Direct naar de content
icon search white
Burgerzaken

Innovatieprogramma

Samen met de kwartiermakers ontwikkelen we continue nieuwe apps en koppelingen. Oplossingen die vooral gericht zijn op toegevoegde waarde voor de burger of de medewerker/het management. Want “samen kom je verder” en door deze mooie co-creatie hebben de nieuwe oplossingen een hoge toegevoegde waarde. Onderstaand de innovaties waarmee we nu actief zijn en de innovaties die we gaan starten in 2018/2019. De apps die al langere tijd leverbaar zijn vind je onder iBurgerzaken Portfolio.

Innovatieprogramma

Digitalisering, selfservice en de burger als klant hebben vergaande gevolgende voor de bedrijfsinrichting en dienstverlening van gemeenten en andere lokale overheden. PinkRoccade is een vooruitdenker, een partner die goed zicht heeft op de ontwikkelingen van morgen en deze vandaag weet toe te passen. Zo dragen wij bij aan de doelstellingen van onze klanten.

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7442