Direct naar de content
icon search white
Verkiezing

iVerkiezing - het product

Bij het proces van een verkiezing tot de dag van de verkiezing zelf komen veel dingen kijken. Denk hierbij aan het selecteren van de kiesgerechtigden, het indelen van de stemdistricten, het aanmaken van het kiesbestand en het muteren van de stempassen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij ervoor moeten zorgen dat alles op de verkiezingsdag vlekkeloos verloopt.

iVerkiezing

Gemeenten willen een verkiezing zo efficiënt mogelijk inregelen. Daarnaast willen zij de burgers de meest optimale service bieden. Dit kan met de app iVerkiezing. Deze oplossing maakt veel handmatig werk van de ambtenaar overbodig en biedt de meest optimale service voor de burgers dankzij het selfserviceconcept. iVerkiezing bestaat in eerste instantie uit een standaardpakket met een uitbreiding van 3 extra pakketten

Standaardpakket voor iedereen gratis beschikbaar

Het standaardpakket is voor iedere gebruiker van iBurgerzaken gratis beschikbaar. Hier voert de gemeente dezelfde acties uit als in Cipers en in het Digitaal Kies Register (DKR). Dit houdt in:

 • Aanmaken nieuwe verkiezing (selectie wordt nog wel in Cipers gedaan);
 • Onderhouden van stemdistricten en stemlokalen;
 • Indelen stemdistricten, nu met behulp van geografische kaart;
 • Export van de sterktelijst;
 • Handmatig bijhouden van mutaties in het kiesregister;
 • Export van het negatief kiesregister.

Extra pakket biedt gemak

Zoals de naam het al zegt maakt het extra pakket het allemaal wat gemakkelijker voor de verschillende gebruikers. Dit pakket komt tegen betaling beschikbaar en is Cipers én de landelijke wetgeving overtreffend.

Medewerkersgemak

De belangrijkste extra toevoegingen voor de medewerker Burgerzaken:

 • De selectie verloopt via iBurgerzaken, dat voorkomt overtypen;
 • Het adres van een stemlokaal opzoeken verloopt via het gegevensmagazijn of de LV-BAG;
 • Het indelen van stemdistricten is makkelijker. We tonen een sterktelijst zodat de ambtenaar direct kan zien hoeveel kiesgerechtigden er in een district naar een stemlokaal gaan;
 • Overleden personen en vestigingen verwerken we automatisch in het kiesregister van iBurgerzaken;
 • Conversie van stemdistricten en stemlokalen.

Burgergemak

Dit pakket zorgt ervoor dat je als gemeenten de meest optimale service verleent aan de burger. Denk hierbij aan één digitaal proces waarbij de burger:

 • een vervangende stempas, kiezerspas of volmacht aan kan vragen;
 • een overzichtspagina krijgt met alle relevante informatie per type verkiezing;
 • het dichtstbijzijnde stemlokaal kan vinden.

Managementgemak

In dit pakket krijgt de manager relevante informatie vanuit iBurgerzaken, zoals:

 • Stemmenteller app voor op het stembureau;
 • Opkomstrapportage per stemdistrict;
 • Opkomstrapportage van een verkiezing.
Deel via:

‘Samen met klanten verantwoordelijk voor nieuwe innovaties!’

Dylan Kusters, Product Champ
Dylan Kusters

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7830