Direct naar de content
icon search white
Publiekszaken

Zaakgericht werken

PinkRoccade Local Government wil als vooruitdenker de partner zijn van gemeenten op het gebied van zaakgericht werken. De samenwerking tussen gemeente en leverancier is vooral bij de invoering van zaakgericht werken van groot belang, omdat het voor een heel groot deel een organisatievraagstuk is en pas op de tweede plaats een informatievraagstuk. Wij hebben niet alleen een bewezen oplossing staan bij meer dan 20 gemeenten, maar ook een bewezen aanpak die bijdraagt aan de verandering die nodig is.

Goede en toegankelijke informatie

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen waar dat nodig is om een samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Productmanager Zaakgericht werken
Jouke Schrover

Ik help je graag verder

+31 (0)6 1332 9617