Direct naar de content
icon search white
iService

Hoe werkt dat?

Kritisch naar je eigen gemeentelijke processen kijken en deze optimaliseren: door de waan van de dag kom je hier niet altijd aan toe. Daarom bieden we met iService een optimalisatietraject aan. Dit alles met de focus op het verbeteren van de dienstverlening en het nog efficiënter laten werken van de applicatiebeheerders en eindgebruikers. Daarmee bieden wij een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en vervolgens ook blije burgers.

Optimalisatie van processen

Samen met een aantal klanten hebben we in co-creatie 5 hoofdthema’s benoemd die goed passen binnen het iService traject, dit zijn: selfservice, medewerkerstevredenheid, documentcreatie, performance en techniek en externe expertise. En daarbinnen hebben we samen weer een aantal subthema’s uitgewerkt.

Van intake naar actieplan

Misschien weet je nu al precies waar voor jouw gemeente behoefte zit? Toch starten we met een quickscan als logisch vervolg op ons deskresearch. Door gedegen (voor-)onderzoek en een aantal interviews met verschillende medewerkers, creëren we namelijk echt een goed inzicht: in de apps, de signalen, de functionele en technische inrichting, de selfservicepercentages, de doorlooptijden, de performance en de vragen die spelen in de praktijk.

Zo werken we gericht toe naar een set aanbevelingen die passen bij jouw gemeentelijke situatie en doelstellingen. En stellen we gezamenlijk een actieplan voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jouw gemeente vast. Daarmee bieden we een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en vervolgens ook blije burgers. 

6x per jaar op locatie 

Ondersteuning op welk gebied, binnen welk (sub)thema bepalen we dan samen. Natuurlijk stemmen we jouw behoefte van te voren goed met je af. De betreffende expert leggen we dan tijdig voor je vast. Je bent daardoor zeker van snelle en juiste levering van de gevraagde expertise.

Neem gerust contact op

Wil jij aan de slag met iService? Neem dan contact op met jouw Accountmanager.

Deel via: