Direct naar de content
icon search white
iService

Hoe werkt dat?

Elke gemeentelijke situatie en specifieke kennisvraag behoeft unieke dienstverlening. Daarom bieden we met iService een keuzepalet aan dienstverlening. Toe te spitsen op jouw situatie en jouw kennisvraag. Dit alles met de focus op het verbeteren van de dienstverlening en het nog efficiënter laten werken van de medewerkers. Daarmee bieden wij een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en vervolgens ook blije burgers.

Keuzepalet aan dienstverlening op hoofdthema’s

Samen met een aantal klanten hebben we in co-creatie 5 hoofdthema’s benoemd: selfservice, medewerkerstevredenheid, documentcreatie, performance en techniek en externe expertise. En daarbinnen hebben we samen weer een aantal subthema’s uitgewerkt. Je kunt hier meer vinden over deze verschillende (sub)thema’s waarop we dienstverlening aanbieden.

Van intake naar actieplan

Misschien weet je nu al precies waar voor jouw gemeente behoefte zit? Maar wellicht zijn een QuickScan en interviews met een aantal medewerkers daarvoor noodzakelijk? In ieder geval werken we snel toe naar een set aanbevelingen die passen bij jouw gemeentelijke situatie. En stellen we gezamenlijk een actieplan voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jouw gemeente vast.

4 tot 10 dagen dienstverlening per jaar

Je geeft op jaarbasis aan hoeveel dagen iService je wilt afnemen. Dat kan variëren van 4 tot 10 dagen per jaar. Dat betekent dus 1x per kwartaal of 1x per maand. Ondersteuning op welk gebied, binnen welk (sub)thema bepaal je dan zelf. Natuurlijk stemmen we jouw behoefte van te voren goed met je af. De betreffende expert leggen we dan tijdig voor je vast. Je bent daardoor zeker van snelle en juiste levering van de gevraagde expertise.

Maak je interesse kenbaar!

Heb je interesse? Dan kun je hier jouw verzoek indienen. 

Deel via: