Direct naar de content
icon search white
iBurgerzaken voor allemaal

Thema 1 | Digitale dienstverlening

Gemeenten werken hard aan de digitalisering van hun producten en diensten. De afgelopen jaren heeft ICT een heel ander gezicht aan onze samenleving gegeven. De smartphone en tablet zijn een verlengstuk van onszelf geworden; een zesde zintuig dat we 24/7 inzetten. Klanten (burger en bedrijf) verwachten dat de dienstverlening van de overheid meegaat in deze ontwikkeling. Zodat zij bijvoorbeeld niet meer naar het gemeentehuis hoeven om producten en diensten af te nemen. Daardoor komen er meer taken en verantwoordelijkheden bij voor de werknemers binnen de gemeenten waarmee deze ambitie zo mogelijk noodzakelijk is, want e-dienstverlening resulteert in een werkdrukvermindering en dus kostenbesparing.

31 e-diensten beschikbaar

iBurgerzaken helpt de gemeentelijke ambities te realiseren met maar liefst 31 e-diensten waarvan 4 groene processen. De benchmark van 71% selfservice laat zien dat deze digitale burgerzakenprocessen passen bij de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. Zij ervaren een verbetering van de dienstverlening, de 24/7 beschikbaarheid zorgt voor meer aanvragen in de avonduren en weekenden. De werkdrukvermindering die selfservice met zich meebrengt draagt bovendien bij aan de taakstelling van gemeenten.

e-diensten-31.png

 

Meertalige dienstverlening

Gemeenten moeten uiterlijk 2022 alle beschikbare online procedures en diensten voor haar burgers en ondernemers vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. De meertalige dienstverlening is ons antwoord hierop. Het draagt bij aan een inclusieve dienstverlening met meer selfservice. 

 

Taal voor allemaal

We zien dat de steeds verdergaande digitalisering uitdagingen met zich meebrengt voor gemeenten én haar klanten. Het belang van informatie zó formuleren en vormgeven dat iedereen het kan begrijpen is groot. Liefst in één keer uiteraard, ongeacht leeftijd, afkomst of opleiding. Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite heeft met lezen of het verwerken van informatie, zoals bijvoorbeeld bij niet-Nederlandstaligen, laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen die digitaal minder vaardig zijn. Met iBurgerzaken zetten we in op de methodiek van Taal voor allemaal. Gemeenten zijn er tenslotte voor iedereen! Afgelopen 4 november trapten we af, met  kwartiermakergemeente Amsterdam om Taal voor allemaal toe te passen binnen iBurgerzaken voor het proces verhuizen. Bekijk de online sessies en de vele voorbeelden hier terug. 

 

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)