Direct naar de content
icon search white
Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Modules/HeroBig.cshtml)
Actuele informatie 24/7 Complete en actuele informatie, altijd en overal
Privacy 100% Privacy door instellen van autorisaties en bevoegdheden

Vanwege het grote aantal kernen (44) en de grote oppervlakte heeft de gemeente Bronckhorst ervoor gekozen om de dienstverlening binnen het sociaal domein dichter bij de inwoners te organiseren. Hiervoor zijn verspreid over de gemeente vijf sociale teams gerealiseerd. Voor de onderlinge informatie-uitwisseling binnen en tussen de teams en het contact met haar inwoners kiest Bronckhorst voor iSamenleving van PinkRoccade Local Government.

Voorbereiding

 • Oprichting projectteam – bestaande uit uw medewerkers die met iSamenleving gaan werken. Zij bepalen i.o.m. onze consultants hoe de werkprocessen in iSamenleving en de back-office afgehandeld moeten worden.
 • Oprichting stuurgroep – hierin zijn uw gemeente en PinkRoccade Local Government vertegenwoordigd. De groep houdt in de gaten of er voldoende draagvlak voor beslissingen is en bewaakt de planning.

Inrichting

 • Inrichting iSamenleving – opzetten van een tijdelijke pre-productieomgeving (tenant) in de Pink Private Cloud.
 • Gemeentelijke toegang tot de Pink Private Cloud en iSamenleving – via internet of gemnet verzorgen we de inrichting, bepalen de rollen van geautoriseerde medewerkers en bieden we hen toegang. 
 • Inrichting van de externe koppelingen – dit zijn standaard koppelingen met o.a. het gegevensmagazijn voor gegevens uit de BRP, de back-office applicatie en de CORV. Dit framework vormt de basis voor klantspecifieke instellingen.
 • Opleiden van de gemeentelijke beheerders – onze consultant maken uw applicatie- en systeembeheerders wegwijs in het beheer van iSamenleving.

Configuratie

 • Configuratie en inrichting van iSamenleving volgens de wensen van de gemeente – bespreken van bevindingen van het projectteam, de stuurgroep en tests. Naar aanleiding daarvan passen we de configuratie aan.
 • Ondersteunen van de gemeentelijke acceptatietest – testen van de voorlopige omgeving en eventueel aanpassen van de configuratie. 
 • Van acceptatie- naar productieomgeving – het overzetten van de totale inrichting (inclusief koppelingen en programmatuur) van de acceptatie- naar de productieomgeving

Gebruiksklaar maken

 • Opleiden eindgebruikers – training, uitleg en beantwoording van vragen van eindgebruikers onder begeleiding van PinkRoccade-consultants en leden van het projectteam.
 • Livegang – ondersteunen van uw gemeente bij de livegang van iSamenleving.
 • Nazorg – functionele en technische ondersteuning bij vragen en aanpassingen n.a.v. voortschrijdend inzicht.

 

Deel via:

Samenlevingszaken

De transitie van taken is geweest. Je gaat nu aan de slag met de transformatie. Ook ben je als gemeente verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid en participatie van de burger. Dit vraagt om een andere kijk en aanpak. Hoe pak jij dit aan?

Samenlevingszaken

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
PinkRoccade-_E1A1177_edit.png