Direct naar de content
icon search white
iService

Performance & techniek

Performance is een thema dat onze aandacht blijft houden. Ook nu deze de afgelopen periode sterk is verbeterd. We horen het dan ook graag als er binnen jouw gemeente twijfels zijn over de performance. Of als er hulpvragen zijn op technisch gebied.

4a] Netwerkonderzoek

Ontevreden over de snelheid van iBurgerzaken? Dan starten we een goede analyse. En kiezen we voor een stap-voor-stapaanpak om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Weet overigens wel dat uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de drie werknemers ontevreden is over de snelheid van ICT systemen op het werk.

Ons onderzoek begint met interviews van een aantal key users die goed inzichtelijk hebben waar en wanneer de problemen optreden. Afhankelijk van de uitkomst van de interviews wordt een aanpak gedefinieerd die óf heel specifiek op één of meerdere knelpunten gericht is óf, indien het hele systeem een knelpunt is zich algemeen, richt op de complete netwerkomgeving.

Vervolgens wordt het onderzoek gestart. Aan de hand van de metingen en rapportages formuleren we een advies voor het aanpassen van parameters, inrichting, optimalisaties, archivering, etc. Hier kunnen ook lokale/gemeentelijke inrichtingen (infrastructuur) een rol spelen.  

We betrekken bij dit onderdeel medewerkers van de afdeling ICT.

4b] Technische ondersteuning

Onze medewerkers worden regelmatig ingezet om op locatie gemeenten tijdelijk te ondersteunen op technisch gebied. Dat kan gaan om begeleiding of opleiding van medewerkers door het verzorgen van kennissessies over onderwerpen als architectuur of beveiliging. Maar ook om ondersteuning bij activiteiten die specifieke kennis vragen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een testomgeving, het wijzigingen van IP-plannen of koppelingen leggen.

We betrekken bij dit onderdeel medewerkers van de afdeling ICT.

Deel via: