Direct naar de content
icon search white
Samen kom je verder

Samenwerkingen

Verbinden
  • Alleen ga je sneller, samen kom je verder
  • Het wiel niet opnieuw uitvinden
  • Kosten- en complexiteitsreductie door samenwerking

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De overheid zal dienstverlening regisseren in plaats van die helemaal zelf te leveren, en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig en worden andere eisen gesteld aan informatietechnologie.

Samenwerken binnen Burgerzaken

Zo maakt -de implementatie van- iBurgerzaken het mogelijk om werkprocessen te stroomlijnen. En waar gewenst tóch de eigen kleur en identiteit van een gemeente binnen een samenwerkingsverband te behouden.

Samenwerkingen en gegevenslogistiek

Gemeenten krijgen te maken met een groeiend aantal Landelijke Voorzieningen en Basisregistraties die gekoppeld moeten worden aan de gemeentelijke applicaties. Door deze koppelingen lokaal te implementeren, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de implementatie, het beheer en het leveranciersmanagement naar de verschillende aanbieders van de Landelijke Voorzieningen. Daarom heeft PinkRoccade Local Government met CLIQ een nieuwe oplossing ontwikkeld.

 

Deel via: