Direct naar de content
icon search white
CiVision Innen

Invordering 2.0

CiVision Innen biedt functionaliteit om alle invorderingsstappen af te handelen zonder tussenkomst van derden. Dit betekent dat je naast de huidige invorderingsstappen eenvoudig zelf de betekeningen per post en beslaglegging kunt uitvoeren vanuit je eigen administratie. Zo bespaar je niet alleen veel geld maar ben je ook niet langer afhankelijk van derden. De functionaliteit om binnen CiVision Innen de invordering te ondersteunen is volledig herontworpen. De functionaliteit is proces gestuurd en web based. Het gebruik is hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd, modern en intuïtief. Geen onnodige kosten meer en volledig in control zijn!

CiVision Innen ondersteunt gemeenten al jaren bij het uitvoeren van de taken in de invordering die gebaseerd zijn op een lineair proces. Hierdoor is het mogelijk volledig geautomatiseerd en massaal herinneringen, aanmaningen of dwangbevelen te versturen. Een rechtlijnig verlopend proces waarbij alle stappen eenmaal en in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden, beperkt je in het aantal activiteiten en mogelijkheden om de vorderingen te innen. Dit is vaak een belangrijke reden om de invordering uit handen te geven aan derden.

Meer mogelijkheden onder eigen toezicht
Het uitbesteden van alle invorderingsactiviteiten (vanaf het dwangbevel) leidt tot een grotere afhankelijkheid van derden. Deze vorm van gezamenlijk debiteurenbeheer is duur, gaat vaak ten koste van de dienstverlening aan de burgers, maar ook de voortgang op de inning is vaak onduidelijk. Dit vergroot het risico op inbaarheid, hoe langer de post immers open staat des te moeilijker deze in te vorderen is. Wil je als invorderingsambtenaar meer instrumenten inzetten om de vorderingen zelf te innen? Mis je hiervoor de mogelijkheid om de vorderingen te differentiëren naar deurwaarders of invorderingsprocedures? Wil je de uitvoering van de invordering cyclisch laten verlopen en altijd kunnen schakelen tussen de beschikbare instrumenten? CiVision Innen biedt jou deze mogelijkheden met Invordering 2.0!

De voordelen voor jou.
Een efficiënter en effectiever invorderingsproces doordat de uitvoering binnen één omgeving plaatsvindt. Je bent niet meer gedwongen om alle vorderingen na het dwangbevel uit handen te geven aan derden, zo ben je in control over je eigen invordering. Zo kun je alle (administratieve) activiteiten binnen de invordering nu zelf uitvoeren, alleen de activiteiten die je niet kunt of wilt uitvoeren worden op deze manier uitbesteed.

Je kunt differentiëren naar deurwaarders of invorderingsprocedures, door bijvoorbeeld een onderscheid te maken in binnen- en buitengebied of kleine en grote vorderingen te onderscheiden. Als laatste is het gebruik van de functionaliteit eenvoudig, laagdrempelig en intuïtief door de moderne (web)look and feel en door de proces gestuurde taakafhandeling. Dit betekent meer werkplezier!

Deel via:

Meer lezen over Invordering 2.0?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.

‘Nieuwe ontwikkelingen? Die bedenk en maak je samen.’

Wilco Moen, Product Manager Financiën & Services
Wilco Moen

Ik help je graag verder

+31 6 2952 7440