Prioriteit
14
minor
14

Marktsignalen iAfstamming

 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-47862
 • Aangeven nationaliteit verplicht

  Nu heeft men de keuze nationaliteit van de ouder of Nederlandse nationaliteit. Het komt echter ook voor dat een kind een onbekende nationaliteit heeft. Deze keuze is er niet. Nu wordt PL aangemaakt zonder nationaliteit (dat kan) maar moet een andere ander ambtenaar de onbekende nationaliteit toevoegen. Liever de mogelijkheid bieden in het proces afstamming.

  GAAS-58630
 • Overleden vader kunnen registreren als vader van kind

  Als ambtenaar/burger wil ik de vader die minder dan 306 dagen voor geboorte van het kind is overleden, kunnen registreren als vader van het kind

  GAAS-63566
 • Niet mogelijk om in de akte van geboorte een afwijkende geslachtsnaam van moeder en kind te verwerken

  De applicatie is niet (altijd) in staat om in de akte van geboorte een afwijkende geslachtsnaam van moeder en kind te verwerken. Het kind krijgt dezelfde geslachtsnaam als moeder en dat is onjuist. De akte moet in Dokx aangepast worden. Dit heeft tot gevolg dat het niet op de juiste wijze wordt verwerkt in de BRP.

  GAAS-67788
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-67855
 • Vadergegevens ook automatisch invoeren voor vader in het buitenland

  Wanneer een moeder is gehuwd met een vader die niet in Nederland woont (en dus geen bsn of a-nummer heeft) worden vadergegevens niet automatisch gevuld. Het zou handig zijn als dat wel zo was.

  GAAS-69020
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-71164
 • Tijd geen verplicht gegeven in geboorteakte

  Het kan voorkomen dat in een akte van de burgerlijke stand geen tijd wordt opgenomen. In dat geval is voorgeschreven dat er 2 liggende streepjes in de akte staan. Tijd is verplicht voor een geboorte in iBurgerzaken, waarvoor ook onbekend gekozen zou moeten kunnen worden.

  GAAS-74470
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-74952
 • Aangifte geboorte met niet Nederlanders paspoort

  Een procescontrole zodat een gemeente kan instellen dat een NIET-NL een fout krijgt, zodat deze aangiftes aan de balie gedaan worden in plaats van digitaal.

  GAAS-75842
 • Aangifte geboorte uitbreiden met aanvullende info (configuratie)

  Wij willen graag weten of moeder en kind thuis zijn of nog in het ziekenhuis. In de gemeente Blaricum hebben wij een ziekenhuis, dus voor de entadministratie is het dan fijn om direct te weten waar moeder en kind zijn. Helaas kunnen wij deze vraag niet stellen in de burgerview als de aanvrager online geboorteaangifte doen. Kunnen jullie regelen dat deze vraag wordt ingebouwd? Of dat je anders een open vraag kunt stellen (dus dat je zelf als gemeente de vraag kunt invoeren)?

  GAAS-75843
 • Dit marktsignaal heeft (nog) geen beschrijving

  GAAS-76009
 • (geboorte)aangifte van verblijf en adres mogelijk maken in iBz

  Inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres nav geboorte in Nederland. Moeder niet als ingezetene ingeschreven. Op de pl mag groep 14 Immigratie niet voorkomen in categorie 08. Bij een zaaktype Eerste inschrijving is de vraag: land vanwaar gevestigd en datum vestiging in Nederland niet te omzeilen.

  GAAS-77962
 • iGeboorte+ en document geweigerd te ondertekenen

  Stel een aangever van een kind selecteert in de burgerview een verkeerd ziekenhuis en of een verkeerde praktijk. Het ziekenhuis of de praktijk zal dan niet ondertekenen maar weigeren. Vervolgens kan ik de zaak dan wel wel het juiste ziekenhuis kiezen of praktijk. Echter ik kan geen nieuw document voor ondertekening maken en deze via de zaak weer versturen zodat ik alsnog een ondertekend document krijg ect.

  GAAS-78952