Direct naar de content
icon search white
Samenwerkingen

Samenwerken binnen Burgerzaken

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig en worden andere eisen gesteld aan informatietechnologie.

Met iBurgerzaken is het mogelijk om werkprocessen te stroomlijnen. En waar gewenst tóch de eigen kleur en identiteit van een gemeente binnen een samenwerkingsverband te behouden.

De vraag

Het stroomlijnen van werkprocessen

Binnen samenwerkingsverbanden staat het stroomlijnen van de werkprocessen centraal. Vooral om te zorgen dat medewerkers locatie- en tijdsonafhankelijk kunnen werken en kunnen invallen bij de andere gemeenten.

De wens

Tóch eigen kleur en identiteit behouden

Met iBurgerzaken is het mogelijk om werkprocessen te stroomlijnen en waar gewenst tóch de eigen kleur en identiteit van een gemeente binnen een samenwerkingsverband te behouden.

Het resultaat

Optimale dienstverlening

De apps van iBurgerzaken bieden uitkomst voor deze vraag van samenwerkingsverbanden. De burgerzakenprocessen zijn immers eenvoudig in te richten (modelleren) per gemeente. Dit optimaliseert selfservice voor en door inwoners en bedrijven en zorgt daarmee voor een werkdrukvermindering voor de gemeenten.

Deel via:

Best practice: Westerkwartiergemeenten

De 4 gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn gaan herindelen op 1 januari 2019 tot Westerkwartier. Hierop vooruitlopend is in 2015 gekozen voor één integrale burgerzakenoplossing. Hoewel afstemming van werkprocessen op dat moment dus nog niet noodzakelijk was is ook hiervoor gekozen. Met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven én het stroomlijnen van de werkprocessen. Hierdoor wordt het mogelijk dat medewerkers locatie- en tijdsonafhankelijk kunnen werken en kunnen invallen bij de andere gemeenten.

Best Practice: De Bevelanden

Door samenwerking op het gebied van ICT is in 2016 voor GR De Bevelanden de implementatie van iBurgerzaken gestart. Bij de start van het project kenden de projectleden van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal elkaar eigenlijk niet. Vandaag de dag zijn de werkprocessen geharmoniseerd en hebben ze structureel overleg om inhoudelijke zaken te bespreken. Bovendien zijn inwoners en uitvaartverzorgers gebaat bij deze digitaliseringsslag.

Deel via: