Direct naar de content
icon search white
iService

Externe expertise

Gemeenten blijken behoefte te hebben aan meer expertise, maar slagen er niet in om die zelf in voldoende mate aan te nemen blijkt uit recent onderzoek. Om in deze behoefte naar externe deskundigheid te voorzien stellen wij voor om in de praktijk te gaan kijken bij andere gemeenten en/of een externe deskundige in te zetten.

5a] iAcademy: externe deskundigen

Een 11-tal personen met kennis van iBurgerzaken zijn verenigd in iAcademy. Dit zijn stuk voor stuk senior 'mentoren' die hun kennis en praktijkervaring willen en kunnen delen. Deze groep bestaat uit een mix van zelfstandigen, consultants en gemeentelijke medewerkers. Zij zijn beschikbaar voor interim vraagstukken bij gemeenten. En hebben hun sporen in het arbeidsleven verdiend en kunnen daardoor jouw klantvraag beantwoorden.

Deze personen helpen gemeenten, en ook ons, om pieken of schaarste aan kennis en capaciteit op te lossen. Kortom: Je huurt vakgerichte deskundigheid in. De behandeling van het onderhavige onderwerp gaat sneller. En per saldo is deze oplossing voor alle partijen ook nog eens economisch voordeliger.

Als blijkt dat externe deskundigheid gewenst is, zullen we iAcademy benoemen in ons advies.

We betrekken bij dit onderdeel specifiek de manager Burgerzaken, en gebruiken de input vanuit alle interviews en de QuickScan.

5b] Een kijkje in de keuken

Verschillende klanten en ketenpartners zijn bereid de opgedane kennis en praktijkervaringen met anderen te delen. Door dit ‘kijkje in de keuken’ krijg je zicht op de inrichting van de werkprocessen. Maar hoor je ook de praktijkervaringen van collega’s en wellicht ook ketenpartners. En zie je bovendien de oplossingen in de praktijk.

Als blijkt dat het wenselijk is om bij een andere gemeente te gaan kijken, zullen we dat zeker adviseren. De praktijk heeft uitgewezen dat dit zorgt voor het versneld keuzes (kunnen) maken op het gebied van inrichten van de werkprocessen. Daarnaast weten we uit ervaring dat dit zorgt voor een goed gevoel bij de nieuwe manier van werken. En dat dit bijdraagt aan de teamspirit, omdat het ook een dag(deel) uit is.  

We betrekken bij dit onderdeel specifiek de manager Burgerzaken, en gebruiken de input vanuit alle interviews en de QuickScan.

Deel via: