706
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-70721
 • Voorbeelden tijdens het toevoegen van variabelen op documenten

  Soms is het niet duidelijk wat nou de waarde van een variabele is. Het zou handig zijn om dit te kunnen zien met een voorbeeld. Bijvoorbeeld: Straatnaam = Dorpsstraat Opgemaakte Straatnaam = Dorpsstraat 11a 1

  GAAS-71721
 • Als productowner wil ik de tabel generateddocuments uitbreiden

  In de tabel generateddocuments staan alle documenten die in iDocumentcreatie zijn aangemaakt. Maar hierin missen we de kolommen creatiedatum en hoe lang hij daarover heeft gedaan.

  GAAS-72611
 • Als gemeente wil ik herbruikbare blokken of templates kunnen kopiëren

  Het moet mogelijk zijn om herbruikbare blokken of templates te kopiëren. Zodat klanten gemakkelijk dezelfde soorten blokken/documenten na kunnen maken maar daar kleine tekstuele aanpassingen in kunnen doen.

  GAAS-75926
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-77081
 • Laatste versie van itext inclusief volume license in gebruik nemen

  Als architect wil ik de laatste versie van itext inclusief volume license in gebruik nemen

  GAAS-77605
 • Variabele Woonplaats houdt geen rekening met buitenlands woonplaats

   Bij het maken van de documenten zijn we er tegenaan gelopen dat de variabele 'Woonplaats' geen rekening hield met een buitenlands woonplaats. Deze werd dus bij een RNI persoon nooit gevuld. Er is een nieuwe variabele gemaakt 'Woonplaats_DPS' -> 'Woonplaats in Nederland of buitenland' en toegepast in het 1b_kan document. Deze variabele moet eigenlijk voor alle andere 'Woonplaats' attributen vervangen worden.

  GAAS-77765
 • Variabele kunnen gebruiken voor het bepalen van een afhaaldatum

  Als variabele graag toevoegen “datum inklaren”. Als deze variabele vervolgens ook met technische conditie ingebouwd kan worden kan daarmee ook de uiterste afhaaldatum automatisch worden gevuld.

  GAAS-78243
 • Sorteren bij herbruikbare blokken met een categorie is nog niet mogelijk

  Je kan wel sorteren op proces, maar niet op categorie (bijvoorbeeld voor natuurlijk persoon) bij herbruikbare blokken.

  GAAS-78486
 • Als gemeente wil ik inzichtelijk hebben welke versie van de documenten van iDocumentcreatie ik gebruik

  Documenten van iDocumentcreatie kunnen ten alle tijden worden uitgeleverd. Om helder te krijgen of de klant wel de laatste versie gebruikt moet het versienummer van de documenten release zichtbaar worden in de applicatie.

  GAAS-78498
 • Als gebruiker wil ik weten welke waardes ik in condities moet gebruiken

  Als je een conditie aan het schrijven bent, weet je nu niet welke mogelijke waardes de variabele kan bevatten als dit een beperkte set is.

  GAAS-78516
 • In internationale documenten wil ik de buitenlandse taal standaard met een kleiner font

  In internationale documenten wil ik de buitenlandse taal standaard met een kleiner font, net zoals in kofax (bijvoorbeeld 2a_las)

  GAAS-78549
 • Kolombreedtes met verschillende lettertypes en groottes niet mooi

  Voor het kunnen toepassen van meer lettertypen is het gebruik van kolombreedte een belangrijk aandachtspunt.

  GAAS-78588
 • ABS opnemen in handtekeningenblok voor overlijdensdocumenten

  Ambtenaar van de burgerlijke stand opnemen in handtekeningenblok voor overlijdensdocumenten

  GAAS-78620
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78802
 • Email: geen noreply

  De tekst bij een email: Dit is een automatisch gegenereerde antwoordbevestiging (antwoorden is niet mogelijk). Kan in Helmond achterwege blijven. Dit is omdat wij niet meer het emailadres noreply gebruiken, maar gemeente@helmond.nl. Dus in Helmond mag een ontvangen wel antwoorden op de ontvangen e-mail. Wens is dit zo aan te passen dat dit voor ons regelen is -> herbruikbaar blok van maken, dan kan iedere gemeente deze keuze maken.

  GAAS-78803
 • Internationale uittreksels: streepjes opnemen

  Bij de internationale uittreksels zouden wij graag zien dat tussen de “echte” data een streepje staat.

  GAAS-78804
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78818
 • Minder witregels in uittreksel BRP en compactere adressen zodat de adreshistorie op één pagina past

  Uittreksel BRP met historische adressen. Het komt met enige regelmaat voor dat een persoon meerdere adressen heeft gehad. Bij 6 adressen gaat het document al naar 2 pagina's. Dat is zeer lastig (meerdere pagina's).

  GAAS-78888
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-78965
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-79308
 • Functie voor het optellen/aftrekken van aantal dagen/maanden/jaren

  Als ambtenaar wil ik een datum kunnen berekenen en kunnen invullen op de documenten. Zodat de tekst over 3 maanden of binnen 2 weken verduidelijkt kunnen worden voor de burger met een exacte datum erin. 

  GAAS-79861
 • Persoonsgegevens overzichtelijker op het aanvraag formulier rijbewijs

  Het herbruikbaar blok van de persoonsgegevens aanvraagformulier rijbewijs aanpassen. Alle gegevens staan onder elkaar i.p.v. naast elkaar. Dat is onoverzichtelijk. Volgens de gemeente zou dit mogen. Het RDW kijkt niet naar dit blok.   

  GAAS-79864
 • Kennisgevingen van huwelijk en partnerschap samenvoegen

  Op dit moment zijn de kennisgevingen van huwelijk en partnerschap aparte documenten. Nu moet de medewerker de juiste code kiezen voor het aanmaken van het juiste documenten. Medewerkers kiezen nu soms het verkeerde document. Het verzoek is om deze documenten samen te voegen en met de juiste condities de juiste tekst te gebruiken. 

  GAAS-79866
 • Meer inzicht in mijn herbruikbare blokken en waar deze worden gebruikt

  De mogelijkheid om een overzicht van alle herbruikbare blokken te exporteren. Dit overzicht is vervolgens te openen als een Excel-document. Tevens zie je in het overzicht bij welke document templates deze herbruikbare blokken worden gebruikt. 

  GAAS-79868
 • De initialen van de medewerker toevoegen als te kiezen variabele

  Het verzoek is om de initialen van de medewerker toe te voegen als te kiezen variabele. De naam van de medewerker blijft op deze manier onbekend als er zich vervelende situaties voordoen tussen de medewerker en de burger.

  GAAS-79869
 • Een eigen onderwerp kunnen instellen voor de documenten

  Het verzoek om onderwerpen per brief te kunnen instellen vanuit een stamtabel.

  GAAS-79870
 • Opmaak uit documenttemplates worden niet allemaal overgenomen in emails

  Niet alle opmaak die aan een document meegegeven wordt, wordt overgenomen in een e-mail. Denk bijvoorbeeld aan randen rondom een tabel.

  GAAS-80726
 • Paginaconfiguraties exporteren/importeren met iDocumentcreatie

  Bij het importeren/exporteren van documenten wordt nu de paginaconfiguratie niet meegenomen. Het zou handig zijn om het mogelijk te maken om pagina configuraties mee te nemen in de export/import.

  GAAS-82171