Direct naar de content
icon search white
iDatamasking

iDatamasking - het product

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit is van grote invloed op de manier hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Met name in de situatie waarin persoonsgegevens gebruikt worden om software processen te testen. De AVG wetgeving stelt dat het niet is toegestaan om softwarematige processen te testen met persoonsgegevens die overeenkomen met productiedata. Uitsluitend in gevallen waarvoor geen alternatief is, is dit toegestaan. Vanuit onze leveranciersverantwoordelijkheid vinden wij het eveneens belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Om die reden hebben wij een alternatief ontwikkeld die gebruik maakt van anonimisering. Dit maakt het mogelijk om productiedata te gebruiken voor alle benodigde test casussen. Deze oplossing noemen wij iDatamasking. iDatamasking anonimiseert persoonsgegevens in een testomgeving naar representatieve testgegevens.

Anonimiteit van de burger verzekerd

In de praktijk wordt nu vaak een BRP kopieslag gemaakt van productie naar de testomgeving. Zo worden realistische situaties vanuit het dagelijkse werk getest in de testomgeving. Met iDatamasking is het mogelijk om nog steeds dezelfde situaties te testen, maar dan met volledig anonieme BRP gegevens in de testomgeving. Zo is anonimiteit van de burger verzekerd als het aankomt op testscenario’s. Zo voldoe je aan wet- en regelgeving én heb je een kwalitatief goed gevulde testomgeving. 

Hoe werkt iDatamasking?

Met iDatamasking wordt de iBurgerzaken (incl. Cipers) testomgeving vanaf de bron geanonimiseerd. Met behulp van een speciaal ontwikkeld algoritme vindt deze handeling plaats. Het algoritme is zo gemaakt dat de anonimisering consistent is over de tijd heen. Dit betekent dat wanneer er wordt gekozen om een testomgeving opnieuw te anonimiseren (na bijvoorbeeld een actualisatie), de opnieuw geanonimiseerde gegevens gelijk zijn aan de eerdere anonimisering. Zo blijven testgevallen onveranderd! Daarnaast blijven de onderlinge verbanden bestaan tussen de persoonsgegevens nadat de anonimisering is uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om te testen met gegevens die representatief zijn voor productie, waarbij er volledig wordt voldaan aan de AVG én de privacy van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd. 

Situatie voor en na anonimisering

Onderstaande afbeelding geeft de situatie voor (tabel links) én na (tabel rechts) anonimisering weer. 

iDatamasking.png

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)