Direct naar de content
icon search white
CiVision Middelen

Workflow 2.0

Workflow 2.0 is een hernieuwde versie van onze Workflow module. Deze nieuwe module is in samenspraak met gebruikers vorm gegeven.

Met Workflow 2.0 wordt niet alleen het gebruiksgemak voor de prestatie akkoordverklaarder en budgethouder bij het afhandelen van inkoopfacturen verbeterd, maar is het onder andere mogelijk de financiële administratie beter in kaart te brengen op de verschillende stappen op factuurregelniveau en dit op een later tijdstip ook inzichtelijk kunnen maken voor de accountant.

De module beschikt over onderstaande kenmerken:

  • Er wordt gebruik gemaakt van een laagdrempelig webscherm voor het afhandelen van een factuur door prestatieakkoordverklaarder dan wel budgethouder
  • Facturen worden op regelniveau in plaats van op kopniveau goedgekeurd, waardoor per factuurregel inzichtelijk is wie deze wanneer heeft goedgekeurd en/of prestatie akkoord heeft verklaard
  • Als een factuur door meerdere prestatieakkoordverklaarders (PAV’ers) en/of budgethouders behandeld moet worden, is de invoer van eerdere PAV’ers en budgethouders niet aan te passen door de volgende PAV’ers en budgethouders
  • Er is een onderscheid gemaakt tussen de status prestatieakkoord en goedgekeurd in de werkvoorraad(rapportage)
  • Validatie van de gebruikte codering vindt op regelniveau plaats. Iedere regel wordt hierdoor gecontroleerd op juiste codering, ook indien de factuur uit meerdere regels bestaat. Het uitschakelen van de validatie bij een meervoudige factuur is hiermee overbodig geworden
  • Er is een rechtmatigheidsrapport beschikbaar waarmee achteraf op factuurregelniveau inzichtelijk is wie deze prestatie akkoord heeft verklaard, dan wel goedgekeurd
  • Er kan onderscheid gemaakt worden tussen registreren bij de crediteurenadministratie en het uiteindelijk afhandelen van een goedgekeurde factuur. Deze afhandeling kan uit twee stappen bestaan, waarbij de afhandelschermen apart aangestuurd kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om bij afhandelen bepaalde velden grijs te sturen, bijvoorbeeld de codering/crediteur/bedrag. Als de afhandelaar fouten constateert, kan deze de factuur opnieuw ter beoordeling opsturen. De behandelaar opent de factuur in het nieuwe webscherm en kan alleen zijn/haar regels aanpassen en weer accorderen

Wil je meer weten?
Neem contact met me op voor meer informatie of een offerte.

Deel via:

‘Nieuwe ontwikkelingen? Die bedenk en maak je samen.’

Wilco Moen, Product Manager Financiën & Services
Wilco Moen

Ik help je graag verder

+31 6 2952 7440