Direct naar de content
icon search white
Datagedreven sturing

iNzicht

Dé oplossing voor realtime beschikbaarheid van beleidsrelevante- en sturingsinformatie! Gemeenten verzamelen en creëren veel data. Deze data wordt binnen de gemeente gebruikt om beleid te maken en sturing te geven. Dit alles om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners. De data wordt vaak opgeslagen in verschillende applicaties. De uitwisseling tussen deze verschillende applicaties blijkt in de praktijk lastig. Door al deze data centraal te verzamelen en te koppelen creëer je de juiste inzichten en heb je meer grip in het domein. Daarnaast kun je data koppelen van andere domeinen waarmee je dwarsverbanden inzichtelijk maakt. 

iNzicht
Elke gemeente heeft voor 85% dezelfde wensen en behoefte voor informatievoorziening. Vanuit de wensen van datagedreven sturing heeft PinkRoccade in co-creatie met meerdere gemeenten iNzicht ontwikkeld en geïmplementeerd. iNzicht is een digitaal informatieplatform waar beleidsrelevante management- en stuurinformatie is op te roepen vanuit verschillende domeinen. iNzicht is een uitbreiding op de reeds bestaande CIR/COO oplossing. 

180619_CINEMAGRAPH_1_02.gif (4)

Sturingsinformatie op niveau
De sturingsinformatie hebben wij ingericht op verschillende niveau's. Binnen de gemeente zijn verschillende posities die ieder een eigen informatiebehoeften hebben. De niveau's zijn ingedeeld in;  

  • Strategische informatie; geeft iNzicht in financiën en trends/analyse op de     lange termijn. Deze informatie wordt vaak gebruikt voor het college en de   gemeenteraad.  
  • Tactische informatie; geeft iNzicht in de doelen op korte termijn. Het geeft     informatie op team- en wijkniveau waarmee je direct sturing kan geven.         Deze informatie wordt gebruikt door teammanagers en afdelingshoofden.
  • Operationele informatie; geeft iNzicht in je dagelijkse activiteiten.
Proces datagedreven sturing 2.jpg

Het digitale informatieplatform geeft iNzicht in de verschillende domeinen;

Sociaal domein
; Biedt actuele beleids- en stuurinformatie. Hiermee kan de gemeente op een efficiënte manier de dienstverlening op dit domein analyseren en optimaliseren. Het geeft iNzicht in ontwikkelingen & trends, de ontwikkelingen rond het gebruik van een bepaalde voorziening, in- , uit- en doorstroom van cliënten en inzicht in de kosten.   

Burgerzaken; iRapportage geeft iNzicht in de data van de BRP en heeft 50 standaard rapportages. Met deze rapportages kunnen gemeente beleid maken en sturing geven. Daarbij helpen deze rapportage ook bij de operationele werkzaamheden.        

Ruimte & Omgeving; Geeft je onder andere een cijferanalyse opbrengsten voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het dashboard geeft je inzicht voor de accountantscontrole. Daarnaast geeft het overzicht van de kwijtscheldingen.

Informatievoorziening; Geeft je inzicht in de kwaliteit van verschillende databronnen.

Proces & Services; Met het dashboard iNzicht Zaak heb je inzicht in de openstaande en gesloten zaken. Daarnaast geeft het inzicht in wat de resultaten zijn geweest.

Financiën & Services; iNzicht Financiën heeft de aansluiting tussen de begroting en wat er daadwerkelijk wordt uitgegeven op gebied van het Sociaal domein. Hierop kun je gerichter sturen op de resultaten binnen het Sociaal domein.

Databronnen koppelen
Het juist koppelen van de verschillende databronnen levert de gemeente de juiste informatie op. Hiermee kan de gemeente op een eenvoudige manier beleidsrelevante management- en stuurinformatie oproepen uit één digitaal informatieplatform.Grafieken.gif (2)  

Beheer gehele keten & in lijn met AVG richtlijnen
PinkRoccade beheert de gehele keten en levert dus een geïntegreerde oplossing die in lijn is met de privacy wetgeving (AVG). Hierdoor blijft het dashboard ook werken wanneer er veranderingen in de keten plaatsvinden en heb je een duurzame oplossing voor de toekomst. 

Referentcase gemeente Bronckhorst 
Gemeente Bronckhorst heeft iNzicht geïmplementeerd, benieuwd naar hun ervaringen? Download hier de referentcase! 

Voor meer informatie over iNzicht of een demo kun je contact opnemen met: Cora Schreuders. 

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Business Success Manager Datagedreven sturing
PinkRoccade_0098.png

Ik help je graag verder

+31 6 4609 1115