Direct naar de content
icon search white
Zaakgericht werken

Zaakafhandeling

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen waar dat nodig is om een samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

Zaakgericht werken 2.0

Een klassiek generiek zaakafhandelingssysteem volstaat uiteindelijk niet om écht zaakgericht te werken. Daarom werken we bij PinkRoccade Local Government aan de ontwikkeling van ‘the next generation’ zaakgericht werken: iZaaksuite. Zo brengt een gemeente de dienstverlening naar een hoger plan, terwijl er intern efficiencywinst te behalen is.

De focus bij deze nieuwe ontwikkeling ligt hierbij op apps voor ieder(e) product, dienst of proces. Het zaaksysteem zelf staat hierbij niet langer centraal, het draait om haar functionaliteit. De ondersteunende techniek, zoals het gegevensmagazijn, zakenmagazijn, DMS, zaaktypecatalogus en de servicebus, verdwijnt daarbij naar de achtergrond. Ze vormen een basislaag waarop apps gebouwd kunnen worden die ieder proces gericht ondersteunen.

Integraal klantbeeld voor juiste zaakafhandeling

Zaakgericht werken vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen is om samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

Binnen het zaakgericht werken is de functionaliteit voor ‘zaakafhandeling’ een belangrijk onderdeel. Daarbij is het van belang dat zowel burger als medewerker op het juiste moment, op de juiste plek, over de juiste gegevens beschikt. Met Makelaarsuite heeft uw gemeente een belangrijk deel van de functionaliteiten om zaakgericht te kunnen werken al in huis, ‘onder de motorkap’.

Klantgericht, effectief en doelmatig contact

Burgers met vragen aan de overheid willen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Of te maken hebben met sluitingstijden. Het liefst krijgen ze zeven dagen per week en 24 uur per dag antwoord. Met iZaaksuite hebben burgers 24 uur per dag toegang tot het digitale loket van een gemeente. Zij kunnen via intelligente elektronische formulieren bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, een vergunning aanvragen of het aanmelden van grofvuil.

Het systeem ondersteunt naast een digitaal loket voor burgers de communicatie via telefoon, balie, post en e-mail. De Klant Contact Systeem module (iKCS) ondersteunt een optimale werkomgeving van KCC-medewerkers. Hier vindt de registratie van contactmomenten en het verstrekken van algemene-, persoonsgebonden- en zaakinformatie plaats. Vanuit iKCS kunnen ook verschillende online kennisbanken geraadpleegd en doorzocht worden. Zo is uw gemeente optimaal ingericht om uw burgers, bedrijven en instellingen klantgericht, effectief en doelmatig te helpen bij alle vragen aan de overheid.

Werkdrukvermindering

Het systeem neemt medewerkers bij een gemeente de routinematige werkzaamheden uit handen. Door deze processen vergaand te automatiseren, komt tijd vrij om burgers met complexe vragen optimaal van dienst te zijn. Gemeenten streven ernaar hun inwoners optimale service tegen lage kosten te bieden. Met iZaaksuite leggen zij daar een sterke basis voor. Zo voorziet het systeem in een digitaal loket dat de wachtrijen aan de balie terugdringt. Burgers vragen via het loket bijvoorbeeld een paspoort of vergunning aan of maken bezwaar tegen een WOZ-beschikking. Door de gepersonaliseerde informatieverstrekking via het loket wordt de belasting in het KCC verminderd.

Tijd is geld voor ondernemers

Voor ondernemers is tijd geld. Zij helpen hun klanten snel en efficiënt. Datzelfde verwachten zij als klant van de overheid. Met iZaaksuite legt een gemeente de basis voor gestroomlijnde digitale dienstverlening, óók voor bedrijven.

 

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Productmanager Zaakgericht werken
Jouke Schrover

Ik help je graag verder

+31 (0)6 1332 9617