Direct naar de content
icon search white
iBurgerzaken voor allemaal

Thema 3 | Klantcommunicatie

Geef gebruikers inzicht in en controle op het proces. Door dit vertrouwen te geven neem je onzekerheid weg. Daarmee wordt de drempel voor het gebruik verlaagd. Iedere vorm van interactie draagt hieraan bij, klanten willen namelijk gezien en gehoord worden. Voor gemeenten vraagt dit om effectieve klantcontacten, om een persoonlijke benadering, afgestemd op individuele behoeften en passend bij het proces wat de klant doorloopt. Impactvolle communicatie leidt tot een betere en gewaardeerde dienstverlening en minder klantvragen. 

Burger- en bedrijvenportalen

Burgers en bedrijven hebben steeds vaker de behoefte om hun gegevens te beheren, organiseren en delen. Een digitaal loket waar zij hun zaken kunnen inzien biedt hiervoor uitkomst. Bekijk hieronder diverse voorbeelden.

 

Communicatie per mail & SMS

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Binnen deze wet is bijvoorbeeld het versturen van een ontvangstbevestiging verplicht. En daarvoor zijn binnen iBurgerzaken meerdere mogelijkheden: communicatie via mail automatiseren binnen het proces, communicatie via SMS als bijvoorbeeld een reisdocument of rijbewijs ingeklaard wordt en communicatie via burger- en bedrijvenportalen zodat men zelf statusupdates van lopende zaken kan inzien.

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)