Direct naar de content
icon search white
iService

Blije medewerkers

De thematiek medewerkers is cruciaal bij een andere manier van werken. iBurgerzaken biedt veel (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van dienstverlening. Dat zorgt voor behoorlijk wat verandering voor de medewerkers. Denk aan de werkwijze en inrichting van de burgerzakenprocessen. Hoe zorgen we voor blije medewerkers? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om nog efficiënter te werken?

2a] Gebruik van de nieuwste functionaliteit

iBurgerzaken wordt continu doorontwikkeld op basis van marktsignalen. Dat betekent dat het belangrijk is om de nieuwste functionaliteiten van de meest recente releases ook te gebruiken. We gaan na of deze ook daadwerkelijk optimaal gebruikt worden. Bovendien gebruiken we dit moment om de inrichting te analyseren. Wanneer mogelijk bieden we bovendien een doorkijk naar toekomstige functionaliteiten.

We betrekken bij dit onderdeel de applicatiebeheerder en key users, en indien gewenst de manager Burgerzaken.

2b] Blije applicatiebeheerders

Beheer iBurgerzaken goed geregeld

Hoe is het beheer ingeregeld bij de gemeente en waarom? Om dit te inventariseren gaan we in gesprek met de applicatiebeheerder en bekijken we de praktijksituatie. In onze adviezen zetten we ‘best practices’ van andere gemeenten in als het gaat om de vraag welke inrichtingsvarianten er zijn voor het organiseren van het functioneel applicatiebeheer van de burgerzakenapplicaties. Het kan zijn dat uit de gesprekken blijkt dat er een specifieke hulpvraag is voor één of meerdere burgerzakenprocessen of koppelingen. Bijvoorbeeld de Groene Verhuizing, het zaakgericht werken of de koppeling met het zaaksystemen. Uiteraard zoomen we daar in ons advies dan op in.

We betrekken bij dit onderdeel met name de applicatiebeheerder en indien gewenst de manager Burgerzaken.

2c] Blije backoffice medewerkers

Het ‘lean’ maken van werkprocessen in iBurgerzaken

In de backoffice worden processen als adresonderzoeken en actualiseringen/correcties uitgevoerd. We geven adviezen over deze werkprocessen en benoemen maatregelen om ze op punten meer ‘lean’ te maken. Het interview met de seniormedewerker Burgerzaken kan aanleiding zijn om op deelaspecten verder in te zoomen en specifieke aanbevelingen te formuleren.

We betrekken bij dit onderdeel de seniormedewerkers in de backoffice (key users) en de applicatiebeheerder, en indien gewenst de manager Burgerzaken.

2d] Blije baliemedewerkers

Gebruiksgemak iBurgerzaken apps

Aan de balie worden diverse burgerzakenprocessen gestart. Denk aan aangifte geboorte of verhuizen, maar ook aan de aanvraag van een reisdocument. Uit het interview met applicatiebeheerder/key user kan blijken dat er door onze consultant aan de balie gekeken moet worden naar het gebruik van specifieke apps tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Hieruit volgen aanbevelingen voor verbetering.

We betrekken bij dit onderdeel de seniormedewerkers aan de balie (key users) en de applicatiebeheerder, en indien gewenst de manager Burgerzaken.

2e] Blije managers

Toekomstperspectief en partnership

Het gaat niet meer alleen over het oplossen van de uitdagingen waar IT voor staat. Het draait om dienstverlening, kwaliteit van gegevens en de inrichting van gegevensstromen. Vandaar dat we graag je dienstverleningsvisie bespreken en je globaal inzicht geven in de nieuwe apps en roadmap van iBurgerzaken. Daarbij bespreken we specifiek wat de toegevoegde waarde van deze nieuwe mogelijkheden voor jouw gemeente is; voor inwoners, ondernemers én medewerkers. Dat kan zowel gaan om tijds- of kostenbesparing, maar ook om het verhogen van je dienstverlening aan burgers en bedrijven of het verbeteren van de kwaliteit van je gegevens(stromen).

We betrekken bij dit onderdeel de manager Burgerzaken.

Deel via:

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers