Direct naar de content
icon search white
iService

Hoe werkt dat?

Elke gemeentelijke situatie en specifieke kennisvraag behoeft unieke dienstverlening. Daarom bieden we met iService een keuzepalet aan dienstverlening. Toe te spitsen op jouw situatie en jouw kennisvraag. Dit alles met de focus op het verbeteren van de dienstverlening en het nog efficiënter laten werken van de medewerkers. Daarmee bieden wij een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en vervolgens ook blije burgers.

Keuzepalet aan dienstverlening op hoofdthema’s

Samen met een aantal klanten hebben we in co-creatie 5 hoofdthema’s benoemd: selfservice, medewerkerstevredenheid, documentcreatie, performance en techniek en externe expertise. En daarbinnen hebben we samen weer een aantal subthema’s uitgewerkt. Je kunt hier meer vinden over deze verschillende (sub)thema’s waarop we dienstverlening aanbieden.

Van intake naar actieplan

Misschien weet je nu al precies waar voor jouw gemeente behoefte zit? Toch starten we bij voorkeur met een QuickScan als logisch vervolg op ons Deskresearch. Door gedegen (voor-)onderzoek en een aantal interviews met verschillende medewerkers, creëren we namelijk echt een goed inzicht: in de apps, de signalen, de functionele en technische inrichting, de selfservicepercentages, de doorlooptijden, de performance en de vragen die spelen in de praktijk.

Zo werken we gericht toe naar een set aanbevelingen die passen bij jouw gemeentelijke situatie en doelstellingen. En stellen we gezamenlijk een actieplan voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jouw gemeente vast. Daarmee bieden we een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en vervolgens ook blije burgers. 

4 tot 10 dagen dienstverlening per jaar

Je geeft op jaarbasis aan hoeveel dagen iService je wilt afnemen. Jij kiest: 4 of 10 dagen per jaar. Dat betekent dus 1x per kwartaal of 1x per maand. Ondersteuning op welk gebied, binnen welk (sub)thema bepalen we dan samen. Natuurlijk stemmen we jouw behoefte van te voren goed met je af. De betreffende expert leggen we dan tijdig voor je vast. Je bent daardoor zeker van snelle en juiste levering van de gevraagde expertise.

Maak je interesse kenbaar!

Heb je interesse? Dan kun je hier jouw verzoek indienen. 

Deel via: